Nutriadapt sází na franšízanty

Cesta za hranice / Kromě Česka působí Nutriadapt také na sousedním Slovensku, kde funguje 21 poraden. Nově vstupuje i na maďarský trh.
pondělí
17.07.2023
Jen jednu z 59 poraden, které pod touto značkou fungují, provozuje sám franšízor. Zhruba 60 procent franšízových poraden vlastní ženy.
 

Franšízový koncept výživového poradenství je na tuzemském trhu etablován a rozvíjen řadu let, přičemž pod značkou Nutriadapt zde působí posledních bezmála 5 let. Za tu dobu se majitelé franšízové sítě přesvědčili, že ženy franšízantky jsou ve vedení poraden minimálně stejně úspěšné, efektivní a výkonné jako muži. „Podle mého názoru nejde o pohlaví. Je jedno, zda je majitelem franšízy žena nebo muž. Jde o to, jaký máte tah na bránu, zda jste cílevědomí a vytrvalí. Výhodou franšízingu je to, že disponujete  celou škálu lidí s různými specializovanými profesemi, kteří jsou připraveni vám pomoci nastavit procesy ve vašem podnikání,“ říká Marta Nosková, jednatelka společnosti Nutriadapt.

Podle ní jsou ženy obvykle vstřícnější k radám, pomoci, k rozvíjení networkingu napříč franšízovou sítí, kde čerpají rady od zkušenějších majitelů a majitelek poraden. Nezřídka jsou právě díky této      vlastnosti schopny revitalizovat poradnu, kterou přebírají, a zvýšit obrat o násobky procent. Franšíza je tak pro ženy jistě dobrým prostředkem, jak se stát svým vlastním šéfem a je příležitostí, jak zcela eliminovat nerovnost odměňování žen a mužů na standardním trhu práce, pokud jde o vysoké pracovní pozice. U vlastnictví franšízového podniku se úspěšnost a profitabilita odvíjí od manažerských schopností a od vlastního zápalu pro věc samotnou.

Práce vs. soukromý život

„V naší franšízové síti také pozorujeme, že se ženám ve vedení franšízových poraden daří velmi dobře skloubit pracovní život se soukromým. Byli jsme poctěni tím, že jsme se mohli účastnit svateb, vítání novorozenců na svět, ale zároveň jsem se mohli radovat i ze sportovních nebo studijních úspěchů jejich ratolestí, a to aniž bychom pociťovali jakékoliv zakolísání ve vedení jejich poradny,“ prozrazuje Marta Nosková s tím, že v síti Nutriadapt najdeme hned několik majitelek franšíz, které začínaly s jednou poradnou a postupně svůj byznys rozšiřovaly o další místa, kde úspěšně otevřely a provozují poradny.

Vedení sítě je připraveno s nastartováním franšízového byznysu pomoci každému perspektivnímu franšízovému partnerovi, bez ohledu na to, zda je ženou či mužem. Tým centrály franšízora tvoří profesionálové s unikátními specializacemi, kteří pomáhají v rozvoji poradny každému majiteli, a to nejen nově příchozímu. Napomáhají pečlivému zaškolení personálu nové poradny, nastavení procesů, akvizici klientských kontaktů apod. Podle Marty Noskové bývají nejen ženy, ale obvykle i muži ve franšízových sítích úspěšnější ve svém podnikání, než kdyby zakládali svůj vlastní start up.


Partneři v síti / Cílevědomost, pracovitost, zdravý rozum, poctivost, otevřenost, touhu učit se, zvídavost, schopnost dělit se o zkušenosti a úspěchy. To jsou osobnostní předpoklady franšízantů, které Nutriadapt do své franšízové rodiny hledá.