Výhody franchisingu pro franchisora

Pátek
19.03.2010
Franchising umožňuje rychlý a intenzívní rozvoj sítě odbytu produktů a služeb.
 

1. Franchising v první řadě umožňuje franchisorovi rozšiřovat jeho distribuční kanály a v důsledku toho posilovat vlastní pozici na daném trhu bez nutnosti větších investic. Přináší rovněž možnost ve větším rozsahu využívat franchisorovo obchodní jméno a značku, promítnout do jeho rozvojových plánů zvýšený prodej zboží nebo služeb, neboť franchisingová smlouva často franchisantovi ukládá za povinnost zákaz prodeje jiných produktů či služeb, než jsou ty, které zakoupil u franchisora, u ostatních franchisantů působících ve stejném systému či u těch dodavatelů, s nimiž franchisor souhlasí.

2. Pro franchisora je velmi podstatná možnost získat další zdroj příjmů v podobě odměny, jejíž vyplacení představuje jednu ze základních povinností franchisanta. Jedná se zde nejenom o vstupní poplatek při uzavření smlouvy (initial franchise fee) hrazený současně s podpisem smlouvy, ale také o průběžné odměny (ongoing franchise fee), které představují platby za rozličná plnění, které franchisor poskytuje franchisantovi v době trvání smlouvy. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že někdy se stává, že průběžný poplatek, stejně jako vstupní poplatek, je započten v ceně zboží dodávaného franchisorem. Toto řešení umožňuje přistoupit k systému osobám, které nemají dostatečný kapitál a kromě toho zamezuje vzniku sporů ohledně výše odměny pro franchisora.

3. Protože franchisanti jsou vlastníky svých podniků, do nichž investují vlastní peníze, jsou více zainteresovaní na jejich vedení, než by tomu bylo v případě najímaných pracovníků.

4. Franchisorovi se snižují náklady na propagaci a reklamu, jelikož účastníci systému jsou obvykle povinni přispívat do společného reklamního a propagačního fondu.

5. Značný význam má výhodné postavení franchisora z hlediska rozložení kompetencí a odpovědnosti vůči třetím osobám, jelikož je to franchisant, kdo přece podniká samostatně, a kdo nese plnou odpovědnost za výsledky svého podnikání. Důsledkem je, že jeho zákazníci v podstatě nemohou uplatňovat nároky přímo u franchisora, i když v jejich povědomí franchisingový systém funguje jako jednotná struktura.

6. Franchising pro franchisora rovněž znamená odstranění problémů se zaměstnáváním a řízením personálu, jelikož jsou to franchisanti, kdo řeší zaměstnanecké otázky.


Populární na fóru

Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Návrat zahraničních značek

Franchising jako téma na Radiožurnálu :-) (cca 18:30) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3335349#

1 komentář(e)
posledni 16.03.2015