V rámci poskytovaného finančního poradenství je vypracován centrálou i odhad obratu. Díky němu je možné stanovit výši výdělku a návratnosti počáteční investice, která se pohybuje okolo 1,5 milionu korun.
Úterý
20.09.2016
Česká společnost ORION v říjnu zprovozní svůj 100. obchod. V rámci pravidelných setkání připravuje individuálnější přístup k franšízantům.
 

Konec letošního roku bude pro českou společnost ORION představovat významný mezník. Po pěti letech svého působení na trhu totiž uvede do provozu stý obchod nabízející svým zákazníkům výrobky pro domácnost. Vedení společnosti chce rovněž zprovoznit vlastní a franšízové prodejny, které jsou momentálně ve finální fázi příprav, a následně celou síť remodelovat tak, aby se obchody více přiblížily svým zákazníkům.

Kromě chystaného remodelingu obchodů plánuje firma i modernizaci logistického centra pro 48 franšízových a 32 vlastních prodejen. Celkový počet obchodů ORION – český obchod pro domácnost bude na konci roku rozšířen na 83 v Čechách a 22 na Slovensku, přičemž v Novém roce 2017 bude mít síť 105 prodejen.

Atraktivita konceptu spočívá podle zástupce pro franšízing Tomáše Malocha především v relativně nízkých vstupních nákladech a propracovaném know-how. „Orion má jasně nastavená pravidla a směr a proto je tak úspěšný,“ vysvětluje Tomáš Maloch s tím, že očekávaná návratnost investice je v ideálním případě asi 2,5 roku.

Vzhledem k tomu, že ORION momentálně dosahuje hranice sta obchodů na trhu, je pro společnost čím dál složitější hledat vhodné lokality, a proto se snaží pronikat do ještě neobsazených míst v Česku a na Slovensku. Zájem má o dosud méně obsazený region jižních a západních Čech a o zbývající města nad 10 tisíc obyvatel jako je například Čáslav, Vyškov nebo Havířov. Mezi další faktory bránící šíření konceptu patří podle Tomáše Malocha omezená nabídka kvalitních lokalit nebo nedostatek financí ze strany franšízantů.

Ke kvalitní franšízové spolupráci patří pravidelné schůzky mezi poskytovatelem licence a franšízanty, které se konají minimálně jednou ročně formou konzultací nebo školení. Společnost Orion není v tomto smyslu výjimkou a pro franšízanty připravuje nový typ setkání, která budou i nadále provozována dvakrát ročně. „Chceme ale zcela změnit styl setkávání, přičemž bude důraz kladen zejména na individuálnější přístup ke každému franšízantovi," uzavírá Tomáš Maloch.