Empatie jako základní kapitál

Společnost Novodobá Sanitka s.r.o. se zaměřuje na přepravu nemocných, seniorů, maminek s dětmi a obecně veškerých osob, které se potřebují dostat do a ze zdravotnických zařízení, nemají nárok na přepravu prostřednictvím sanitních vozů a jsou nuceni hledat jiné způsoby dopravy. V ČR má na 30 poboček.
Pátek
14.07.2017
Novodobá Sanitka oslaví brzy 6. narozeniny. Ačkoliv je franšízou úspěšnou, na českém trhu stále neexistuje jediná konkurenční značka.
 

Novodobá Sanitka poskytuje sociální služby seniorům a nemocným, a přestože má v názvu slovo sanitka, není zdravotnickou firmou. "Jsme spíše senior taxi," vysvětluje jednatelka Dita Freibergová. Sociální podnikání obecně je nyní po celé Evropě včetně ČR na vzestupu. Důvodem je i skutečnost, že stát v tomto směru již negarantuje a neposkytuje takové množství péče jako dříve. Volné pole působnosti tak dostali v sociálních službách a podpoře soukromníci. Základní podmínkou pro spolupráci s Novodobou Sanitkou je podle její jednatelky již z podstaty věci empatie při práci se seniory.

Chybět uchazečům o licenci nesmí určitě ani základní kapitál, vstupní poplatek se pohybuje mezi 50 a 100 tisíci korun podle velikosti svěřené oblasti. Ze svých zdrojů musí franšízant ale například financovat nákup užitného automobilu, kterým bude klienty posléze dopravovat na určené místo. To musí mít například bílou barvu, a měl by to být alespoň pick-up, či menší dodávka. Společnost v tuto chvíli hledá nové franšízanty ve všech dosud neobsazených oblastech Česka i Slovenska tak, aby službami pro seniory a nemocné pokryla území obou států.

Sáhnout si na práci se seniory

Současně Novodobá Sanitka nabízí (podobně jako dříve v případě Slovenska) master-franšízové licence pro rozvoj a tvorbu obchodní sítě v dalších evropských zemích, zejména pak v Polsku či Maďarsku. Dlouhodobě nabízí potenciálním investorům také možnost spoluúčasti na vedení a řízení celého projektu. Způsob a výše investice se přitom řídí přínosem konkrétního investora pro celý franšízový systém. Stejně jako v případě dalších franšízových firem, i v Novodobé Sanitce dávají ale přednost spíše zájemcům, kteří chtějí franšízu také sami provozovat, a nechápou ji jen jako finanční investici.

"Franšízant by si měl na práci se seniory minimálně sáhnout, vyzkoušet si ji. Není potřeba zdravotnické vzdělání, nestanovujeme ani žádné další speciální podmínky. Je nutné si ale uvědomit, že náš byznys je poněkud specifický, a naprostým základem je pro nás komunikace s okolím ve firmě i mimo ni," říká Freibergová s tím, že franšízant nemusí nakonec ani sám jezdit v sanitce. Může mít samozřejmě vlastní zaměstnance i řidiče. "Vždy záleží na konkrétních lidech. Podle našich zkušeností je reálná návratnost vstupní investice asi jeden rok, při větším obratu ji lze ale dosáhnout i dříve," dodává Dita Freibergová.