Podnikání žádá více etiky

Odpovědné podnikání už dávno není jen otázkou marketingu či příležitosti pochlubit se, kolik peněz dal podnik na charitu. Firmy si uvědomují, že společensky odpovědné chování zvyšuje jejich konkurenceschopnost.
Středa
20.03.2013
Firmy budou letos více dbát na to, zda podnikají v souladu s etickými principy.
 

Stejně tak se chtějí více soustředit na to, jak svou činností ovlivňují například životní prostředí. Důkazem je fakt, že téměř polovina oslovených firem, přesněji 49 %, plánuje v letošním roce snížit negativní dopady svého podniku na životní prostředí. Ukázal to průzkum PwC mezi více než 1300 generálními řediteli významných firem z celého světa, včetně ČR. Celkem 56 % dotázaných uvedla, že letos hodlá posílit etické principy ve svých firmách. V Česku jsou diskuse o udržitelném podnikání spíše v zárodcích.

Polovina oslovených generálních ředitelů také zmínila svůj plán zaměřit se v roce 2013 více na otázku přizpůsobování pracovních podmínek specifickým požadavkům různých skupin zaměstnanců, ať už jde o věk, pohlaví či zdravotní či rodinný stav. Na úrovni nejvyššího managementu hodlá otázky této diverzity letos aktivněji řešit 33 % firem.

Jsme na začátku

V České republice je zatím reporting o udržitelnosti a jeho prezentace veřejnosti spíše v začátcích a jen málo firem s tím má zkušenosti. Lze však dle PwC Česká republika očekávat, že i tuzemské společnosti se budou muset této oblasti systematicky věnovat. „Zkušenosti z vyspělých zemí ukazují, že impulzem pro řadu firem k odpovědnému podnikání bylo to, že se jim dlouhodobě vyplatí chovat se šetrně k životnímu prostředí a férově ke svým zaměstnancům. Díky odpovědnému přístupu začaly být efektivnější, například na výrobu auta či obuvi potřebovaly méně surovin,“ říká partner PwC Česká republika odpovědný za oblast udržitelnosti ve společnosti Jiří Zouhar.