Rok 2013 bude ve znamení prohlubování povědomí o značce Naturhouse na českém a slovenském trhu.
Pondělí
07.01.2013
Dietetická síť Naturhouse plánuje letos otevřít až 20 nových poboček. Nejen to v Rozhovoru týdne prozradil její master franchisant pro ČR a SR Jan Gonda.
 

Jak byste zhodnotil předchozí rok pro Vaši firmu? Splnil Vaše očekávání?

Naše očekávání minulý rok rozhodně splnil. Otevřeli jsme 25 poboček, které se úspěšně rozvíjí. Celkem provozujeme 71 poboček v Česku a na Slovensku. Počet klientů přesáhl 61 tisíc. Za minulý rok to činí nárůst o více než 25 tisíc stálých klientů. Podařilo se nám zavést nové jídelníčky a další nové výrobky. Mezi naše další aktivity patří například vydání prvního čísla časopisu PESO PERFECTO. Podařilo se nám také udržet kvalitu služeb a personálu na pobočkách, i přes probíhající masivní expanzi. Posílili jsme tým na centrále o nové odborníky na podnikové procesy, jako například IT, obchod, marketing a vytvořili tým čtyř hlavních dietoložek. Na Slovensku byl jmenován do funkce ředitele franchisové sítě Ing. Tibor Antony, který rovněž plní roli hlavního dietologa.

Jaký je o koncept mezi potenciálními franchisovými partnery zájem? Zaznamenali jste v loňském roce nějakou změnu oproti roku 2011?

Ve srovnání obou let rozdíl příliš nevidím. Zaznamenali jsme dokonce vyšší počet zájemců oproti roku 2011, což souvisí s rozšiřujícím se povědomím o naší značce, atraktivností oboru i franchisingu jako úspěšného modelu podnikání. Setkáváme se s tím, že zájemci jsou informováni o výhodách podnikání pod naší značkou od našich stávajících partnerů. Zaznamenali jsme tedy takový "word-of-mouth" v byznys sféře, což je samozřejmě potěšující. Navíc nás těší, že stále více zájemců z řad franchisantů chce pracovat na své vlastní pobočce v rolích dietologů. To je ve své podstatě také pravá myšlenka franchisingu.

Jaké plány má síť NATURHOUSE do roku 2013? Plánujete rozšiřovat síť v ČR a na Slovensku?

Plánů je více než dost a netýkají se pouze expanze. Na tento rok plánujeme intenzivně prohlubovat povědomí o naší značce na českém a slovenském trhu. Dalším naším plánem je zavádění nových produktů, jídelníčků a marketingových materiálů. Dalším nedílným pilířem naší firemní strategie je seriál seminářů nejen pro dietology a asistentky, ale nově také pro naše obchodní partnery. Franchisantům tak nabídneme možnost získat tipy na samostatnější a efektivnější vedení pobočky, personálu, financí atd. Co se expanze týče, předpokládáme rozšíření pobočkové sítě o dalších 15-20 poboček v ČR a 10 v SR. Prioritou pro nás však zůstává kontinuální prohlubování kvality práce již otevřených poboček.

Od roku 2013 se v ČR zvýšila sazba DPH? Jak se zvýšení promítne do vašich služeb? Budou Vaši franchisanti nuceni zdražovat?

Veškeré naše služby pro všechny naše klienty jsou zcela zdarma. Této oblasti se tudíž zvýšená sazba DPH nedotkla. Nový doporučený ceník našich produktů nepřináší zvýšení cen produktů, naopak bylo možné díky zájmu klientů o tyto produkty některých z nich snížit cenu. V našich centrech změnu sazby klienti tudíž nepocítí.

Jak se vyvíjel sektor dietetických služeb minulý rok a jaký další vývoj předpokládáte?

Dle informací, které mám k dispozici, a současně z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že tento sektor stále roste, jak počtem nových poboček, konceptů i jednotlivých podnikatelů, tak také počtem klientů. Je tedy vidět, že Češi i Slováci stále více dbají o vlastní image, kondici a zdraví. Dle statistických údajů z lékařských ordinací vyplývá, že až 68 % Češek a 72 % Čechů trpí nadváhou nebo obezitou a těmito smutnými ukazateli se řadíme nad evropský průměr. Předpokládám tedy, že tento sektor v následujících letech zažije další růst. Na druhou stranu jsou klienti zvyšující své nároky a za své finance očekávají odpovídající kvalitu služeb i produktů a výsledky, čemuž ne všichni poskytovatelé jsou schopní vyhovět. Z tohoto důvodu je nezbytné být pro klienty atraktivní, nenudit je, přinášet jim další neotřelou a přidanou hodnotu. Klienti vás pak obdarují svojí přízní, loajalitou a doporučí vás dál. To je dle mého názoru nejvyšší hodnota, kterou za svoji práci můžete získat.