Licence BodyConcept Express bez kadeřnictví se pohybuje od 48 do 52 tisíc eur. Licence kompletního typu BodyConcept Standard v rozmezí 74 až 79 tisíc euro. Master-franšízová licence přijde na 50 tisíc eur a smlouva je uzavírána na 10 let.
Čtvrtek
18.08.2016
BodyConcept má ambici stát se předním hráčem na trhu estetických služeb. Pro Českou republiku hledá master-franšízanta.
 

S oživením ekonomiky roste chuť zákazníků a zákaznic utrácet za zdokonalení svého vzhledu. Tato situace představuje ideální příležitost pro podnikatele, kteří mají obchodního ducha a schopnost převzít odpovědnost jako zaměstnavatel. Zájemcům, kteří by rádi rozjeli vlastní firmu v oblasti estetických služeb, nabízí nyní společnost BodyConcept master-franšízovou licenci. „Všechny firmy s poklesem poptávky utrpěly ztráty. Současný trend oživení chápeme jako skvělou příležitost pro kvalitní značky jako jsou ty naše,“ říká ředitel franšízových konceptů BodyConcept a DepilConcept Alexandre Lourenço.

V minulém roce se společnost zaměřovala zejména na rozvoj značky DepilConcept. Důvodem byly především nižší náklady na počáteční investici než je tomu v případě BodyConceptu. Mezi další strategické kroky patřila konsolidace firmy na polském, brazilském a portugalském trhu, kde jsou již studia BodyConcept a DepilConcept několik let v provozu. Strategie rozvoje zaznamenala v loňském roce úspěch, když se podařilo pod značkou DepilConcept v Polsku a v Portugalsku zaujmout přední místo na trhu kosmetických služeb poté, co bylo otevřeno 20 nových center.

Pro vedení společnosti má český trh značný potenciál kvůli zvyšující se poptávce a celkovému zájmu tuzemského obyvatelstva o vlastní vzhled. „Český trh je velice otevřený a lidé jsou přístupní novým zkušenostem. Jsme přesvědčeni, že po vyzkoušení našich inovativních služeb poroste množství zákazníků,“ komentuje český trh Alexandre Lourenço s tím, že přes veškeré inovace v oboru zůstává zájem zákazníků o základní služby center stabilní.

Kromě obchodního ducha a schopnosti převzít odpovědnost jako zaměstnavatel se od kandidátů na master-franšízovou licenci očekávají organizační schopnosti, dovednosti v řízení lidských zdrojů nebo schopnost učit se novým věcem. Předchozí zkušenosti pro udělení licence nejsou podmínkou, všichni pracovníci centra však musí projít vstupním a následně průběžným školením. "Zájemce by měl otevřít alespoň jedno centrum. Udělení master-licence a otevření jednoho centra ale může proběhnout zároveň. Master-franšízant si s licencí totiž kupuje i vybavení centra," uzavírá Alexandre Lourenço.