Cena vlastního byznysu / Vstupní investice při otevření nové poradny Nutriadapt Weight Management Clinic se obvykle pohybuje v rozmezí od 400 do 600 tisíc Kč. Konečná výše závisí na velikosti pobočky a zahrnuje případné potřebné malé stavební úpravy a také náklady spojené s pořízením potřebného vybavení.
pondělí
15.06.2020
„Telefonické a online konzultace jsme dříve vnímali jako doplňkovou službu. Uplynulé týdny však potvrdily perspektivu tohoto segmentu," říká Marta Nosková, jednatelka franšízové sítě Nutriadapt.
 

Značka Nutriadapt Weight Management Clinic funguje na trhu od loňského prosince. Jak se mu zde daří? Jak na ni reagují klienti?
Koncem loňského roku jsme uvedli na trh nejpokročilejší výživový systém zaměřený na řízení hmotnosti člověka a stali se od počátku lídrem v oboru v Česku a na Slovensku. Naší franšízovou síť tvoří v obou zemích více než 80 poraden, které provozuje přes 50 franšízantů. Služby čerpá několik tisíc klientů, o které se stará téměř 250 specialistů. To vše svědčí o síle značky, která je na trhu 7 měsíců. Záměrně jsme načasovali vstup na trh na období přelomu roku, kdy je ze strany veřejnosti největší zájem o redukci váhy, změny stravovacích návyků apod. Zkrátka do období novoročních předsevzetí. První týdny a měsíce jsme se pohybovali ekonomicky i počtem klientů na úrovni prognóz a plánů. Zlom přišel v březnu s koronavirovou pandemií a přijatými vládními opatřeními.

Do jaké míry zasáhla vaše poradny opatření přijatá vládou v rámci boje proti šíření koronaviru?
Velmi razantně. V jednom okamžiku se uzavřely všechny poradny pro klienty a bylo třeba se okamžitě rozhodnout, jak situaci řešit. Svou pozornost jsme zaměřili na zintenzivnění nabídky online a telefonických konzultací. Na centrále jsme pro tento typ služeb vytvořili maximální podporu a uspíšili projekty s tím spojené, aby byly uvedeny do praxe obratem. Nebudu zastírat, že týdny od vyhlášení nouzového stavu, až po rozvolňování vládních opatření, byly náročné. Došlo k poklesu tržeb a zisků celé síti, v jednotlivých případech byly dokonce nulové. Abychom franšízantům pomohli, odpustili jsme jim v nejkrizovějších měsících, v dubnu a květnu, poplatky a v současnosti jsou sníženy. Po celou dobu jsme jim nabízeli, a stále nabízíme, poradenství a podporu v oblasti obchodních dovedností, práva, účetnictví a marketingu. Jako jednoznačně pozitivní na uplynulých týdnech vnímám fakt, že se nám odkryly směry, kterými se musíme vydat, podařilo se nám aktivovat naše síly na 200 % a dnes jsme daleko lépe připraveni na krizové situace, které mohou v budoucnu přijít. Situace se pomalu vrací do normálu. Veškerou naši pozornost již nyní věnujeme rozvoji nových služeb a zaměřujeme se na vyladění konceptu online nabídky, která bude kombinovat péči na dálku s péčí na poradně. Chceme, aby si klient u nás mohl vždy vybral to, co mu je nejbližší a nejpohodlnější.

Již před příchodem pandemie jste v rámci svých služeb nabízeli klientům možnost využít online nebo telefonické konzultace. Jak velkou výhodou byla existence zavedeného systému po čas nouzového stavu?
Virová pandemie a s ní spojená vládní opatření přišla velice rychle. Museli jsme reagovat flexibilně a okamžitě. Možnost telefonických nebo online konzultací jsme v době před pandemií vnímali jako doplňkovou službu. Uplynulé týdny však potvrdily perspektivu tohoto segmentu, proto se na něj nyní maximálně zaměřujeme. Uvědomujeme si ale zároveň, že návštěva poradny bude mít vždy nezastupitelnou roli, proto chceme našim klientům nabízet osobní konzultace společně s možností řešit svůj stav vzdáleně.

Očekáváte, že i do budoucna budou těchto možností vaši klienti využívat ve větší míře?
Jednoznačně, je to trend, ke kterému celý obor postupně směřuje. Vždy se však najdou klienti, pro které bude důležitý osobní kontakt. Na druhou stranu máme i časově vytížené zákazníky, pro které je dojíždění do poradny nekomfortní. Je to stejné jako návštěva u lékaře. Někdo má cestu k němu spojenou se sociální interakcí, pro druhého je to časová zátěž, které by se rád vyhnul a raději si zavolá, aby vše s doktorem konzultoval.

Zasáhla krize spojená s pandemií plány konceptu ohledně další expanze?
Jak jsem uvedla hned na začátku, v ČR a na Slovensku patříme mezi lídry na trhu v oblasti výživového poradenství a tuto pozici hodláme v obou zemích posilovat. Případnou expanzi do nových zemí ponecháváme zatím otevřenou. S příchodem pandemie jsme přehodnotili naše priority, kterými jsou jednak zmiňovaný rozvoj online nabídky služeb a dále představení nového oboru známého v západním světě jako “weight management”. Jde o společenskou normu v oblasti péče o optimální tělesnou hmotnost a řada z nás již dílčí služby tohoto oboru běžně využívá, jen je dosud nikdo explicitně nepojmenoval.

Jak vlastně vypadá ideální franšízant Nutriadapt?
Ideálně by se mělo jednat o osobu nebo skupinu osob, kterým je blízký zdravý životní styl a výživa, pohybují se v této oblasti přirozeně a mají touhu se v oboru realizovat a rozvíjet. Vhodný kandidát by měl disponovat odvahou, zdravou dravostí, ale být zároveň empatický. Uvítáme zájemce se zkušenostmi s vedením lidí, silnou prozákaznickou orientací a finanční gramotností. Zájemce o spolupráci musí počítat také s investicí do poradny. Její výše se odvíjí od velikosti města a oblasti, kde chce působit a skutečnosti, zda převezme zavedenou poradnu nebo si vybuduje novou tzv. na zelené louce.


Změna díky koronaviru / „S příchodem pandemie jsme přehodnotili naše priority, kterými jsou jednak zmiňovaný rozvoj online nabídky služeb a dále představení nového oboru známého v západním světě jako “weight management”,“ vysvětluje Marta Nosková, jednatelka společnosti Nutriadapt.