Nevýhody franchisingu pro franchisora

Pátek
19.03.2010
Franchising kromě výhod přináší i rizika.
 

1. Franchisanti, kteří uspěli v rámci systému vytvořeného franchisorem, se chtějí stát na něm nezávislí. Proto se také může ukázat, že jistého dne se dosavadní franchisant stane franchisorovým konkurentem, který je navíc dokonale obeznámen s trhem a slabými a silnými stránkami franchisora. A právě z tohoto důvodu většina franchisingových smluv obsahuje konkurenční doložku zakazující franchisantovi konkurenční působení vůči franchisorovi a jiným účastníkům systému. Avšak je třeba si uvědomit, že tato doložka bude hodnocena i z hlediska antimonopolního zákonodárství a mimo to pouze časově odsouvá pro franchisanta možnost zahájit konkurenční podnikání, vždyť přece stanovená karenční lhůta musí někdy vypršet.

2. V případě franchisingových poplatků hrazených franchisantem, které nezávisí na výši prodeje, ale na dosaženém zisku, lze očekávat, že se franchisant bude snažit snížit výši tohoto zisku a v důsledku toho i snížit výši odměny pro franchisora.

3. Nelze rovněž vynechat otázku požadavku na odpovídající kvalitu franchisantova podnikání ze strany franchisora, protože přece tato zásadním způsobem ovlivňuje image celého franchisingového systému. Existují totiž franchisanti, kteří nechtějí nebo z nějakých důvodů nedokáží řádně naplňovat franchisorovy směrnice obsažené v jeho franchisingovém balíčku.