5 kroků, jak se stát franchisorem

Pátek
19.03.2021
Stále více firem se rozvíjí na základě modelu franchisingové spolupráce. Zjistěte, zda již nastal čas, abyste „franšízovali“ vlastní podnikání.
 

Konkurence na franchisingovém trhu stoupá a pro úspěch, je třeba se skutečně dobře připravit na úlohu franchisora. Níže položené otázky by Vám měly pomoci uvědomit si, v jaké etapě tvorby franchisingového systému se nacházíte.

1.Ohodnoťte vlastní firmu

Jak dlouho firma působí na trhu?
Myšlenka franchisingu spočívá v tom, že franchisor předává franchisantům model podnikání vypracovaný na základě vlastních zkušeností. Pro získání podobných zkušeností je nutno provozovat alespoň jeden pilotní podnik po dobu nejméně dvanácti měsíců. Za kratší dobu se Vám nepovede důkladně otestovat nápad a zjistit, jakým sezónním výkyvům podléhá, jakou má na trhu konkurenci a také, zda nabízené produkty nebo služby nezávisí na módních trendech.

Je moje podnikání rentabilní?
Čím déle podnikáte, tím větší a hlubší znalosti o výši prodeje a nákladech, a tedy o finančních výsledcích máte k dispozici. Takové informace Vám pomůžou při hodnocení např., ve kterém ročním období je nejvhodnější začít s daným podnikáním, ale především budete moci pečlivě připravit podnikatelský plán a finanční východiska pro potenciální franchisanty. Samozřejmě, pokud vůbec chceme přemýšlet o rozvoji, podnikání musí přinášet zisk, ale také je nutné znát jeho přesnou výši.

Je moje firma jedinečná?
Je dobré, pokud se firma něčím odlišuje od ostatních firem, které působí ve stejném oboru. Může se jednat o výjimečné produkty nebo služby, anebo o specifickou vizuální podobu podniku, případně typický způsob obsluhy zákazníka. Zamyslete se nad tím, čím můžete potenciální franchisanty zaujmout, aby chtěli přistoupit k Vašemu franchisingovému systému. Avšak z druhé strany musíme posoudit, zda tato jedinečnost nebude překážkou v rozvoji. Jestli nám neomezí trh, anebo nezpůsobí, že společně s pomíjivou módou nezmizí i poptávka po službách nebo produktech. Čím je dané podnikání ojedinělejší, jako např. restaurace s vybraným menu, tím složitěji lze vybudovat franchisingový systém. Nejlépe se „franšízuje“ podnikání, které mohou jiní snadno převzít a "kopírovat".

2.Co nabízíte svým franchisantům

Logo
Vytvářená franchisingová síť musí získat jednotnou image, protože její jednolitost zajistí, že síť bude u zákazníků dobře rozpoznatelná. Proto je také velmi důležité zpracování vizualizace sítě. Je třeba navrhnout logo, díky kterému bude síť rozpoznatelná a také vizualizaci interiérů podniků. Je třeba rovněž vyřešit právní otázky spojené s logem a zajistit si výhradní právo na jeho používání a disponování. Pouze tehdy můžete pomýšlet na udělení franchisingové licence.

Know-how
Hlavním úkolem franchisora je předat franchisantům komplexní odborné znalosti a zkušenosti s daným podnikáním. Tyto znalosti musí být důvěrné, podstatné a identifikovatelné. Know-how musí být nepřístupné pro kohokoliv mimo franchisingový systém a pro franchisantovo podnikání musí být nepostradatelné. Díky přistoupení k systému a seznámení se s know-how franchisant získává převahu nad konkurencí. Aby šlo konstatovat, že franchisor skutečně předává know-how, jeho informace musí být zásadní pro prodej zboží, způsoby zákaznické obsluhy, vedení podniku, administrativních a finančních záležitostí a řízení.

Školení
Školení jsou velmi důležitým prvkem, který hovoří ve prospěch přistoupení k franchisingové síti. Lidem mimo obor poskytují možnost získat nezbytné znalosti o principech podnikání a jeho specifikách. Franchisoři by měli pořádat úvodní školení, na nichž seznámí své partnery s firmou, produkty, případně s pravidly zákaznické obsluhy a doplňující školení pořádaná v případě nutnosti, např. po uvedení do prodeje nových produktů.

Podpora
Franchisanti, kteří přistupují k systému, počítají s podporou ze strany franchisora. Očekávají ji jak na začátku spolupráce, tak i v pozdějším období. Na začátku franchisanti očekávají především pomoc při hledání odpovídajících prostor pro založení franchisingového podniku. Franchisor lépe vyhodnotí, zda je navržené místo vhodně umístěné, zda má odpovídající velikost a zda splňuje technické požadavky. Volba prostor je zcela zásadní pro každý podnikatelský obor a může rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu celého podnikání. Naproti tomu v průběhu spolupráce by franchisanti měli mít jistotu, že budou moci počítat s podporou např. při pořádání propagačních akcí, školení zaměstnanců nebo při merchandisingu.

3. Ohodnoťte náklady na spolupráci

Výše investice
Přemýšlíte-li o franchisingu, měli byste provést analýzu rentability zamýšleného projektu a to jak z vlastního hlediska, tak i z hlediska potenciálních franchisantů. Rozvažte, jak velké finanční prostředky bude muset franchisant investovat a jak rychle začne vydělávat, a kdy se mu vrátí počáteční investiční náklady.

Druhy franchisingových poplatků
Se znalostí výše investice a výše průběžných nákladů vypočítejte, jakými franchisingovými poplatky zatížíte franchisanta. Ve franchisingu existují hlavně dva druhy poplatků. Vstupní poplatek, splatný po podepsání smlouvy a průběžné poplatky, s pravidelnou splatností. Průběžné poplatky musí být kalkulovány takovým způsobem, aby z jedné strany pokrývaly náklady franchisora na vytvoření a udržování sítě a z druhé strany, aby nadměrně nezatěžovaly franchisanta.

4. Vytvořte franchisingový balíček
Jestliže dostatečně dlouho provozujete pilotní podnik, jste majitelem ochranné známky a podnikání je rentabilní, můžete začít uvažovat o vytvoření franchisingové sítě. Vyžaduje to ale čas a práci. Především při vytváření franchisingového balíčku. V rámci balíčku musíte připravit franchisingovou smlouvu, která bude upravovat práva a povinnosti smluvních stran po dobu trvání smlouvy i po jejím ukončení. Dále je třeba připravit operační manuál, který musí vyčerpávajícím způsobem popisovat předávané know-how franchisora. Franchisant bude také očekávat finanční předpoklady. Jako doplněk můžete připravit podnikatelský plán pro franchisanty. Nejedná se o snadný úkol, který je navíc časově velmi náročný. Proto také ve snaze, aby byla příprava z věcného hlediska v pořádku, je vhodnější, abyste se obrátili na poradce, kteří se těmito otázkami budou zabývat profesionálně a pomůžou s přípravou potřebné dokumentace.

5. Proveďte nábor franchisantů
Dalším krokem, který je třeba vykonat, chystáte-li se vytvořit franchisingovou síť, je příprava propagační strategie vytvářeného systému a vyhledávání franchisantů. Vytvořený podnikatelský plán je produkt, který musíte prodat. Pro usnadnění je nejvhodnější uskutečnit multikanálovou informační kampaň, případně využít nástroje Public relations.

PROFIT system franchising services s.r.o.


Lenka Nováková
Franšízový poradce

Populární na fóru

Jak vydělat peníze na YouTube?

Flexibilní půjčka pro každého: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM. Půjčte si od 50 000 do 45 500 000 Kč na cokoliv a splácejte nebo odkládejte o měsíc po každém...

1 komentář(e)
posledni 31.05.2024
Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017