Českou republiku považuje provozovatel konceptu BodyConcept za perspektivní trh pro nabízení estetických služeb, protože lidé v Česku rádi pečují o vlastní vzhled.
Úterý
05.04.2016
BodyConcept po krizi nabral dech a chce v Evropě dále expandovat. Pro Česko hledá master-franšízanta.
 

Portugalská společnost GrupoConcept, která provozuje centra estetických služeb BodyConcept, se etablovala na domácím trhu a začíná se poohlížet po franšízantech v ostatních evropských zemích. Kromě Polska, kde v minulých letech rozvíjela především spřízněný franšízový koncept DepilConcept, má zájem i o Českou republiku. Zájemci, kteří si chtějí otevřít vlastní byznys s krásou, se mohou ucházet o licence na provozování jednotlivých center. K dispozici je ale i master-franšízová licence.

Svou strategii k poskytování master-franšízové licence však vedení firmy přehodnotilo. „První zkušenost v České republice nebyla nejlepší. Kandidátka nebyla na byznysu tak zainteresována, jak jsme z počátku očekávali. Poskytli jsme jí master-franšízovou licenci, ona však neotevřela vlastní pobočku a ztratila kontakt s realitou. Před poskytnutím master-franšízové licence bude nyní muset franšízant otevřít alespoň jednu vlastní pobočku,“ vysvětluje podmínky master-licence ředitel franšízového konceptu Alexandre Lourenço.

Zahájit jednání s žadateli o jednotlivé licence je firma ochotně připravena. Republiku považuje za vynikající trh pro nabízení estetických služeb, protože lidé v Česku mají pozitivní vztah k vlastnímu vzhledu. Podmínkou pro otevření centra krásy je ryzí zájem o podnikání tohoto typu a podpis smlouvy. „Následně zájemcům poskytneme informace o místě a pomůžeme jim ho najít. Postupujeme vždy tak, abychom zachovávali exkluzivitu území ostatních franšízantů,“ doplňuje podmínky Alexandre Lourenço.

Franšízová síť BodyConcept má celosvětově 47 center, z nichž 43 se nachází v domovském Portugalsku. V průběhu krize, na rozdíl od ostatních značek, nemusela uzavřít větší množství poboček. Své zastoupení má nyní v zemích jako je Brazílie nebo Švýcarsko. „Plánujeme konsolidovat naši přítomnost v Portugalsku, kde jsme hlavním hráčem na trhu. Naším hlavním cílem je navázat spolupráci s master-franšízanty v evropských zemích, včetně České republiky, a v jižní Americe. Rok 2016 má být ve znamení expanze,“ prozrazuje plány na tento rok Alexandre Lourenço.

Společnost rozvíjí dva typy center. BodyConcept Express nabízí zákazníkům estetické služby bez kadeřnictví a licence se pohybuje od 48 do 52 tisíc eur. Licence kompletního typu služeb včetně péče o vlasy, BodyConcept Standard, se pohybuje v rozmezí 74 až 79 tisíc euro. Na master-franšízovou licenci si budoucí podnikatelé musí vyhradit 50 tisíc eur a smlouva je uzavírána na 10 let. „S ohledem na ekonomické oživení a s ní spojenou rostoucí poptávkou po estetických službách se jeví investice do tohoto oboru podnikání jako perspektivní,“ sdělila portálu Franchising.cz Lenka Nováková, Business Development manager poradenské společnosti PROFIT systém.