Výhody franchisingu pro franchisora

Pátek
19.03.2010
Franchising umožňuje rychlý a intenzívní rozvoj sítě odbytu produktů a služeb.
 

1. Franchising v první řadě umožňuje franchisorovi rozšiřovat jeho distribuční kanály a v důsledku toho posilovat vlastní pozici na daném trhu bez nutnosti větších investic. Přináší rovněž možnost ve větším rozsahu využívat franchisorovo obchodní jméno a značku, promítnout do jeho rozvojových plánů zvýšený prodej zboží nebo služeb, neboť franchisingová smlouva často franchisantovi ukládá za povinnost zákaz prodeje jiných produktů či služeb, než jsou ty, které zakoupil u franchisora, u ostatních franchisantů působících ve stejném systému či u těch dodavatelů, s nimiž franchisor souhlasí.

2. Pro franchisora je velmi podstatná možnost získat další zdroj příjmů v podobě odměny, jejíž vyplacení představuje jednu ze základních povinností franchisanta. Jedná se zde nejenom o vstupní poplatek při uzavření smlouvy (initial franchise fee) hrazený současně s podpisem smlouvy, ale také o průběžné odměny (ongoing franchise fee), které představují platby za rozličná plnění, které franchisor poskytuje franchisantovi v době trvání smlouvy. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že někdy se stává, že průběžný poplatek, stejně jako vstupní poplatek, je započten v ceně zboží dodávaného franchisorem. Toto řešení umožňuje přistoupit k systému osobám, které nemají dostatečný kapitál a kromě toho zamezuje vzniku sporů ohledně výše odměny pro franchisora.

3. Protože franchisanti jsou vlastníky svých podniků, do nichž investují vlastní peníze, jsou více zainteresovaní na jejich vedení, než by tomu bylo v případě najímaných pracovníků.

4. Franchisorovi se snižují náklady na propagaci a reklamu, jelikož účastníci systému jsou obvykle povinni přispívat do společného reklamního a propagačního fondu.

5. Značný význam má výhodné postavení franchisora z hlediska rozložení kompetencí a odpovědnosti vůči třetím osobám, jelikož je to franchisant, kdo přece podniká samostatně, a kdo nese plnou odpovědnost za výsledky svého podnikání. Důsledkem je, že jeho zákazníci v podstatě nemohou uplatňovat nároky přímo u franchisora, i když v jejich povědomí franchisingový systém funguje jako jednotná struktura.

6. Franchising pro franchisora rovněž znamená odstranění problémů se zaměstnáváním a řízením personálu, jelikož jsou to franchisanti, kdo řeší zaměstnanecké otázky.


Lenka Nováková
Franšízový poradce

Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017