Velikost prodejny se může pohybovat v rozsahu 40-120m². Při jejím zařizování získá franšízant podporu centrály, která dodá kompletní vybavení od sortimentu až po jednotné grafické prvky.
Středa
13.04.2016
Firma Solodoor je třetím největším výrobcem dveří u nás. Daří se jí navyšovat produkci a pro expanzi hledá franšízanty.
 

Rozšiřování firem prostřednictvím franšízových licencí je oblíbenou strategií řady společností. Že je tato forma expanze vhodným nástrojem nejen pro populární fastfoodové sítě, ukazuje společnost zabývající se výrobou a distribucí dveří a dveřních zárubní Solodoor. Přestože sušická firma neplánuje franšízovou síť jako jediný distribuční kanál, snaží se franšízových obchodů otevřít co možná nejvíce. Po otevření posledního v Mnichově Hradišti má firma čtyři a v letošním roce plánuje otevřít další dva.

Kvantita by ale neměla být na úkor kvality, proto se podle zástupců firmy výhledově počítá s počtem patnácti prodejen. Franšízový koncept začala firma vyvíjet v roce 2013 a pilotním místem se stala vzorkovna ve Valašském Meziříčí. Kromě již zmíněného Mnichova Hradiště má Solodoor franšízanty i v obou metropolích, v Praze a Brně.

Oproti jiným prodejcům mají podle ředitele Josef Laštovičky franšízanti firmy Solodoor zvýhodněné obchodní podmínky. Franšízor rovněž podnikatelům poskytuje garanci územní exkluzivity. „Postupem času bychom chtěli dospět k tomu, že franšízant bude ve své spádové oblasti hlavním partnerem Solodooru, který bude regulovat velkoobchod, bude řídit probíhající projekty a budou pod něj spadat menší prodejci,“ popisuje dlouhodobé plány Laštovička.

Na oplátku se od franšízanta očekává, že to bude člověk z oblasti podnikání, která se týká interiérů, případně majitel již existující firmy z oblasti blízké podnikání firmy Solodoor. Měl by mít rovněž chuť podnikatelsky se realizovat a ochotu dodržovat prodejní a provozní postupy. Mezi dalšími podmínkami je provozování obchodu v místě bydliště a předchozí zkušenosti s maloobchodním byznysem.

Návratnost investice, která se pohybuje kolem půl milionu korun, je individuální podle velikosti prodejny. „V počátku projektu každé prodejny provedeme studii, která dává celému projektu větší šanci uspět na trhu. Z hlediska návratnosti můžeme hovořit o jednom až dvou rocích. Vše ale záleží na rychlosti rozjezdu nové prodejny,“ odhaduje návratnost investice Laštovička.

Vzhledem k široké nabídce dveří a zárubní na trhu je podmínkou úspěchu nového obchodu hlavně schopnost franšízanta pomoci zákazníkovi zorientovat se v interiérech a pružně reagovat na dynamický vývoj ve stavebnictví. „Pokud je kandidát typem podnikatele, který nechce jen čekat na zákazníka v obchodě, ale nabízet přidanou hodnotu aktivním přístupem, může očekávat marketingovou podporu odpovídající postavení společnosti Solodoor na trhu a návratnost investice v relativně krátkém čase,“ dodává Laštovička.