Zdravé menu ochutnávají Němci

Speciálně nutričně vyvážené 5-ti chodové menu je ve výrobnách balené do potravinářského obalu, a firma jej v určeném čase dopraví svým zákazníkům až domů.
Čtvrtek
16.03.2017
Franšízy Fitness food menu měly letos expandovat do Polska, dříve uspěly díky vstřícnějším zákonům v Německu a Maďarsku.
 

Filozofií značky Fitness food menu je přání poskytovat lidem komplexní způsob stravování s profesionálními službami, kdy hlavním cílem není jen redukce váhy, ale i správný způsob stravování za pomoci zdravých a nechemicky ošetřených surovin. Během 7 let fungování koncept otevřel více než 60 českých poboček, dalších 11 jich provozuje Fitness food menu na Slovensku, jednu pobočku má také ve Vídni.

Letos měl majitel licence v plánu expanzi do Polska, dříve se ale podařilo najít vhodného franšízanta v Německu. "Plánovaná expanze do Polska se zatím nepodařila kvůli tamní legislativě. Poláci mají zcela odlišné zákony týkající se výroby jídla a stravování než my," vysvětluje majitel franšízové společnosti Tomáš Volf. S tím, že naopak překvapivě hladce proběhla jednání ohledně otevření pobočky v Německu.

Přeshraniční prodej startuje expanzi

"Pro nás byl dosavadní neúspěch v Polsku více než vyvážený zájmem z Německa, a také Maďarska," říká Volf. Překvapením pro něho bylo obzvláště Německo, které má prý vstřícnější zákony pro potravinářské výrobce, než zmiňované Polsko. Ani tam se ale firma svých plánů nevzdává, v tuto chvíli jsou jednání s vybraným masterfranšízantem ve fázi před podpisem smluv, byť se podle Volfa mírně protahují, a těžko odhadovat, jak dlouho ještě potrvají. Franšízanti se v případě Německa i Maďarska značce přihlásili sami, v Německu bylo uchazečů o licenci několik.

Přeshraniční prodej řeší Fitness food menu i kvůli zákonům jakýmsi mostem, doplňuje Tomáš Volf. U hranic s příslušnou zemí nejprve vybuduje výrobní místo, například v Komárně. Přes hranice pak jídlo distribuuje do okolí Budapešti. Díky vstřícnosti německých úřadů nebylo nic podobného nutné opět v Německu. Pobočka a výrobna v Cvikově zásobuje zdravými pokrmy své nejbližší okolí. "Zatím v Německu opatrně zjišťujeme situaci a možnosti. Naše tamní působení už nelze nazvat zkušebním provozem, nicméně žádné velké investice v oblasti v tuto chvíli nepřicházejí zatím v úvahu," doplňuje Volf.

I u nás stále platí možnost podnikat se značkou Fitness food menu, licenční poplatek činí 150 až 200 tisíc korun. Kandidát musí splnit podmínky smlouvy, která upravuje mimo jiné i legislativní, právní a hygienická pravidla, kde se při podpisu franšízant zavazuje k jejich plnění, a tím i podřízení se podmínkám nastaveným franšízorem (např. zachování nastavených receptur). Více informací naleznete v katalogu.