Nakladatelství Modrý slon zve ke spolupráci další franchisanty!
 

Hlavní činností nakladatelství Modrý slon je vydávání "osobních knih". Od roku 1998 v nakladatelství vyšlo na 20 originálních titulů psaných a ilustrovaných výhradně pro tento revoluční systém. Každý z těchto titulů se z pohledu prodaných kusů stal bestselerem. V roce 2001 vydalo didaktickou pomůcku (hru) MOTANICE, která byla odborníky vybrána jako „správná hračka.” V roce 2006 vychází první audio nahrávka HAVRAN TIK. Jedná se o světovou raritu. Do 50-ti minutového pohádkového příběhu je možno počítačovým programem vložit konkrétního hlavního hrdinu (podobně jako u knih). V počítačové databázi je namluveno 250 jmen chlapců a 250 jmen děvčat. Jako doprovod vychází k CD i kniha.

V roce 2006 vzniká projekt na podporu čtení u dětí, který je Českým výzkumným ústavem pedagogickým a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhodnocen jako maximálně motivující podpůrný prostředek ke čtení. Od roku 2010 nakladatelství oslovuje začínající autory a ilustrátory, ti se zapojují do projektu na podporu čtení. Cílem je být v nejtěsnějším kontaktu s malým čtenářem a ukázat mu kouzlo psaného textu.

Na českém trhu nakladatelství Modrý slon působí 16 let a nadále rozvíjí prodejní a partnerskou síť. Velký důraz je kladen na specifický přístup ke každému existujícímu či potenciálnímu partnerovi (příjemci). Nesmíme opomenout, že vedle báze obchodní, je zde i stránka kladného franchising.cza pozitivního přístupu partnera k projektu podpory čtení u malých čtenářů. Díky celostátní působnosti a zkušenostem s mnoha modely spolupráce dokážeme ve společné diskusi s partnerem vždy najít vhodný způsob kooperace pro obě strany.

Nakladatelství Modrý slon spustilo v září 2011 celorepublikový projekt na podporu čtení u nejmladší generace, více se o celém projektu dozvíte na webových stránkách: www.jactu.cz.

Hlavním cílem nakladatelství je motivovat mladé čtenáře k samostatnému čtení. Ukázat jim cestu a kouzlo psaného textu nenásilnou formou, přirozenou cestou jejich vlastního poznání na základě vlastního prožitku.

Provozovny

Celkový koncept chodu nakladatelství je postavený na franchisovém modelu. Kdokoliv, kdo splní podmínky, se může stát majitelem licence a podílet se na růstu a poslání nakladatelství. V současné době nakladatelství působí na území České, Polské a Slovenské republiky.

Vlastní provozovny- 1 v Opavě
Franchisové provozovny - 31 ČR, 2 SR, 43 Polsko

Koho hledáme?

 • Partnera, kterého náš systém podnikání oslovil
 • Partnera, který věří, že děti prostřednictvím osobních knih, odhalí kouzlo psaného textu
 • Partnera, který si myslí, že se dokáže na trhu prosadit

Základní požadavky

Naše partnerská spolupráce není složitá, nevyžaduje žádné speciální znalosti ani vysoké vstupní investice. Naším cílem je zjednodušit vzájemný vztah na takovou úroveň, aby co nejvíce energie zbývalo na úspěšné provozování nového kontaktního místa.

 • Zajištění technického zázemí pro tisk a kompletaci osobních knih, dle pokynů poskytovatele
 • Úzká spolupráce s pověřenými spolupracovníky poskytovatele ve věci technického, marketingového a odborného servisu a poradenství.

Podpora pro franchisanty

 • Vývoj a know-how tisku a kompletace osobních knih a jejich prezentace
 • Dodání zboží (knižní polotovar) k prodeji koncovému zákazníkovi
 • Poskytování technologie potřebné pro kompletaci osobních knih
  (koncový zákazník požadovanou knihu obdrží vždy ve 100% kvalitě)
 • Marketingové poradenství pro úspěšný chod pobočky
 • Reklamní materiály a celkové portfolio
 • Bezplatný servis a poradenství

Výše investice

 • 500Kč až 9900Kč vstupní poplatek
 • Průběžné poplatky se neplatí
 • Smlouva se uzavírá na 4 roky s možností prodloužení.

Kontakt

Pokud Vás náš koncept zaujal, prosíme o vyplnění a odeslání níže uvedeného dotazníku. Více informací Vám poskytne Zuzana Škůrková, telefon: +420 773 654 857, e-mail: z.skurkova@modryslon.cz nebo navštivte naše webové stránky www.modryslon.cz.


Více informací
Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Modrý slon.
Více informací
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář
If you see this, leave this form field blank