Správné místo pro byznys

Průzkumu ČNOPK se zúčastnilo zhruba 180 převážně německých podniků a dalších firem aktivních v česko-německé hospodářské spolupráci.
Středa
17.04.2013
Česko zůstává pro německé investory i přes stagnující ekonomiku atraktivní. Problémem je dle nich stále korupce, právní jistota a státní správa.
 

Ačkoli němečtí investoři očekávají, že bude česká ekonomika stagnovat, stále hodnotí Českou republiku jako nejatraktivnější zemi pro podnikání ve střední a východní Evropě. Rozhodnutí zde investovat nelitují a 84 % podniků by tak učinilo znovu. Vyplývá to z průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory mezi převážně německými podniky působícími v tuzemsku.

Jak již bylo uvedeno, více než třetina oslovených podniků počítá s dalším poklesem české ekonomiky. Přes 50 procent respondentů očekává stabilní podmínky a 14 procent zlepšení hospodářské situace. V exportní oblasti předpokládá 40 procent oslovených firem i nadále pozitivní vývoj. „To je rozhodně dobrá zpráva, protože export představuje u mnohých podniků značnou část obratu. Potvrzuje to i ukazatel HDP, na němž se export podílí více než 80 procenty,” vysvětluje výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Při hodnocení vlastních obchodních aktivit počítá zhruba jedna třetina oslovených podniků se zlepšením a pouhých 16 procent se zhoršením stávající situace. Většina respondentů očekává stabilní situaci. „Je potěšující, že námi oslovené podniky hodnotí budoucí vývoj vlastních podnikatelských aktivit o poznání lépe než všeobecnou hospodářskou situaci,” říká Bauer a doplňuje: „To mi dodává optimismu, protože jak ukázaly naše průzkumy z posledních let, byly prognózy našich členských firem většinou realistické.”

Nové investice a pracovní místa

Také prognózy týkající se dalších investic a pracovních míst jsou s ohledem na stávající situaci pozitivní. Vyhlídky jsou ve většině případů stabilní, přičemž téměř čtvrtina podniků plánuje další investice a zhruba pětina chce vytvořit nová pracovní místa.

Stejně jako v loňském roce je většina firem spokojená se svým rozhodnutím podnikat v České republice. Tuzemsko představuje pro zdejší investory opět nejatraktivnější investiční lokalitu v celém regionu střední a východní Evropy. Téměř stejné hodnocení však tentokrát získalo i sousední Slovensko. Naopak investiční atraktivita Číny, která byla do průzkumu zařazena pro srovnání, v porovnání s rokem 2012 poněkud klesla. Rychlý odliv německých podniků z České republiky do jihovýchodní Asie tedy v dohledné době zřejmě nehrozí.

Právní (ne)jistota

Investoři i nadále nejlépe hodnotí členství České republiky v Evropské unii. Dobré hodnocení obdrželi také místní dodavatelé a produktivní a dobře kvalifikovaní zaměstnanci s konkurenceschopnými pracovními náklady. Dosud byli právě zaměstnanci jednou z hlavních předností České republiky pro německé investory. Budoucnost už ale tak růžově nevypadá: zatímco úroveň akademického vzdělání byla v průzkumu hodnocena převážně pozitivně, pohybovalo se hodnocení odborného vzdělávání a dostupnosti odborných pracovníků pouze okolo průměru.

Na samém konci žebříčku se stejně jako v uplynulých letech umístila korupce, hospodářská kriminalita a postup při zadávání veřejných zakázek. Špatné hodnocení dostala také právní jistota a státní správa. V případě politické stability se výsledek v porovnání s rokem 2012 ještě zhoršil.