Naše síla? Podpora franšízantů

"Naším obrovským kladem jsou také certifikované testy University of Cambridge, které děláme každoročně v každé pobočce. Pomáháme dětem i rodičům dokazovat sobě i nám, že výuka funguje, a že vykazujeme výsledky. Testy fungují i jako zpětná vazba pro franšízanty," říká Tošenovská
pondělí
12.06.2017
Síť jazykových škol Helen Doron spolupracuje i s učiteli ze zahraničí. Zájem o angličtinu pro děti stále roste, říká manažerka pro franšízing Barbora Tošenovská.
 

Jak se dařilo Helen Doron v první polovině roku 2017?
Velmi dobře, daří se nám neustále navyšovat počet studentů i otevírat nové pobočky. Především našim nezávislým učitelům se velmi dobře daří rozrůstat se do větších center. To je takový trend Helen Doron posledního roku, kdy se nám nové školy otevírají díky licencovaným učitelům, kteří rostou a posléze hledají posily a zakládají i proto nová výuková centra.

Kolik máte v tuhle chvíli poboček a dětí v kurzech?
Před dvěma měsíci jsme měli šest a půl tisíce dětí ve školách Heren Doron a poboček jsme měli více než 80. Nejnovější jsme otevřeli na Praze 12 a v Chodově a dnes shodou náhod přišla ještě nabídka na Prahu 8, kterou například zatím nemáme obsazenou. Obecně jsou volná ale spíš menší města.

Nabízíte tři tipy franšízových konceptů. K nim patří i nezávislý učitel?
Ano, nabízíme tři druhy spolupráce. Nezávislý učitel si nemusí kupovat exkluzivitu, investuje v podstatě pouze do svého pedagogického školení. Původní a nejdražší model velkých center Helen Doron počítá naopak s exkluzivitou pro město od 50 tisíc obyvatel. K nim nám asi před 4 lety přibyl model minicentra, což je malá škola s exkluzivitou pro město už s 20 tisíci obyvateli.

Příjemně nás překvapilo, že naši nezávislí učitelé stále častěji dorostou do minicenter, takže si dokupují licence pro školy Helen Doron. Ve chvíli, kdy mají přes 60 klientů, potřebují posily i větší prostory, a minicentrum je pro ně ideální řešení, jak se nám potvrdilo. V tuhle chvíli máme asi 50 nezávislých učitelů a 40 jazykových škol, takže poměr je téměř vyrovnaný.

Musí mít nezávislí učitelé vlastní učebnu?
Musí, ale nemusí být přímo jejich. Nemusí to být ani místo, kde platí pravidelný měsíční nájem, ale prostory pro vyučovací aktivity si musí učitelé zajistit sami. Většina jich to řeší domluvou například s mateřskou školou, nebo se sdružují v mateřských centrech. Někteří si pronajímají učebny na jednotlivé hodiny třeba v jiné škole. Pro nás i pro ně je ale jistě lepší, když mají k dispozici obrandovanou a řádně vybavenou naší učebnu.

Pokud se rozhodnou stávající franšízanti Helen Doron, že si otevřou naše centrum, platí pro ně samozřejmě obecné podmínky i pro učebny. Minicentrum musí mít dvě místnosti: učebnu a zázemí, plus třeba nesmí chybět recepce. Klasické výukové centrum pak alespoň dvě učebny a opět nějakou společnou recepci a místnost pro personál.

Vybavení učeben a pomůcky si kupují franšízanti sami?
Povinné základní vybavení a učební materiály pro našich 15 druhů kurzů dostávají při podpisu licenční smlouvy zdarma. Cokoliv dalšího si mohou dokoupit od centrály, ať už jde o výzdobu, nebo naše původní barevné laminované pomůcky k výuce jednotlivých kurzů. Pokud jim přibývají klienti, klesají jim z motivačních důvodů také pravidelné měsíčné franšízové poplatky. Začínají na 14 % z výnosů z výuky, při 250 klientech už platí pouze 10 %.

V čem vidíte největší výhody a sílu konceptu Helen Doron?
V komunikaci s franšízanty. V podpoře při každodenní výuce i obchodní stránce podnikání. Máme franšízy Helen Doron i v jiných zemích, a víme, že tam master-franšízor pro franšízanty nedělá tolik, jako my v České republice. Několikrát jsme byli také chváleni na mezinárodních konferencích, že jsme schopni zajistit franšízantům nejkomplexnější podporu včetně třeba pedagogických školení nebo pravidelných setkání, spolupráci na reklamních kampaních, pomoc v oblasti marketingu, a podobně.

V mezinárodním měřítku pak spolupracujeme hlavně na programech a kurzech pro starší klienty. Hodně komunikujeme i v letním období, kdy se snažíme motivovat franšízanty k otevírání příměstských jazykových táborů. Tam je pak i možnost půjčit si nebo vyměnit učitele s franšízou v zahraničí. Spolupracujeme i na tvorbě a inovaci výukových materiálů a pedagogických postupů. Naším obrovským bonusem je organizace mezinárodních jazykových zkoušek University of Cambridge, které každoročně organizujeme v jednotlivých pobočkách. Pomáháme dětem i rodičům dokazovat sobě i nám, že výuka funguje, a že vykazujeme výsledky. Testy fungují i jako zpětná vazba pro franšízanty.

Roste stále zájem mezi dětmi a rodiči o výuku angličtiny? Nebo trh spíše stagnuje?
Stále roste, a to hlavně díky rostoucímu povědomí rodičů. Když to srovnám se situací před 10 lety, tak angličtina pro děti byla prioritou spíše pro vzdělanější a vyšší příjmovou vrstvu, to byla také naše hlavní cílová skupina. Novější úkaz ale je, že i rodiče, kteří sami anglicky neumí, už také chtějí, aby se jejich děti angličtině věnovaly. To dříve nebývalo.

Zajímavostí možná v tomto směru je, že my nabízíme kurzy již pro děti od tří měsíců, a rodiče se nám na ně hlásí takřka výhradně ve velkých městech. V těch malých zatím zájem pro děti do 2 let nemají, zřejmě tam svojí roli stále hrají předsudky. Mají pocit, že tak malé dítě nelze nic naučit. A zase naopak v Praze většina dětí přichází k Helen Doron do věku 2 let, a stále více je těch nejmenších.

Kontrolujete nějak provoz v jednotlivých pobočkách a jednotlivé učitele?
Poslední dobou není úplně v našich silách, aby mohl být kontrolovaný každý učitel, celkem je jich aktivních asi 250. Při organizovaných kontrolách tak vycházíme většinou až ze stížností a výtek ze strany klientů, což není úplně ideální situace. Snažíme se franšízy maximálně podporovat, a doufáme, že tak není důvod k překračování daných pravidel.