Školka není jen hra

Kdo si myslí, že mateřská škola je podnik jako každý jiný, se mýlí. Podstatné je nadšení a chuť vytvořit přátelskou atmosféru pro děti, proto se během rozbíhání činnosti doporučuje vcítit se do rodiče, který touží zabezpečit pro své dítě to nejlepší.
Pátek
01.04.2016
Rodiče často naráží na problém, že nemají kam své dítě umístit. Stojí tak možná za to, zamyslet se nad otevřením vlastního zařízení.
 

Docházka do předškolního zařízení není zatím v České republice povinná. Odborníci se však shodují na tom, že pro socializaci a jednodušší nástup dítěte na základní školu je vhodné, aby dítě prožilo alespoň nějaký čas v kolektivu. I z tohoto důvodu se velká část rodičů snaží své dítko do mateřské školy dostat, často je to pro ně téměř nadlidský výkon. Zejména, chtějí-li svou ratolest přihlásit do školky, která je díky své kvalitě vyhlášená.

Každý, kdo si chce otevřít mateřskou školu, se musí hned na začátku rozhodnout, jak by mělo jeho zařízení vypadat. Je důležité vědět, zda chceme mateřskou školu financovat z veřejných rozpočtů či nikoli. Pokud tedy chceme využít prostředků z veřejného rozpočtu, což je ve většině případů nezbytné, musíme udělat pár základních kroků. Zápis soukromé mateřské školy do rejstříku škol je sice administrativně náročné, a to i vzhledem ke každoročním kontrolám, avšak pro rodiče je zárukou splnění základních hygienických norem, vzdělávacích programů, včetně požadavků na vzdělání pedagogů. Školka je tak každoročně kontrolována zástupci příslušného kraje, který poskytuje dotace.

Jak jsme již naznačili, financování soukromých mateřských škol nemusí být jen otázkou školkovného, které platí rodiče nebo dotace související se zapsáním školky do rejstříku škol. Dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostává zařízení na čtvrtletní bázi. V prvním roce získáme příspěvek na dítě ve výši 60 % normativu, tedy podíl z částky, kterou má kraj nebo obec na takovýto příspěvek vyčleněn. Po úspěšné kontrole školní inspekce pak v následujících letech bude dostávat 100 % této částky, která dosahuje výše zhruba 40 tisíc korun na dítě ročně. Dalšími dotačními tituly, které je možné využít, jsou dotace z Evropské unie. Jde o dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Komunikace s obcí v mnohém pomůže

Prvním krokem k zapsání do rejstříku je založení právnického subjektu, který bude předškolní zařízení provozovat. Je nutné pamatovat na to, že pokud žádáme MŠMT, respektive kraj, o dotace, je nutné mít v každém kraji, ve kterém chceme školku otevřít, založený subjekt. Právní formu si můžeme samostatně zvolit. Statutární zástupce nebo odpovědná osoby za školku, v našem případě my, musí mít zaregistrovánu volnou živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Díky této živnosti můžeme v naší školce mimo jiné vyučovat cizí jazyky nebo hru na hudební nástroj. Můžeme tak rozšířit naší nabídku služeb i o zájmové kroužky.

Další věcí, kterou je velmi dobré zařídit pro lepší fungování budoucích vztahů, je získat souhlas obce se založením mateřské školy. Na začátku je dobré být v kontaktu s odborem školství případně se samotným starostou dané obce. Díky tomu lze velmi dobře zjistit, zda je v námi vybrané obci poptávka po umístění dětí do mateřských škol. „Máme velmi dobrou zkušenost s komunikací zejména v menších obcích. Tamní zástupci jsou vstřícní, nemají problém s poskytováním informací,“ říká Ivana Vostrá, manažerka sítě školek pro Čechy obecně prospěšné společnosti Nelumbo Education, která zakládá Montessori školky.

Počáteční investice na otevření školky pro 30 dětí v Praze se může pohybovat okolo 650 tis. Kč. Ta zahrnuje rekonstrukci a modernizaci prostor ve výši cca 250 tis. Kč a vybavení školky včetně techniky cca 400 tis. Kč. Náklady na rekonstrukci však mohou být v případě dobrého stavu prostor nižší.

Hlavně bezpečně

Jestliže si chceme otevřít mateřskou školu, musíme splňovat stanovené normy. Ty jsou z hlediska začínajícího podnikatele přísné, ale vyplývají především z potřeby zajištění nezbytné úrovně hygieny a bezpečnosti dětí. 

Základem je získat odpovídající prostory. „Nejvhodnějšími prostory jsou bývalé prostory mateřských nebo základních škol či mateřských center. Tyto prostory však většinou nejsou dostupné, musíme tedy naše místo vhodně přizpůsobit,“ doplňuje Vostrá. Abychom získali povolení k zprovoznění mateřské školy, musí prostory splňovat veškeré normy týkající se: plochy, kvality vody, počtu a umístění hygienických zařízení, nezbytného vybavení, osvětlení a ventilace. Veškeré nezbytnosti definuje Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Místnost určená pro spaní dětí musí mít rozlohu takovou, aby odpovídala standardům, tedy 1,7 metrů čtverečních na osobu. V herně, která je od ložnice stavebně oddělena musí na každé dítě připadat 3 metry čtvereční plochy, pokud děti v herně i spí, musí mít k dispozici prostor o velikosti 4 metry čtvereční na jedno dítě.  Naše školka by také měla disponovat zahradou či hřištěm. Pokud není součástí našeho pozemku, musíme zajistit dostupnost podobných prostor v naší blízkosti.

Vše je o lidech

Důležitou otázkou v mateřské škole je stravování dětí. Jestliže se bude strava připravovat na místě, musí mít prostory kuchyň s oddělenými místnostmi na přípravu pokrmů a umývání nádobí, se samostatnými vchody pro dodavatele a s vlastní ventilací. Další náklady tvoří zařízení kuchyně domácími spotřebiči. V opačném případě je možné otázku stravování vyřešit formou dovozu stravy. “V našich mateřských školách stravu objednáváme ve specializovaných zařízeních, které splňují veškeré normy. Stravu nám tak dováží v termoboxech každé ráno na celý den – vše je připraveno tak, abychom dětem dávali jídlo vždy čerstvé. Obvykle je vhodné odebírat jídlo od velkých základních nebo mateřských škol,“ radí Vostrá.

Úspěch školky závisí, stejně jako v jiných oborech, hlavně na lidech. Majitel mateřské školy nemusí být pedagogem, pokud tedy sám děti neučí. Ředitel školky však již musí být absolvent vysoké školy v oboru pedagogiky a mít za sebou nejméně pětiletou praxi. Učitelé pak musí mít pedagogické vzdělání v oblasti předškolního vzdělávání. Aby vše správně fungovalo, musí fungovat vztahy, a to jak mezi vedením školky a učiteli, tak i ve vztahu k dětem. Je to právě ředitel předškolního zařízení, kdo ve spolupráci s pedagogy vytváří školní vzdělávací plán, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu vydávaného MŠMT, a nastavuje rámce vzdělávání v jednotlivých ročnících školky.

                .

 


Populární na fóru

Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017