M&A barometr vydávaný společností Ernst & Young analyzuje veřejně dostupné informace pocházející z databází jako jsou DealWatch, mergermarket, Zephyr nebo vlastní databáze Ernst & Young. Data byla zpracována za 11 zemí z oblasti střední a jihovýchodní Evropy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.
Středa
10.04.2013
Počet nákupů a prodejů firem u nás loni stoupl o 30 procent. Lépe na tom byly jen Turecko a Polsko.
 

Zatímco v regionu střední a jihovýchodní Evropy se rok 2012 na trhu fúzí a akvizic odehrál ve znamení mírného poklesu aktivity jak v počtu, tak v celkové odhadované hodnotě realizovaných transakcí, v České republice počet transakcí naopak stoupl o 30 %, ze 119 na 155. Odhadovaný objem transakcí realizovaných na českém trhu fúzí a akvizic meziročně vzrostl dokonce o 39 % na 8,32 miliardy dolarů. Vyplývá to z výsledků žebříčku fúzí a akvizic „M&A Barometr v ČR a v regionu střední a jihovýchodní Evropy“ zpracovaného společností Ernst & Young.

V roce 2012 kupující investovali v regionu střední a jihovýchodní Evropy celkově méně peněz, což přineslo 17,6% propad v celkovém objemu transakcí (41,8 miliard USD oproti 50,8 v roce 2011). Nejatraktivnějšími sektory z pohledu investorů v ČR byly služby následované výrobou a nemovitostmi. Naopak překvapivě došlo k poklesu zájmu o IT firmy.

„Více než polovina transakcí proběhla mezi ryze českými subjekty. České firmy navíc v roce 2012 oznámily 21 významnějších akvizic v zahraničí, což je nejvíce v historii. Postupně se tak nenápadně ukazuje síla České republiky a jejích podnikatel,“ říká Petr Kříž, výkonný ředitel oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v ČR s tím, že Čeká republika již zdaleka není jen cílem levných nákupů, ale tuzemské firmy jsou aktivním hráčem v regionu, kde investují do mnoha zajímavých projektů.

Doma nebo za humny

Na českém trhu fúzí a akvizic dle žebříčku opět výrazně převažovaly ryze tuzemské transakce. Jejich podíl se v roce 2012 meziročně nezměnil a zůstal na úrovni 60 %. Celkem 14 % všech transakcí představovaly investice českých investorů v zahraničí. Většina z nich směřovala do regionu střední, východní a západní Evropy – nejvíce na Slovensko, do Maďarska, Německa a Francie. Češi se v roce 2012 stali dokonce nejaktivnějšími investory ve střední a jihovýchodní Evropě (12 transakcí), až za nimi se umístili Poláci (9 transakcí).

Ze zahraničí přicházely investice hlavně ze Spojených států (8), Německa (5), Ruska a Velké Británie (každá po 3 investicích). Zatímco američtí investoři se nesoustředili na jedno konkrétní odvětví, ruské a německé investice směřovaly převážně do oblasti výroby. Britové u nás investovali především do farmacie. Nejvýznamnější transakcí uskutečněnou českými investory v zahraničí byla akvizice SPP (Slovenský Plynárenský Priemysel) realizovaná Energetickým a průmyslovým holdingem. Hodnota transakce činila 3,467 miliardy dolarů. Aktivnější byli na trhu opět strategičtí investoři, když posílili své dominantní postavení o 6 procentních bodů na 80 %. „Oproti období těsně po krizi se na trh začínají vracet na straně nabídky i privátní vlastníci českých firem – soukromé osoby, které hledají silného partnera pro převzetí firmy,“ upozorňuje Petra Wendelová, partnerka společnosti Ernst & Young pro fúze a akvizice.

IT na ústupu

Nejatraktivnějšími odvětvími v roce 2012 byla odvětví služeb a výroby, podíl obou z nich na celkovém počtu transakcí dosáhl 19 %, Třetí příčka patřila nemovitostem s 12 %. Každá desátá realizovaná transakce v roce 2012 směřovala do energetiky a těžby. Naopak zcela propadl IT sektor s 4% podílem na celkovém počtu transakcí (oproti 15 % v roce 2011).

Trh fúzí a akvizic ve střední a jihovýchodní Evropě jako celek klesl v roce 2012 co do počtu transakcí o 1,8 %. Z 11 zemí 5 ohlásilo nárůst počtu realizovaných transakcí – kromě ČR ještě Turecko, Polsko, Řecko a Slovensko. Nejvíce transakcí proběhlo v Turecku (297 transakcí/v roce 2011 272), na druhém místě skončilo Polsko (276 transakcí/254 v roce 2011) následováno Českou republikou (155 v roce 2012/119 v roce 2011). Největší meziroční nárůst zaznamenalo Řecko, o 47,4 % (z 19 na 28 transakcí). K největšímu meziročnímu poklesu došlo v Chorvatsku (o 63,5 %, z 52 na 19 transakcí) a Bulharsku (o 40,7 %, z 81 na 48).