Připraveni na všechno

Společnost ETD Transformátory má více než 90-letou historii. Jedná se o výrobce výkonových transformátorů na území ČR a SR s úplným vlastním know-how a odpovídajícím výrobním zázemím a certifikovanými zkušebnami.
Pátek
26.04.2013
Společnost ETD Transformátory získala loni ocenění v žebříčku Štiky českého byznysu. Úspěchy firmy v rozhovoru prozradil generální ředitel František Říšský.
 

Jak se dařilo Vaší společnosti ETD Transformátory v loňském roce? Co se Vám podařilo?

Objem tržeb z vlastní výroby dosáhl 611 milionů Kč – tím jsme překročili náš business plán. Také ostatní parametry plánu jsme splnili. Nepodařilo se však docílit stejných prodejních výsledků jako v roce předchozím. Zároveň jsme také doplnili výrobní portfolio o další zajímavé výrobky. Jako úspěch vidíme i to, že se naše společnost prosadila na nových trzích.

Jakou máte strategii na letošní rok? Na co se chcete nejvíce orientovat?

Cílem letošního roku je pokračovat v cestě nastoupené v roce loňském. Protože tuzemský trh zažívá v oblasti, ve které podnikáme, znatelný pokles, pokračujeme v rozšiřování našich aktivit do zahraničí. Zároveň se soustředíme na rozšiřování nabídky a produkci nových výrobků.

Na kterých zahraničních trzích se Vám daří nejvíce? Plánujete rozšiřovat země, kam chcete své výrobky exportovat?

Největší úspěch dosahujeme ve státech SNS, na Slovensku nebo v Egyptě. Samozřejmě plánujeme rozšířit počet zemí, na kterých se chceme prostřednictvím svých produktů prezentovat. Jedním z důvodů je dočasný pokles trhu v České republice, o kterém jsem již hovořil.

Jak byste zhodnotil trh, na kterém Vaše společnost působí?

I přes pokles zakázek pro naše tradiční zákazníky, který nastal ať už z důvodu recese či politických změn, lze do budoucna očekávat, že se situace zlepší. A naše firma je na tuto situaci připravena reagovat.

Co pro Vás znamená zisk ocenění Štiky českého byznysu?

Ocenění pro nás představuje neočekávané uznání. O to více, že přichází z míst, odkud jsme to neočekávali - vzhledem k tomu, že jsme se do žádné soutěže nepřihlašovali. A pochvala vždy potěší.