Poplatek za získání licence Helen Doron English pro nezávislého lektora je 950 eur. V systému se rovněž odvádějí pravidelné platby, tzv. royalties, vypočítávané z ceny kurzu.
Čtvrtek
07.07.2016
Jazyková škola Helen Doron English se zaměřuje na získávání franšízantů v oblastech, kde dosud nepůsobí. Zatím je aktivní na téměř 80 místech.
 

Kvalitních výukových programů není vzhledem k nízké znalosti druhých jazyků nikdy dost. K větší jazykové kompetenci dětí a mládeže se snaží přispívat franšízový koncept Helen Doron English, který na tuzemském trhu působí od roku 2004. O atraktivitě vzdělávacího systému, který imituje způsob, jímž se od batolecího věku učíme mateřský jazyk, svědčí stabilní růst počtu studentů. Podle interních dat zaznamenala jazyková škola v posledním roce navýšení přibližně o 8% a celkový počet studentů tak od vstupu na trh narostl na více než šest tisíc.

Během letošního jara škola realizovala rozsáhlé testování svých studentů v rámci mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge English Language Assessment. Toho se zúčastnilo přes 500 dětí ve věku od 8 do 15 let. "Ze srovnání výsledků vyplynulo, že studenti jazykové školy dosahovali o 20% lepších výsledků u ústní části, než je celosvětový průměr. V důsledku každoročního testování se nám navíc daří snižovat procento klientů, kteří nepokračují v docházce do navazujícího kurzu,“ popisuje výsledky jazykové školy manažerka pro franšízing Barbora Tošenovská.

Hlavním cílem, na který se chce v následujícím období Helen Doron English zaměřit je získávání partnerů pro oblasti, ve kterých dosud nemá zastoupení. Franšízantům přitom licence nabízí možnost kombinovat podnikatelskou činnost, zábavu a poslání. „Velice často se nám stává, že rekrutujeme franšízanty z řad kandidátů, kteří k nám přicházejí z korporátních společností, kde sice měli zajímavý příjem, ale práce je svou podstatou nenaplňovala. U nás se mohou realizovat způsobem, který by jim jiná zaměstnání jen stěží umožňovala,“ říká o výhodách franšízy Barbora Tošenovská.

V posledních několika měsících zaznamenala škola podle franšízové manažerky vysoký zájem o spolupráci, a to jak ze strany nově příchozích kandidátů z oblastí, ve kterých dosud neměla zastoupení, tak i z řad učitelů stávajících poboček, kteří mají zájem svou činnost rozšiřovat na větší území, a tak si smluvně zajistit exkluzivitu pro dané území. Aktuálně má Helen Doron English zastoupení na téměř 80 místech v Česku, přičemž ve více než polovině případů se jedná o menší pobočky v malých městech nebo vesnických oblastech spravovaných tzv. nezávislými učiteli. Ve větších městech přitom operují franšízoví partneři ve výukových centrech, kterých je aktuálně 35. Čtyři z nich jsou spravovány master-franšízantem.

Momentálně jazyková škola rozjíždí velkou prázdninovou facebookovou soutěž "S angličtinou na cestách". Od září 2016 se pak mohou děti a rodiče ve svých centrech těšit na nabídku nových kurzů využívajících technologie rozšířené reality a nové aplikace pro tablety a smartphony pro podporu čtení a psaní v angličtině. „V neposlední řadě nyní intenzivně pracujeme na spuštění nového e-shopu pro výrobu a distribuci sad pomůcek do výuky,“ uzavírá novinkami Barbora Tošenovská.