Franšízanti mohou využívat nově vytvořené materiály pro přípravu k přijímacím zkouškám, včetně autorského programu plného interaktivních her zaměřených na rozvoj matematického a logického myšlení u předškoláků.
Středa
10.08.2016
Franšízový koncept 2+2 Škola matematiky vyvíjí vlastní výukové materiály a od září zahajuje provoz tří nových škol.
 

Na trhu vzdělávání dětí je aktivní řada konceptů, z nichž jen některé nabízí netradiční zaměření. Mezi ty originální lze zařadit 2+2 Školu matematiky, která se specializuje na výuku a doučování matematiky. „Minulý rok byl pro nás velmi úspěšný. Čtyři nově vzniklé pobočky si našly své klienty a připravují se již na další školní rok,“ říká master-franšízantka Alena Koubková s tím, že v ostravské pobočce, která na trhu působí od roku 2014, se počet zákazníků více než zdvojnásobil, v porovnání s rokem předchozím.

Za největší úspěchy vedení firmy považuje skutečnost, že se daří získávat přízeň dětí a rodičů, kteří se do školy rádi vrací. Kromě dosaženého úspěchu v komunikaci s klienty, se firmě podařilo rozjet nový projekt „Zkouška na zkoušku“ pro žáky 9. tříd a zahájena byla i práce na vlastních výukových programech, které budou moci franšízanti a klienti v brzké době využívat.

Koncept nabízí franšízantům kromě kompletního know-how stálou a všestrannou pomoc při otevírání a provozování školy, konzultace marketingového a finančního plánu nebo poradenství v oblasti informačních technologií. „Naši franšízanti pozitivně hodnotí úroveň vzájemné spolupráce. Neustálá výměna názorů, podnětů a informací je pro ně velmi inspirující a motivující,“ říká Alena Koubková s tím, že se koncept neustále vyvíjí a zlepšuje i díky velké mezinárodní platformě, která je zdrojem nových myšlenek a inovací.

2+2 Škola matematiky od září plánuje otevřít nové franšízové školy v Třinci, Novém Jičíně, Plzni a v Písku. Ke stávajícím dvěma vlastním v Ostravě a v Opavě a třem franšízovým tak přibydou čtyři nové. Celkem by tak mělo od září působit na trhu 10 škol pod značkou 2+2. Franšízanti musí pro zprovoznění nové školy počítat s celkovou počáteční investicí 65-75 tisíc korun, přičemž návratnost se podle master-franšízantky pohybuje obvykle mezi 1 až 2 roky.