Anonymní podnikání

Tuzemské firmy stejně jako v předchozích letech preferují anonymní akcie. A to zejména díky snadné převoditelnosti, nízkým administrativním a finančním nákladům, stejně jako možnosti skrýt skutečné vlastníky.
Středa
06.02.2013
Více než polovina českých akciových společností má listinné akcie na majitele.
 

Tento fakt umožňuje skutečným vlastníkům firem zůstat v anonymitě. Podnikatelé tak nepodlehli obavám ze zákazu listinných akcií na majitele, o kterém čeští zákonodárci vedou sáhodlouhé debaty. Anonymní akcie jsou totiž často spojovány s korupčním jednáním a praním špinavých peněz. Vyplývá to z analýzy struktury tuzemských akciových společností podle podoby a formy vydaných akcií, kterou dnes zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA).

Více než 96 %, tedy 24 151 akciových společností registrovaných v České republice vydalo akcie v listinné podobě. Nadpoloviční většina majitelů firem, 53,5 %, má listinné akcie na majitele. Celkem 42 % (10 459) společností má pak listinné akcie na jméno.

Zaknihované akcie v České republice vydalo méně než 5 % akciových společností. Zpravidla se jedná o firmy, které se zúčastnily kuponové privatizace nebo později vstoupily na burzovní či mimoburzovní trh.