Stále rosteme, finance řeší každý

Dynamický růst / „Za prvních šest měsíců letošního roku dosáhly franšízy Partners market obratu ve výši 180 milionů Kč. To představuje téměř 25% meziroční růst," dodává Petr Borkovec, generální ředitel Partners finanční skupiny.
pondělí
28.09.2020
„Během následujících tří let chceme otevřít 50 až 60 nových Partners marketů," říká v rozhovoru Petr Borkovec, generální ředitel Partners finanční skupiny.
 

Jak se síti Partners market v současné chvíli daří? Pokud vím, pobočková síť rostla i během jara a léta.
Naše franšízová pobočková síť roste, a to i z velkých čísel nejrychleji za poslední tři roky. Dařilo se nám také během letošního jara. Hnací motory tohoto růstu jsou čtyři. Za prvé je to otevírání nových poboček. Tento faktor se v plné síle teprve projeví, protože aktuálně je v procesu otevírání 10 nových poboček a po jejich otevření se budeme blížit rovné stovce. Druhým faktorem je nábor koncipientů do poboček. Situace na trhu práce a jistota spojená s prací ve finančních službách a bankovnictví vedla k vyšší poptávce po práci v našich pobočkách a umožnila nám také kvalitnější výběr. Třetím faktorem je pokračující dlouhodobý růst průměrů a obratů na jednotlivé poradce a specialisty v pobočkách. Umíme to prostě o dost lépe než před pěti lety. Čtvrtým faktorem je rychlý růst příjmů z tzv. kmenů pod správou. To je ostatně nejsilnější stránka naší franšízy.

Můžete ho blíže popsat?
Vybudované klientské portfolio znamená portfolio investic pod správou, bankovních deposit a úvěrů a stejně tak portfolio životního a neživotního pojištění. A to vše generuje pasivní příjmy. Za prvních šest měsíců roku měly franšízy obrat 180 milionů Kč, což znamenalo téměř 25% meziroční růst. Z tohoto obratu pak byly z 35 % příjmy, které vygeneroval historicky vybudovaný kmen! V druhé polovině roku obě ta čísla ještě zrychlují.

Jak těžké bylo v tomto období najít a „prověřit“ zájemce o franšízové licence?
Dařilo se nám více, protože jsme do vyhledávání nových zájemců a jejich výběru investovali více energie, času a prostředků. Určitě trošku pomohla i doba, protože zájem začali mít podnikatelé z jiných segmentů.

Dalo by se očekávat, že dnešní doba poznamenaná koronavirem, krizí, vládními opatřeními, bude řadu lidí motivovat k tomu, že se budou starat o své finanční zajištění. Vnímají to i vaši franšízanti ve svých pobočkách?
Češi jsou obecně spořiví a konzervativní, mají rádi bezpečí a zároveň upřednostňují vlastní bydlení. Také proto se opravdu daří segmentu hypotečního financování a segmentu pravidelných i jednorázových investic.

Je na našem trhu stále ještě prostor pro nové Partners markety?
V současnosti máme vybráno 150 lokalit po celé republice, funguje jich už 90. Do tohoto čísla nám tedy zbývá přibližně otevřít 50 až 60 Partners marketů. Jedná se o naprosté minimum poboček, které chceme postavit. Potenciál je větší, protože zároveň platí, že největší banky mají například jen v Praze desítky poboček. Dobu, kdy měla Česká spořitelna v hlavním městě 100 poboček, si ještě dobře pamatuji. Skutečný potenciál proto vidíme kolem 250 poboček.

Do kdy chcete zbývající pobočky postavit?
Otevření dalších 50 až 60 poboček plánujeme v příštích třech letech, dostaneme se tak k cílovému číslu 150 Partners marketů.  Vše souvisí i s naším plánem na vybudování Partners banky. O bankovní licenci chceme zažádat v prosinci 2020, naplno fungovat chceme ve druhé polovině roku 2022. Partners markety se pak stanou skutečnými bankovními pobočkami. Následně nás čeká expanze konceptu do zahraničí, protože náš koncept evidentně skvěle funguje.  

Koho vidíte jako ideálního majitele Partners marketu?
Primárně osobnost, která se chce budování tohoto byznysu věnovat naplno a dlouhodobě. Nikoli tedy pouhého investora. Důležité je podnikatelské přemýšlení namísto spekulace či podnikavectví. Správný podnikatel vidí cíl za 5 až 10 let v podobě funkční pobočky se super týmem motivovaných zaměstnanců, kteří se starají o nižší jednotky tisíců komplexně obsloužených klientů a o jejich finanční portfolia. Takový člověk vidí hlavně výsledek a nebude se dívat, co je na prvních bolestivých krocích. Bude schopen a ochoten investovat, protože dlouhodobě uvidí zajímavý pasivní příjem. Zásadní je schopnost získat, motivovat a vést tým zaměstnanců s obchodním nastavením, takže ideální je disciplinovaný a systematický lídr, který bude žít svým podnikatelským příběhem a dokonalou finanční službou. Tu chceme v Partners marketech budovat a dlouhodobě také poskytovat. Výhodou jsou určitě lokální kontakty a dobré jméno, samozřejmostí je maturitní vzdělání a následné certifikace.

Jak je to s počátečními náklady?
Je nutná kapitálová vybavenost na rychlý rozjezd. Na postavení pobočky prostředky klidně poskytneme. Zásadní jsou tedy hodnoty a nastavení. Původ může být i velmi rozmanitý – podnikatel či manažer, učitel nebo bývalý bankovní nebo finanční poradce či právník. Není to tolik podstatné.

Co vše má majitel licence Partners market na starosti?
Musí být především nositelem byznys modelu a strategie k němu vedoucí. Jeho prvním úkolem je naučit se finanční službu a dát dohromady tým. Tento tým pak důsledně a správně vést. Umět mu zajistit práci a také ji dobře zorganizovat. Následně tým rozšiřovat o nové role. A nakonec umět skvěle zorganizovat servis a péči o klientský kmen pobočky.    


Jistota na startu / Na začátek podnikání pod hlavičkou Partners market by měl mít zájemce o licenci finanční kapitál ve výši cca 600 tisíc Kč. To by mělo pokrýt prvních 6 měsíců provozu.