FRANCHISING REPORT 2012

Poradenská společnost PROFIT system® vydává třetí ucelenou zprávu o domácím franchisovém trhu.
 

Franchising Report Česká republika 2012 je jedinečným zdrojem informací pro veřejnost i potenciální poskytovatele franchisových, agenturních či partnerských systémů. Začínajícím podnikatelům v oblasti franchisingu může report poradit, jak se orientovat na trhu franchisingu, při výběru jednotlivých odvětví a konkurenčního prostředí. Manažeři franchisových konceptů pak mohou díky reportu analyzovat vývoj v oblasti, ve které působí. Zpráva o českém franchisingovém trhu obsahuje popis jednotlivých odvětví, ve kterých můžete tento systém řízení najít. Autoři komplexně popisují nové trendy v oblasti franchisových, případně partnerských systémů. Autorem průzkumu a zprávy je mezinárodní poradenská společnosti PROFIT system franchise services s.r.o.

V publikaci Franchising Report Česká republika 2012 najdete např. detailně popsánu:

  • dynamiku rozvoje a strukturu českého franchisového trhu,
  • dynamiku rozvoje a strukturu jednotlivých odvětví,
  • důkladnou analýzu právních předpisů a vztahů v různých oblastech průmyslu,
  • podrobnější klasifikaci odvětví, která umožňuje hlubší analýzu jednotlivých systémů s výhledem nových možností na trhu,
  • nové trendy, vývoj, jejich příčiny,
  • příjmy a investice,
  • popis činnosti zahraničních investorů a jejich podíl na trhu,
  • zaměstnanost na českém franchisovém trhu podle odvětví,
  • české franchisové podnikání v zahraničí,
  • specifičnost a celkový popis trhu s odkazem i na média a události související s franchisovým trhem v České republice.

Výsledky jsou prezentovány v tabulkách a grafech v bezmála 50tistránkové zprávě o franchisingu v Česku v roce 2011. Publikace je největším přehledem informací o franchisovém podnikání v České republice.