Na svých internetových stránkách přináší SFA aktuality a odborné příspěvky z podnikání, prezentují se na nich franchisové koncepty a zajišťuje bezplatnou inzerci pro své členy.
Pátek
16.09.2011
Slovenská franchisingová asociácia se během 6 měsíců rozrostla o 13 nových řádných členů.
 

Poté, co bylo v březnu tohoto roku zvoleno nové představenstvo Slovenské franchisingové asociácie, byl zaznamenán její intenzivní rozvoj. Z původní členské základny, v níž bylo šest řádných členů, se rozrostla během šesti měsíců na současných 19 řádných členů.

Spolupráce s médii

V mediální oblasti zahájila SFA spolupráci a komunikaci nejen se svými členy a subjekty působícími v oblasti franchisingu, ale také celé odborné veřejnosti. „Uzavřeli jsme mediální partnerství a nově jsme zahájili spolupráci se všemi relevantními médii a osobnostmi působícími v oboru franchisingu na Slovensku i v Čechách,“ míní Jozef Šétaffy, člen představenstva SFA. Nejčerstvěji byla zahájena spolupráce s odborným portálem FranchisingINFO.cz, který se stal mediálním partnerem Slovenské franchisingové asociácie.

Setkávání členů

V rámci své činnosti asociace organizuje pro své členy neformální klubové diskusní setkání na aktuální témata. "Příští měsíc to bude např. téma Nájemné nebo výpalné, v jehož rámci si účastníci vymění zkušenosti s jednáním pronajímatelů - správců velkých obchodních center v krizových a problémových situacích. Vycházíme přitom z toho, že mnoho nájemců z řad franchisantů i franchisorů uzavřelo nájemní smlouvy v "předkrizových podmínkách" nebo z různých důvodů byly původní nájemní podmínky nastaveny nepřiměřeně a současná situace na trhu je tak dostává do ekonomicky neúnosné situace," vysvětluje Šétaffy. Vzniká tak v mnoha obchodních centrech potřeba nastavení jiných ekonomických podmínek pro nájemce i pronajímatele a případně i otevření a přehodnocení nájemních smluv. V takovém případě by bylo dobré, kdyby nájemce vytvořil lepší podmínky pro vyjednávání s pronajímatelem, aby svůj postup vzájemně konzultovali a koordinovali.

Mezinárodní spolupráce

V oblasti mezinárodní spolupráce rozvíjí SFA spolupráci s Českou asociací franchisingu. SFA se také stala oficiálním partnerem organizátora franchisového veletrhu Franchise Meeting Point 2012, který se uskuteční ve dnech 2. a 3. března 2012 na brněnském výstavišti. Kromě toho spolupracuje s organizátorem rakouského franchisové veletrhu, který se bude konat 17. a 18. listopadu 2011 ve Vídni a současně s tím propaguje také bulharský franchisingový veletrh Franchising EXPO 2011, který se uskuteční 11. a 12. 11. 2011 v Sofii.

Další aktivity

Zástupci SFA zajišťují také diskusní panel TREND pro konferenci Obchodní management, která se bude konat 4. října 2011 v Bratislavě. V oblasti spolupráce se státními úředními institucemi nabízí SFA spolupráci se slovenskou Národní agenturou pro rozvoj malého a středního podnikání. Představenstvo SFA vyvíjí průběžně činnost pro získání dalších členů – zajímavých franchisových konceptů, které působí na Slovensku, a poskytuje jim servis a podporu při podnikání.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: sfa.sk.