Zájem o produkty jsme prověřili

Němečtí a rakouští zákazníci věnují všeobecně podstatně větší pozornost nákupu kvalitních a zdravých potravin, za které jsou ochotni zaplatit i přiměřenou a odpovídající cenu. Dobrou zprávou je, že tento trend je již viditelný i v České republice.
pondělí
16.02.2015
O plánech franšízové sítě Tiroler Bauernstandl nejen na tuzemském trhu jsme si povídali s jeho zakladatelem a majitelem Wolfgangem Obermüllerem.
 

Proč si společnost Tiroler pro svou další expanzi vybrala právě Českou republiku?

Trh v České republice má pro nás dle našeho názoru velký potenciál. A to nejen z důvodů jeho blízkosti rakouskému trhu, ale především s ohledem na obdobné nebo srovnatelné zvyklosti, zájmy a poptávku potenciálních zákazníků. Zájem o nákup kvalitních potravin roste. Vytváří se zde dle našich průzkumů nový trh označovaný jako „Lifestyle-Markt“ a my při jeho zrodu vidíme i pro nás velkou šanci se na tomto trhu etablovat s našimi tirolskými specialitami. Pokud jde o získávání nových franšízových partnerů, tak vidíme i další velmi pozitivní prvek na rozdíl od jiných zemí, a to, že velmi mnoho potenciálních franšízantů mluví velmi dobře německy, což přináší velkou výhodu pro komunikaci, navazování kontaktů, školení v oblasti nabízeného sortimentu nebo prodejních dovedností.

Jaký potenciál vidíte na tuzemském trhu?

Na základě prvních zkušeností vidíme potenciál především ve velkých městech a jejich spádových oblastech. Počet nových franšízantů a tempo expanze úzce souvisí s tím, jak rychle se nám podaří získat master-franšízového partnera nebo tzv. area developera pro ČR. S podporou nového master-franšízového partnera si dovedeme představit, že se nám podaří dozhruba dvou let získat minimálně pět nových franšízových partnerů.

V čem se německý a rakouský trh s potravinami, kde vaše franšízové pobočky fungují, liší od toho českého?

Výrobky srovantelné s našimi jsou na českém trhu nabízeny v první řadě na farmářských trzích. Tyto trhy mají relativně krátkou historii, vznikaly v posledních pěti, šesti letech. Zde je první rozdíl mezi obdobnými trhy v Německu a v Rakousku. Farmářské trhy zde mají tradici dokonce několik staletí.  Další rozdíl je, že farmářské trhy v ČR nejsou provozovány po celý rok, což zcela určitě rovněž  souvisí s tím, že jsou na nich nabízeny převážně regionální produkty. Dle našeho názoru je však důležité, a určitě i pro zákazníky velmi zajímavé, nabídnout  široký a kvalitní sortiment zboží, který by umožnil prodej na farmářských trzích i v zimě. Tento argument je, a bude možná i v budoucnu, jeden  z důvodů nabídky zboží i ze zahraničí. Domnívám se, že v této oblasti  je velmi  zajímavý rozvojový potenciál pro české farmářské  trhy, což nás velmi těší.

Najdete ještě nějaké další rozdíly?

Dále je možné konstatovat, že němečtí a rakouští zákazníci věnují všeobecně podstatně větší pozornost nákupu kvalitních a zdravých potravin, za které jsou ochotni zaplatit i přiměřenou a odpovídající  cenu. Jsme si vědomi toho, že tento aspekt zřejmě souvisí s rozdílným vývojem našich zemí před rokem 1989, a že česká kupní síla stále ještě nedosahuje kupní sily v Německu nebo v jiných západoevropských zemí. Jak jsem se již  zmínil, poptávka po srovnatelných a kvalitních potravinách, jaké  nabízíme  i my, stále roste. Lidé jsou i v ČR vice kritičtější, chtějí se stravovat zdravě a chutně. Na tomto trendu, který vítáme, bychom velmi rádi participovali i s našimi výrobky.

Na tuzemském trhu máte již jednoho franšízanta. Franšízová smlouva byla podepsána poměrně nedávno. Kdy dojde k otevření první pobočky a kde se bude nacházet?

Naše první franšízová smlouva byla podepsána se dvěma obchodními partnery v listopadu 2014.  Začátek jejich obchodních aktivit na farmářském trhu v Praze 6  byl realizován v předvánoční době, v prosinci loňského roku. Naše mobilní prodejny jim umožňují nabízet celý sortiment pro český trh vybraného zboží  i na jiných místech Prahy a její spádové oblasti. V plánu je i kamenný obchod.

Jak dlouhé jednání uzavření smlouvy předcházelo? Co vše bylo potřeba vyjasnit?

První zájemci o náš franšízový koncept nás oslovili poté, co se na jedné franšízové akci v Praze seznámili s jeho nabídkou. Na základě jejich zájmu jsme je pozvali do naší centrály v Rakousku. Ve dvou dnech této návštěvy byly projednány nejen podmínky spolupráce v ČR, ale bylo možné představit náš franšízový koncept, celý sortiment zboží, navštívit řadu dodavatelů a výrobců našich produktů a, což považujeme rovněž za velmi důležité, byl vytvořen základ pro emocionální spojení našich budoucích franšízantů partnerů s Tirolskem a jeho krásami. Abychom pak mohli společně otestovat zájem českých zákazníků o náš sortiment v praxi, rozhodli jsme se zorganizovat společně dva testovací prodejní  dny v Praze – na farmářském trhu v Praze 6. Poté došlo postupně k přizpůsobení sortimentní  a cenové politiky českému trhu, k úpravě loga pro ČR, k překladům franšízových příruček a manuálů a k další adaptaci franšízového konceptu Tiroler Bauernstandl na český trh. U příležitosti Master franšízové konference v Praze pak byla podepsána i franšízová smlouva. Na základě získaných zkušeností s prodejem  zvoleného sortimentu v uplynulých měsících dojde postupně k optimalizaci celého konceptu tak, aby co nejvíce odpovídal českému trhu a požadavkům českých zákazníků.

Jaké jsou dle Vás rozdíly mezi fungováním franšízingu v Německu-Rakousku v porovnání s českým a slovenským trhem? Existují dle Vašeho názoru odlišnosti?

Protože k rychlejšímu rozvoji franšízového podnikání v ČR došlo teprve v posledních letech, je zcela pochopitelné, že počet franšízových systémů je podstatně nižší než například v Německu nebo Rakousku. Franšízing je šance především pro malé a střední podnikání. Je to velká příležitost  hlavně pro začínající podnikatele. Nové franšízové systémy nabízí při vstupu na český trh velké možnosti rozvoje právě  těmto podnikatelským subjektům. Německo-rakouský franšízový trh je naproti tomu  poměrně hodně saturován. Pozorujeme, že množství stále nově vznikajících nebo stávajících franšízových systémů na německo-rakouském trhu, zejména v gastronomii a  v oblasti fastfood, vytváří pro začínající podnikatele velmi stresové konkurenční prostředí. Ve srovnání s našimi zeměmi  existují na českém trhu stále ještě „bílá místa“, optimismus a nadšení z podnikání.  Velmi podstatným rozdílem, který nelze podceňovat, je  aktuální ekonomická situace a kupní síla konečných spotřebitelů v ČR. Hustota obyvatelstva mimo velká města  nenabízí dle našich informací a analýz zatím  dostatečný potenciál pro úspěšný provoz franšízových podniků.

Máte v plánu ještě nějakou další expanzi v rámci zemí střední a východní Evropy?

V oblasti střední a východní Evropy plánujeme  v nejbližších pěti letech expanzi do zemí jako například Slovensko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko a Slovinsko. Stejně tak jsou pro nás v dalších letech zajímavé i země Beneluxu.