Žádná konkurence v síti / Podpisem franšízové smlouvy, která se uzavírá na dobu 5 let s možností prolongace, získává franšízant Body Express územní exkluzivitu na konkrétní region svého působení.
pondělí
28.02.2022
Drtivou většinu studií Body Express provozují franšízanti. Daří se jim nejen ve velkých, ale i menších městech.
 

Praha, Brno, ale také například Šumperk, Tábor nebo Litoměřice – všude tam mohou klienti využívat služeb poboček franšízové sítě Body Express zaměřené na EMS (elektro-myo-stimulace) trénink. Aktuálně na trhu funguje 24 poboček, z nichž minimálně 17 provozují franšízanti. Kromě našeho trhu působí značka i na Slovensku, kde v současnosti najdeme 7 studií.

Zájemce o podnikání oblasti fitness pod značkou Body Express by měl mít již jisté zkušenosti s podnikáním. O licenci mohou usilovat podnikatelé se zkušenostmi s řízením lidí a poskytováním služeb, manažeři z podobné oblasti podnikání, kteří chtějí začít samostatně podnikat pod zavedenou značkou a využít jejího ověřeného know-how, nebo i firmy či živnostníci působící ve stejném nebo blízkém oboru, kteří bude vidět ve spojení se značkou Body Express svoji budoucnost a způsob posílení svého vlivu ve svém regionu.

Byznys za milion

Podle zakladatele sítě Body Express Tomáše Krmíčka je dobré mít znalosti fyziologie a fungování lidského těla, ale důležitější je neztratit nadhled a vnímat opravdové potřeby potenciálních klientů. Také proto franšízor nevyžaduje, aby měl jeho budoucí partner v podnikání nějaké speciální vzdělání. Systém školení pro franšízanty je nastaven tak, aby se veškeré procesy, které jsou potřebné pro vedení studia, naučil franšízant během něj. Zaškolením ze strany franšízora projdou i zaměstnanci franšízanta.

Pobočky Body Express mohou své místo najít již ve městech s více jak 10 tisíci obyvateli. Důležité je, aby měli k dispozici prostor o velikosti zhruba 50 m2 v nějaké rušnější lokalitě, v centru města, v administrativní části, v místech, kudy projde během dne hodně lidí. Investice do otevření a zahájení provozu franšízové pobočky přijde na zhruba 980 tisíc Kč. Tato částka pokryje nejen nákup franšízové licence, ale také náklady spojené se zařízením studia včetně EMS strojů. S návratností investice může dle franšízora franšízant počítat v horizontu jednoho roku.


Podpora od franšízora / Kromě sdíleného know-how franšízor poskytuje školení franšízanta i jeho personálu, marketingovou podporu nebo poskytnutí podkladů souvisejících např. s designem studia.