Za jeden provaz
Za jeden provaz / Před každým důležitým rozhodnutím si uvědomte, že bude mít dopad na franšízanty, a zvažte následky plánovaných změn pro celou síť.
Úterý
05.06.2018
Představují základ, na kterém je postavený každý úspěšný franšízový systém. Pokud budete dodržovat těchto 5 zásad, vaše značka bude prosperovat a síť růst.
 

Od vzniku franšízingu existují konstanty, které se nikdy nezměnily, a které lze nazvat základními principy obchodování pod zavedenou značkou. Pokud se franšízy řídí těmito zásadami, mohou si být takřka jisté, že jejich systém bude růst a prosperovat. Majitelé franšízových sítí, franšízoři i franšízanti by proto měli vynaložit veškeré úsilí na vybudování a rozvíjení své franšízy na základě těchto 5 jednoduchých zásad:

1. Informujte o výhodách franšízové spolupráce

Při marketingu a prodeji franšízových licencí buďte upřímní a vyhněte se vytváření falešných očekávání. Vždy informujte o konceptu a provozu sítě pravdivě, i když to může znamenat ztrátu potenciálního partnera. Zaměřte se přitom na výhody spolupráce s vaší značkou. V opačném případě získáte pouze kandidáta na franšízanta, který bude sám uvažovat v zajetí nerealistických cílů, nebo si naopak nebude věřit, což určitě není dobrý start podnikání.

2. Učte a školte nové franšízanty

Všichni noví franšízanti by měli projít školením, které je seznámí s provozem franšízové sítě i jejich vlastní pobočky. Některé mladé značky kvůli úspoře investic vstupní školení nenabízejí, což bývá ovšem častá chyba. Je lepší počkat s otevřením nové franšízy a jejího majitele i personál na start dostatečně připravit, než se spoléhat na jejich obchodní talent - byť ten může být neoddiskutovatelný. 

3. Zajistěte, aby franšízanti prosperovali

Při budování nové franšízy i celé franšízové sítě musíte vytvářet systém, který zaručí franšízantům finanční prospěch. Společnosti, které prodávají licence a vyžadují poplatky za užívání neprosperující značky, likvidují své franšízanty již předem, a odsuzují je k neúspěchu. Potažmo tím ještě více poškozují značku jako takovou a její dobrou pověst. I ve franšízingu je prvotním cílem podnikání obživa a finanční zisk.

4. Stanovte si způsob měření jejich úspěchu

Vyhodnoťte finanční výkonnost franšízy na základě podnikatelských plánů. Bez znalosti výkonu franšízantů bude těžké - ne-li nemožné - zjistit, jak dobře funguje celý koncept. Bez přehledu o úspěchu a neúspěchu poboček nebudete mít k dispozici ani informace potřebné k důležitým strategickým rozhodnutím.

5.  Zamyslete se nad dlouhodobým ziskem a krátkodobými výhodami

Před každým důležitým rozhodnutím si uvědomte, že bude mít dopad na franšízanty, a zvažte následky plánovaných změn pro celou síť. Ne každý franšízant je schopen dosáhnout kýženého úspěchu, za jejich selhání ale nesou zodpovědnost i franšízoři a majitelé sítí. Vytyčte jim proto dlouhodobé cíle a poskytněte co možná nejlepší podmínky pro - v ideálním případě - rychlý úspěch. V duchu přesvědčení, které hlásal zakladatel franšízové sítě McDonald's Ray Kroc: "Čím více lidem pomáhám uspět, tím jsem sám úspěšnější.