Investice 350 tisíc až 1 milion korun se odvíjí od velikosti území a města, v němž se má provozovna nacházet, stavu obchodní jednotky a nutného vybavení poradny.
Úterý
16.08.2016
Franšízový systém výživového poradenství Svět zdraví se chce zaměřit na rozvoj v zahraničí. Svými aktivitami cílí na různé věkové skupiny včetně dětí.
 

Kritérium ziskovosti nemusí být jediným důvodem pro zahájení provozu vlastní firmy. Motivací může být i snaha prospět zákazníkům ve zlepšení zdravotního stavu. Tak je tomu v případě konceptu Svět zdraví, který se specializuje na výživové poradenství a díky unikátní metabolické diagnostice dokáže lidem měnit život k lepšímu.

Přestože by se mohla síť dále rozšířit o několik poraden, není v tuto chvíli pro vedení firmy další expanze na tuzemském trhu prioritou. Zájem se místo toho přesunul do zahraničí, kde si zástupci konceptu nemohou stěžovat na nedostatek zájmu. „To, co nás však brzdí je složité právní prostředí v různých státech a někdy i komunikace v angličtině, která není rodným jazykem ani pro jednu ze zúčastněných stran,“ popisuje situaci na zahraničních trzích Marta Nosková, výkonná ředitelka společnosti SUNKINS provozující centra nutričního poradenství Svět zdraví.

Protože je výživové poradenství dynamickým oborem, usiluje centrála o neustálý vývoj novinek jak pro zákazníky, tak franšízanty. Mezi poslední kroky zaměřující se speciálně na děti, kde výživové problémy většinou začínají, patří příprava neziskového příměstského tábora ve spolupráci s Chefparade. Účelem tábora je poukázat na to, že i zdravá jídla mohou být chutná nebo naučit děti umět si vybrat z nabídky v obchodě ty správné potraviny.

Franšízový koncept Svět zdraví staví na výživovém poradenství pro nejrůznější cílové skupiny. Využívá speciální algoritmus pro sestavování jídelníčků při diabetu a pre-diabetu a dokáže pomoci i klientům, kteří potřebují na hmotnosti přibrat. Všechny úkony se opírají o diagnostiku metabolismu KNT vyvinutou speciálně pro Svět zdraví RNDr. Petrem Fořtem. „Výživový specialista po diagnostice funguje jako kouč, který je za podmínky dodržení instrukcí garantem úspěchu,“ popisuje praxi Marta Nosková. Centrála Světa zdraví provozuje sedm vlastních poraden, přičemž 65 je franšízových. Zatím 16 poboček má i na Slovensku a tři v Polsku.