ČAF je plnoletá!

Dr. Ivo Lamich, prezident ČAF, s Renatou Smolíkovou, obchodní ředitelkou společnosti INN fashion, s.r.o. a MaxPraga, s.r.o., na členské volební schůzi ČAF, která se konala 30. března 2011.
Pátek
22.07.2011
Česká asociace franchisingu slaví v letošním roce 18 let od svého založení.
 

Česká asociace franchisingu sdružuje dnes na 35 členů a současně patří k nejstarším profesním organizacím svého druhu v České republice. Jejími členy jsou jak franchisoři, či-li poskytovatelé franchisingových konceptů, tak i odborníci a poradci v oblasti práva, poradenství a ve vyhledávání zájemců - budoucích franchisantů. Mezi členy ČAF jsou také významné subjekty z řad dodavatelů zboží a služeb franchisovým systémům.

Výkonná ředitelka ČAF, Zuzana Šubrtová, vysvětluje náplň asociace: "Hlavním posláním České asociace franchisingu je zastupování a ochrana zájmů všech členů, vytváření podmínek pro jejich další rozvoj podnikání právě formou franchisingu, podpora informovanosti členů, rozvíjení jejich činnosti, kontaktů, profesní prestiže a vzájemné spolupráce, a to bez ohledu na jejich velikost nebo místo působení." Svou činností tak asociace rozšiřuje povědomí a informovanost o franchisovém způsobu podnikání na území České republiky.

Česká asociace franchisingu je členem Evropské franchisové federace a udržuje aktivní kontakty s dalšími odbornými asociacemi a obchodními komorami. Tím získává další zdroje informací ze zahraničí, které tak může nabízet svým členům.