Připravte se na úlohu franchisora

Pátek
19.03.2010
Franchising se stává stále populárnější formou rozvoje podnikání.
 

Za poslední rok přibylo mnoho nových nabídek na franchising a stále další podnikatelé neustále přemýšlejí, zda využít tuto formu expanze. Avšak při zvažování výhod franchisingu si položte otázku: zda jste jako podnikatelé již připraveni stát se franchisory.

Myšlenka franchisingu se dostává ke stále většímu počtu podnikatelů. Uvědomují si, jaké výhody přináší tento koncept podnikání. Každému podnikateli záleží na rozšíření distribučních kanálů, posílení pozice na trhu a zvýšení povědomí o jménu a značce. O to lákavější je perspektiva, jestliže k rozvoji dochází bez nutnosti nést náklady a riziko takové investice. Kromě toho franchisor se nemusí starat o zaměstnání pracovníků a zajištění vedení franchisingové jednotky, protože franchisant jako majitel se ve vedení podniku angažuje více nežli zaměstnanci. Dalšími impulsy, které povzbuzují chuť se stát franchisorem, jsou dodatečné zdroje příjmů v podobě franchisingových poplatků, nižší výdaje na propagační a reklamní aktivity a zajištění si odbytového trhu pro vlastní produkty (v případě distribučního franchisingu). Avšak franchisorem se nestanete ze dne na den. Bohužel často ti, kdo přemýšlejí o rozvinutí franchisingové sítě, si nepokládají základní otázku: co mám natolik jedinečného, abych to mohl nabídnout franchisantům, aby je to přimělo přistoupit k systému? Přemýšlíte-li o franchisingu, je třeba pohlédnout na vlastní podnikání pohledem franchisanta a výhod, které může čerpat z přítomnosti v síti.

Už můžu?
V souladu s východisky franchisingu, franchisor je povinen franchisantovi předat kompletní podnikatelský model zpracovaný na základě vlastních zkušeností. Pro získání podobných zkušeností, je nutno provozovat alespoň jeden pilotní podnik po dobu nejméně dvanácti měsíců. Minimálně tolik času je zapotřebí, abyste důkladně otestovali nápad a zjistili, jakým sezónním výkyvům podléhá, jakou má na trhu konkurenci a také, zda nabízené produkty nebo služby nezávisí na módních trendech. Nejlepší je na vlastní kůži vyzkoušet, zda je podnikatelský koncept výnosný, potom budete snadněji přesvědčovat potenciální franchisanty, aby přistoupili k síti. Pouze budete-li provozovat vlastní podnik, budete schopni vypracovat a připravit komplexní podnikatelský koncept.

Mám výhradní právo na logo?
Vytvářená franchisingová síť musí získat jednotnou image, protože její jednolitost zajistí, že síť bude u zákazníků dobře rozpoznatelná. Proto je také velmi důležité zpracování vizualizace sítě. Je třeba navrhnout logo, díky kterému bude síť rozpoznatelná a také vizualizaci interiérů podniků. Je třeba rovněž vyřešit právní otázky spojené s logem a zajistit si výhradní právo na jeho používání a disponování. Pouze tehdy můžete pomýšlet na udělení franchisingové licence.

Vyplatí se mi to?
Přemýšlíte-li o franchisingu, měli byste provést analýzu zamýšleného projektu, a to jak z Vašeho vlastního hlediska, tak i z hlediska potenciálních franchisantů. Zamyslete se nad tím, jaké finanční prostředky bude muset franchisant investovat, a jak rychle začne vydělávat. Rozvažte rovněž, jaké služby budete schopni poskytovat Vašim franchisantům a určete, co získají přistoupením k síti.

Mám propagační strategii?
Jestliže jste majitelem vlastního podniku, vlastníte ochrannou známku a podnikání je rentabilní, můžete začít přemýšlet o vytvoření franchisingové sítě. Avšak vyžaduje to čas a práci, abyste mohli vytvořit všechny potřebné principy spolupráce. V první etapě vytvořte franchisingový balíček, který nabídnete potenciálním franchisantům. V rámci balíčku musíte připravit franchisingovou smlouvu, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran v době trvání smlouvy a po jejím vypršení. Dalším prvkem je operační manuál, který musí obsahovat popis veškerých postupů, podle nichž má franchisant postupovat. Budete muset stanovit systém franchisingových poplatků a navíc, jako zatraktivnění nabídky, můžete vytvořit podnikatelský plán pro franchisanty. Není to snadný úkol. Navíc je časově náročný. Proto také ve snaze, aby dokumenty byly věcně v pořádku, je vhodnější, abyste se obrátili na poradce, kteří se těmito otázkami budou zabývat profesionálně.

Dalším krokem, který je potřeba vykonat, chystáte-li se vytvořit franchisingovou síť, je příprava propagační strategie vytvářeného systému a vyhledávání franchisantů. Musíte si uvědomit, že pro nábor franchisantů a v pozdější době pro jejich kontrolu, budete muset firmu odpovídajícím způsobem organizačně připravit. Proto základní otázka, kterou si musíte položit, než začnete přemýšlet o franchisingu, zní: Jsem již připravený?


Lenka Nováková
Franšízový poradce

Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017