ERA je klíčový hráč světového franšízingu

Důvěra v lidské zdroje / ERA intenzivně investuje do technologií a nástrojů, které pomáhají franšízantům růst a prosperovat, říká zakladatel a ředitel mezinárodní značky, sdružující ve 13 zemích analytiky z různých oborů.
pondělí
11.06.2018
Vnímáme ocenění z USA jako uznání ERA za jednoho z klíčových hráčů franšízingu "bílých límečků", říká zakladatel britské značky Expense Reduction Analysts (ERA) Fred Marfleet.
 

Jak a kdy vznikla společnost a značka Expense Reduction Analysts (ERA)?
V roce 1992 jsem hledal v sektoru služeb podnik s nízkým investičním rizikem, neboť globální ekonomika byla v té době v recesi. Přišel jsem na tento koncept v USA. Z Londýna jsme posléze zahájili pro poznání podmínek na trhu konzultační činnost, která se ovšem záhy ukázala být velmi úspěšnou. Vytvořili jsme proto novou firemní strategii na celostátní i mezinárodní úrovni, a rozhodli se rozšiřovat prostřednictvím franšízového modelu. 

V roce 1996 jsme poprvé uvedli do provozu intranet a uvědomili si, že pomocí tohoto nástroje bychom mohli řídit kvalitu a dodávku, která byla pro budování cenné značky nezbytná. Franšízing jsme v Británii a Austrálii rozjeli v roce 1997. Tři z prvních osmi franšízantů ERA ve Spojeném království jsou i po 21 letech stále s námi. 

Jak probíhal poté rozvoj značky a expanze skrze franšízing?
V anglicky mluvících zemích jako je USA a Austrálie jsme použili především přímý franšízový model, v ostatních jsme se rozšiřovali skrze model zástupců jednotlivých oblastí (ARs). V několika případech  jsme udělili také master-franšízové licence. Ve většině zemí, kde není angličtina oficiálním úředním jazykem, máme někoho, kdo je na místě, a zná místní jazyk a kulturu. Všechny naše franšízové smlouvy jsou však uzavřeny přímo s ERA, do obchodu nevstupuje žádná třetí strana, což nám přímo umožňuje poskytnout kvalitní informace o osvědčených postupech, podpoře a výběru franšízy. 

Naše provozní struktura odráží naši mezinárodní přítomnost a dosah na mnoho různorodých trhů. Máme zaměstnance, kteří mluví celkem 13 jazyky a pocházejí ze 14 zemí. Jsou hrdí na to, že pracují ve skutečně mezinárodním prostředí. To nám pomáhá lépe překonávat kulturní bariéry a starat se o potřeby našich franšízantů. Školení a rozvoj našich franšízantů a zaměstnanců v podpůrných funkcích je také důležitým záměrem, a je považováno za další klíčovou součást našeho úspěchu.

Co je podle vás tou hlavní příčinou úspěchu ERA po celém světě?
Velká vytrvalost a úzká specializace našich služeb, kterou během 25 let existence doplňuje neustále také obrovská vášeň pro podnikání jako takové. Tato láska k práci, firmě a vášeň pro podnikání, jsou pro nás naprosto zásadní - nejen pro celé vedení ERA a zaměstnance, ale i pro všechny naše franšízanty, zástupce oblastí či master-franšízanty.

Dalším klíčovým faktorem je pak podle našich zkušeností zaměření se na specializované trhy a řízení firemních nákladů v konkrétních sférách. Značka ERA je neuvěřitelně dobrá v poskytování úzce zaměřených služeb svým klientům. Mnoho podniků se postupně své úzké specializace vzdává, a stává se "obchodníkem s čímkoliv či odborníkem na nic", čímž ztrácí na trhu své místo i svoji základní definici. My se stále více soustředíme na to, v čem jsme nejlepší. Cílem značky ERA je dát zákazníkovi maximum toho, co je možné, nikoliv ale jen z hlediska kvantity, nýbrž i kvality. To je pro nás způsob, jak rozvíjet svou dobrou pověst. 

Co pro vás znamená nedávný zisk ocenění v rámci soutěže Global Franchise Awards, kterou jste v zámoří vyhráli jako jediná evropská franšízová značka?
Jsme touto cenou opravdu velice poctěni. Vnímáme ji jako jasné uznání ERA za jednoho z klíčových hráčů ve světě franšízingu a "bílých límečků". Jsme přesvědčeni, že toto uznání nám přinesla naše jedinečná mezinárodní firemní kultura, a jsme hrdí na to, že jsme byli jedinou firmou mimo USA, která tuto cenu obdržela. Všichni víme, jak moc je americký franšízový trh úspěšný a dominantní oproti ostatním částem světa.

Letos oslavíme s ERA 25 let na trhu, tento milník jsme oslavili v květnu společně se stovkami našich franšízantů na globální konferenci v Monaku. Jsme opravdu pyšní na to, že jsme součástí globální franšízové komunity, a budeme i nadále hledat ty nejlepší franšízové postupy, stejně jako pracovat na upevňování svého postavení ve franšízingovém průmyslu i prostřednictvím mnoha národních asociací, jejichž jsme členem. Jsme přesvědčeni o své skvělé budoucnosti a těšíme se na dalších 25 let se značkou ERA.


Česká franšíza / Franšíza Expense Reduction Analysts je příležitostí pro ty, kteří mají vysoké mínění o svých schopnostech a zkušenostech, a chtějí je využít pro sebe a rozvoj vlastní franšízy. Počáteční investice činí v ČR 40 tisíc eur.