Sledovat pokroky dětí mě velmi naplňuje

Značka, která funguje / „Už na začátku jsme si uvědomily význam značky Helen Doron. Proto jsme do vizuálního prostředí dle požadavků investovaly ještě před samotným nákupem licence,“ říká franšízantka HDE Olga Haitl.
pondělí
25.07.2022
S výukou angličtiny metodou Helen Doron měla Olga Haitl zkušenost jako nezávislá učitelka. Po zkušenostech z pandemie se rozhodla stát se franšízantkou.
 

Na začátku spolupráce se značkou Helen Doron English (HDE) stála láska k dětem a angličtině, kterou sdílí společně se svou sestrou Lenkou. Obě se tak staly nezávislými učitelkami tohoto franšízového konceptu, který u nás angličtinu děti učí od roku 2004. Obě nezávislé učitelky z Hranic na Moravě zaujal výuka touto metodou zejména díky propracované metodologii, která spojuje učení a zábavu. „Díky dynamice a rychlému střídání aktivit děti vydrží držet pozornost a vnímat angličtinu v přítomném okamžiku. Helen Doron využívá moderní technologie a jde s dobou. Děti tak nemají angličtinu jen s námi na lekcích, ale prostřednictvím aplikací jsou s angličtinou v kontaktu denně. Fantastické je, že i velmi malé děti jsou brzy schopné používat nabyté znalosti,“ říká Olga Haitl.

Studenty do svých prvních kurzů začaly nabírat na podzim roku 2020, tedy v době, kdy opět na scénu přišla covidová pandemie, která jejich fungování velmi ovlivnil. Přiměl je ale i k rozhodnutí, jak spolupráci s HDE dál uchopit. „Komplikace spojené s výukou v lockdownu, jejich zdárné řešení a následné výsledky naší práce nás utvrdily, že jdeme správným směrem. V květnu 2021 jsme se proto rozhodly spustit proces nákupu franšízové licence, přestěhovat se do větších, reprezentativních prostor a vybudovat v Hranicích jazykovou školu pro děti všech věkových kategorii,“ vysvětluje Olga Haitl, pro níž nebyl přechod do role franšízantky ničím náročný. Jak sama říká, stačilo dát dohromady byznys plán a vyřešit administrativní záležitosti spojené se vstupem do franšízy. Následně ji a její sestru čekalo stěhování do větších a reprezentativnějších prostor v Hranicích, v nichž vybudovaly jazykovou školu pro děti všech věkových kategorií, na které se kurzy HDE zaměřují. Jde o studentky ve věku od 3 měsíců do 19 let.

Čas, energie a podpora

Vstup do franšízové sítě vidí jako správný krok, ke kterému se odhodlala. Centrála HDE v České republice pro ně totiž představovala na samotném startu velkou oporu. „Během procesu nákupu licence jsme konzultovali jednotlivé části business plánu a další aspekty vyplývající ze smlouvy o nákupu franšízy,“ prozrazuje hranická franšízantka. Na podporu ze strany poskytovatele licence se může spolehnout i nyní, kdy je již její franšíza „zajetá“, a to díky propracovaným školením, každoročním konferencím a dalším setkáním, která všechny franšízanty neustále posouvají vpřed.

Zájemci o podnikání pod hlavičkou HDE by si podle Olgy měli v první řadě již při samotném rozhodování o vstupu do této franšízy důkladně promyslet své časové možnosti a ujasnit si, zda se chtějí stát franšízanty, manažery, lektory nebo vším najednou. Každá z těchto rolí má totiž svá specifika. Úkoly manažera a franšízanta lze řešit dle priorit flexibilně během dne. Lektorská činnost má svůj pevný rozvrh po celý školní rok. „Většina kurzů probíhá v odpoledních hodinách. Proto jako maminka dvou školkových dětí oceňuji možnost nastavit si pracovní týden dle svých možností. Nyní jsme v Hranicích dvě lektorky na 80 dětí. Nové kurzy budeme otevírat opět od září, a proto aktuálně pracujeme na rozšíření našeho týmu o další dva členy. Věříme, že tým zapálených lektorů je klíčový pro úspěšné fungování každého centra Helen Doron,“ vysvětluje.

Odměnou za nasazení franšízantů i lektorů je pak naplnění při tom, jak sledují pokroky svých studentů. „Mě osobně na mé práci nejvíce baví její různorodost. Každá skupinka dětí, kterou vyučujeme je jiná. Liší se věkem dětí, jejich osobnostmi a samozřejmě typem kurzu,“ říká Olga Haitl s tím, že v rámci práce franšízanty si se sestrou rozdělily jednotlivé kompetence. Olga má na starosti komunikaci se zákazníky, administrativu a účetnictví. Lenka se pak věnuje marketingu a správě sociálních sítí.


Dlouholeté zkušenosti / Angličtinu se pomocí metodiky Helen Doron English učí děti už 35 let. V Česku působí od roku 2004.