Dobře spočítaný byznys

Karol Kaczmarek, finanční analytik a konzultant PROFIT system pro region CEE / „Správně vytvořený finanční model by měl zahrnovat kalkulaci pro franšízanta a franšízora. Část o franšízantovi musí obsahovat odhad investičních nákladů – čím podrobněji, tím lépe.“
pondělí
07.06.2021
„Finanční model je základ. S ním v ruce může franšízor přistoupit k vyjednávání se zájemci o licenci,“ říká Karol Kaczmarek, franšízový analytik pro CEE region skupiny PROFIT system.
 

Co by měl udělat podnikatel, který přemýšlí o přeměně svého podnikání na franšízovou síť? Chce prodávat obchodní licence a přemýšlí, kde začít. Co byste mu poradil?
Podle mého názoru lze vytvoření franšízové ​​sítě přirovnat ke stavbě domu. Nápad nebo vize zde nestačí. Nelze založit společnost, která přežije kolizi s realitou díky pouhému věštění či odhadu. Měli byste mít v ruce solidní projekt s dokumentaci šitou na míru, který odpovídá vašim potřebám a možnostem. Základem franšízového podnikání je finanční model. Zaprvé, budoucí franšízor stanoví podmínky finanční spolupráce, které chce franšízantům nabídnout – výše investic, počáteční a pravidelné poplatky. Franšízor a franšízant se musí z modelu dozvědět, kolik musí investovat a kolik mohou vydělat. Za druhé, z obchodní části modelu vyplyne strategie rozvoje sítě, rozsah nabídky pro klienty, rozsah školení zaměstnanců a společný marketing. Až po vytvoření obchodně finančního modelu může podnikatel přistoupit k přípravě dalších dokumentů, jako jsou franšízová smlouva nebo provozní příručka, které budou obsahovat podrobné postupy pro podnikání.

Až po vytvoření obchodně finančního modelu může podnikatel přistoupit k přípravě dalších dokumentů, jako jsou franšízová smlouva nebo provozní příručka, které budou obsahovat podrobné postupy pro podnikání.

Proč je finanční model potřebný pro franšízora a franšízanta?
Pro franšízanty je právě toto základním kritériem při rozhodování o koupi licence. Nikdo se nerozhodne investovat své peníze do podnikání, pokud neuvidí konkrétní čísla. Franšízanti ​​očekávají, že franšízor odpoví na následující otázky: Kolik musejí investovat do nákupu zařízení, vybavení, školení zaměstnanců? Jaké jsou odhadované náklady na přizpůsobení prostor požadavkům sítě? Jakou částku musí utratit za první zásoby? Mohou se spolehnout na skutečnost, že prostory budou ziskové od prvních měsíců otevření, nebo potřebují mít v záloze další finanční prostředky na pokrytí běžných nákladů? Na trhu jsou franšízové ​​systémy, na kterých musíte pracovat mnoho měsíců, někdy i rok, abyste dosáhli bodu zvratu. Franšízant na to musí být připraven, v opačném případě by nemusel chtít čekat na okamžik, kdy začne vydělávat. Silný finanční model dává franšízorům jistotu, že jejich nabídka se bude prodávat. Špatně vypracovaný model naopak může promarnit příležitost rozvoje. To platí pro všechny společnosti, včetně známých značek.

Takže populární značka může zájemce přitáhnout, ale její špatně vypracovaný model naopak účinně odradit?
Ano. Před časem jsem byl požádán o konzultaci finančního modelu konceptu, který má několik desítek vlastních provozoven a je na svém trhu všeobecně znám. Přestože byl zájem o franšízovou nabídku velký, po prezentaci finančního modelu rozhovory s potenciálními franšízanty nedošly do šťastného finále. A nebylo to překvapující ... Finanční model neobsahoval základní informace, jako například čas potřebný k dosažení bodu rentability nebo očekávanou dobu návratnosti.

Co by tedy mělo být obsahem takového modelu?
Správně vytvořený finanční model by měl zahrnovat kalkulace obou stran, franšízora a franšízanta. Sekce určená franšízantovi musí obsahovat odhad investičních nákladů – čím podrobnější, tím lepší. Nemělo by se zapomenout přidat vstupní poplatek do počátečních výdajů franšízanta. Poté vypočítejte očekávané příjmy franšízanta z prodeje produktů nebo služeb, jakož i rozpočet nákladů, které nese franšízant, včetně franšízových poplatků. Na tomto základě můžete pro franšízanta připravit výkaz zisků a ztrát a vypočítat základní finanční ukazatele, které naznačí okamžik dosažení bodu rentability a dobu návratnosti investovaných prostředků. Podobné prvky tvoří část věnovanou franšízorovi, s tím rozdílem, že by měla zahrnovat příjmy a náklady spojené s budováním franšízové sítě.

Na co by se měli podnikatelé při tvorbě finančního modelu zaměřit?
Nejprve nezapomeňte shromáždit co nejvíce podrobných údajů, které popisují vaši vlastní firmu, tj. co se prodává, kolik zákazníků navštíví provozovnu, jaká je marže z prodeje a jaké náklady podnik generuje. Vždy bychom se měli spoléhat na aktuální výsledky našich vlastních zařízení, přičemž bychom měli mít na paměti, že optimální rozsah dat je celý kalendářní rok. Při vytváření finančního modelu se musíme také ubezpečit, že jsme správně zmapovali perspektivu franšízanta. Jednou z otázek je, jak vypočítat odměnu franšízanta za práci ve svém vlastním zařízení. Většina franšízantů, alespoň na začátku jejich činnosti, bude osobně obsluhovat klienty nebo bude plnit funkci manažera provozovny. V tomto případě existuje možnost úspory mezd na zaměstnance. Další záležitostí jsou finanční toky v rámci franšízové ​​sítě. Franšízanti budou platit franšízové ​​poplatky, objednávat zboží, na kterých si může franšízor také uplatnit své marže. Všechny tyto prvky by měly být zahrnuty do finančního modelu.

Na vytvoření dobrého modelu jsou třeba zkušenosti. Ve které fázi jeho vzniku je nejlepší požádat o pomoc?
Vytvoření finančního modelu pro franšízovou síť s přihlédnutím k prvkům, které jsem zmínil, vyžaduje zkušenosti. Takovou praxi a zkušenosti mají poradci skupiny PROFIT system®, kteří připravili a implementovali mnoho franšízových a partnerských systémů. V každém modelu, který vytváříme, usilujeme o to, aby výsledky byly pro franšízanty atraktivní. Díky nim je snazší franšízovou nabídku prodat a na druhé straně může franšízor počítat s větším ziskem z budování franšízové ​​sítě.

Budou společnosti muset aktualizovat svůj model po „době koronavirové“?
Jistě. Podmínky se nyní dynamicky mění a mnoho společností v nových podmínkách bude muset znovu přezkoumat svůj finanční model.

Jaké to mohou být změny?
Vzhledem k epidemii musí všechny restaurace prodávat jídlo s sebou nebo s doručením, což vedlo mnoho restaurací a barů k úpravě jejich nabídky. Může se ukázat, že po ukončení epidemie se návyky zákazníků částečně změní a tato forma prodeje bude mít stále větší podíl na obratu podniku. A to vše výrazně ovlivní marketing, strukturu nákladů, nabídku provozovny nebo potřebu IT řešení atd.

Kdy by měli franšízoři na těchto změnách začít pracovat?
Příležitost analyzovat a pracovat na strategických řešeních se může objevit tehdy, když je možné odvrátit okamžité ohrožení kontinuity podnikání. Teprve poté bude možné pozorovat změnu, např. v očekáváních zákazníků nebo nových obchodních řešeních, a přemýšlet o tom, jak je začlenit do současného modelu. Situace se vrátí do normálu, ale bude to už jiný standard.


Zabezpečený start / Na trhu jsou franšízové systémy, na kterých musíte pracovat mnoho měsíců, někdy i rok, abyste dosáhli bodu zvratu. Franšízant musí být na to připraven, v opačném případě by nemusel čekat na okamžik, kdy podnik začne vydělávat.

Populární na fóru

Připravte se na franšízu

Nabízím vám jedinou finanční půjčku od přímého investora od 50 000 do 50 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany....

1 komentář(e)
posledni 20.05.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising a příjde...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017