Soutěž pro podnikatelky se rozjíždí

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 24. září 2013. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 7. listopadu 2013 v prostorách Kongresového centra v Praze.
Úterý
25.06.2013
Nejlepší české podnikatelky budou v rámci Ocenění českých podnikatelek poprvé hodnoceny dle velikosti ročního obratu.
 

Po prověření téměř 12 tisíc firem prošlo kritérii soutěže, která si klade za cíl podporovat české ženy – podnikatelky, celkem 397 společností. Ty se mohou přihlásit k účasti v šestém ročníku Ocenění českých podnikatelek (OCP). Z celkového počtu bezmála 400 firem, které vlastní žena, jich 238 patří do kategorie Malá firma, 104 do sekce Středně velká firma a v 55 případech jde o velké společnosti.

Letos poprvé se mohou soutěže Ocenění českých podnikatelek – OCP, jehož zahájení se uskutečnilo ve čtvrtek 20. června v pražském Budha Bar Hotelu Prague, zúčastnit ženy podnikatelky bez ohledu na počet osob, které zaměstnávají. Rozhodujícím měřítkem pro rozdělení do kategorií je roční obrat v milionech korun. V rámci šestého ročníku se tak mohou zapojit i úspěšné firmy, které dříve na účast nedosáhly. Zachováno zůstalo pravidlo 100% vlastnictví, českého občanství a doba podnikání minimálně 4 roky. „Jakožto poradenská firma se setkáváme s majiteli, kteří přestože vlastní menší firmu o pár zaměstnancích, mají finanční toky a daňové kontribuce pro tento stát značné. Proto do letošního ročníku se mohou přihlásit i méně známé menší firmy, které však mají důležitou hodnotu,“ vysvětluje důvod svého vstupu do soutěže jako „auditor projektu“ Petr Šíma, partner poradenské společnosti NSG Morison.

V rámci soutěže budou uděleny ceny hned v několika kategoriích. V první z nich „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více). Užší nominace vznikla na základě analýzy CRIF - Czech Credit Bureau, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2009-2011, roční obrat firem (tržby roku 2011) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. „Využití velmi podrobného a komplexního ekonomického hodnocení, kterým je náš iRating, objektivizuje výběr potenciálních kandidátek a zvyšuje důraz na dobré hospodaření firmy. Ženy ve výsledcích nijak nezaostávají za muži, naopak hodnocené kandidátky OCP dosahují lepšího průměrného ratingu než celý český trh,“ komentuje výběr kandidátek Pavel Finger, člen představenstva odborného garanta soutěže, společnosti CRIF-Czech Credit Bureau.

Druhá kategorie „Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti. Patronem ceny je GE Money Bank. Třetí kategorie „Cena za inovativní řešení“, která je udělována pod patronací Allianz, oceňuje inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena. „Společnosti, které budeme posuzovat v kategorii Inovativní řešení, musí být dynamické a otevřené novým myšlenkám a postupům,“ vysvětluje ředitel Marketingu a Market Managementu Allianz pojišťovny Dalibor Šajar. Čtvrtá kategorie „Výjimečný růst firmy“ hodnotí výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.