Česká republika má velký potenciál

Podle Dunhilla otevírá společnost ročně 10 až 15 obchodů s luxusní pánskou módou.
Pondělí
20.08.2012
Kvalitní pánská byznys móda na zdejším trhu chybí, tvrdí Mark Dunhill, ředitel mezinárodní sítě oděvní společnosti T.M.Lewin.
 

Vaše společnost otevřela v dubnu první obchod v kontinentální Evropě, a to v České republice. Proč padla volba právě na ni?
Česká republika se může zdát jako trochu neobvyklá volba. Ovšem pro mne splňovala všechny tři požadavky, které jsem hledal. A to za prvé, úcta k anglické tradici a jakýsi obdiv k anglickému stylu, což je důležité. Za druhé je to fakt, že zde neexistovala faktická konkurence v této oblasti. A za třetí, což je nejdůležitější, jsem zde našel schopného a zaníceného partnera. Česko chápeme také jako křižovatku mezi východem a západem Evropy. Byli jsme přesvědčeni o tom, že zde se budeme moci velice rychle dostat do povědomí potenciálních zákazníků, kteří Prahou projíždějí z východní Evropy. Jsou to rostoucí trhy a v Praze zároveň nemáme již zmiňovanou konkurenci. Může se nám tak velmi rychle podařit stát se velkým hráčem na trhu.

Jakým způsobem hodláte v České republice expandovat. Bude to formou klasického franchisingu?
Jedná se v podstatě o způsob partnerství. Když jsme jednali o tom, jak rozšířit značku do kontinentální Evropy, přišel český partner s byznys plánem, který jsme schválili a společně jsme ho také finalizovali. V rámci tohoto plánu uvádí náš partner, že na tomto trhu je hned několik příležitostí, a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Rozšiřování bude probíhat na základě toho, jak se bude dařit našemu prvnímu obchodu, jak budou investoři schopni postupovat dále. Troufám si odhadnout, že vzhledem k tomu, že se nám daří, bude rozvoj rychlý.

Váš zdejší Marter franchisant bude prodávat licence na provozování obchodů pod Vaší značkou klasickým franchisantům? Nebo bude mít na starosti otevírání všech Vašich obchodů v České republice?
Začneme s tím, že pan Čmelík bude tím jediným, kdo bude otevírat obchody pod naší značkou v Česku a na Slovensku. Uvidíme, jak to půjde. Věříme, že v tomto ohledu dokážeme být flexibilní a přizpůsobit námi nastavený model okolnostem. Naším cílem je ustavit „áčkovou“ značku na novém trhu. To je tím největším důvodem, proč si prozatím chceme ponechat kontrolu nad vývojem značky. Samozřejmě, že našemu partnerovi věříme a jsme přesvědčeni, že jeho byznys pošlape.

Takže zde existuje možnost, že za nějaký čas budete hledat dalšího franchisanta v České republice?
Ne, budeme zde působit ve spolupráci s jedním partnerem.

Jaké výsledky v České republice očekáváte v horizontu zhruba tří let?
Přesná čísla Vám neřeknu, a to ani co se týče počtu. Vše se bude odvíjet od jejich úspěšnosti. Myslím si však, že už ten začátek je velmi nadějný.

Říkal jste, že chcete expandovat i na Slovensko. O jaké evropské země máte dále zájem?
Ačkoli zde již v současné době evidujeme velký zájem o naše produkty, s expanzí bych nespěchal. To není naším cílem – začít příliš moc věcí příliš brzy. Snažíme se, aby si zde náš partner vybudoval silnou pozici, než budeme dále síť našich prodejen rozšiřovat. Již dnes máme zájemce o spolupráci z téměř všech evropských zemí.