Business for Breakfast

Informace o franchisovém systému

Popis franšízového systému

Účelem franšízového konceptu Business for Breakfast je zakládání privátních podnikatelských klubů pro malé a střední podnikatele, díky kterým si osvojí efektivní nástroj k získávání nových zakázek prostřednictvím doporučení. Doporučení je v dnešní době nejdůležitější způsob pro malé a střední podnikatele, jak získávat nové zakázky.

Podnikatelské kluby BforB svým unikátním konceptem vytváří prostředí, ve kterém mohou lokální podnikatelé získat nové kontakty a zakázky prostřednictvím doporučení. Členství v klubu také pomůže obnovit vztahy s bývalými zákazníky, utužit obchodní partnerství se stávajícími zákazníky, podpořit produkty firmy, získat nové zdroje doporučení a nadstandardní informace z trhu.

Franchisa Business for Breakfast

Zakoupením franšízové licence konceptu Business for Breakfast  franšízant získá právo provozovat podnikatelské kluby Business for Breakfast v exkluzivní lokalitě. Provozováním podnikatelských klubů BforB se dostanete do samého středu vaší podnikatelské komunity ve vašem regionu. Díky tomu můžete významně podpořit váš existující byznys a také máte příležitost stát se představitelem silné a významné podnikatelské komunity, jejíž působení a aktivity budete v regionu reprezentovat.

Jako franšízant se stanete součástí velmi výjimečného týmu Business for Breakfast, který spojují velmi vysoké hodnoty, jako je poctivá obchodní spolupráce, respekt a důvěra.  Franšízanti, manažeři a vedení BforB podporují každou svojí činností tu část podnikatelského prostředí, která to potřebuje nejvíce – malé podnikatele. Všichni franšízanti mají bohaté zkušenosti z různých oborů trhu a svojí odborností a dovednostmi tak přispívají k celkovému rozvoji společnosti BforB. Být součástí tohoto týmu je pro nového franšízant velkou výhodou v  osobním i profesním růstu franšízy.

Výhody franšízy

 • Jste ve středu lokální podnikatelské komunity
 • Vaše aktivita podporuje lokální ekonomickou stabilitu
 • Pomáháte místním podnikatelům k růstu, a získání nových zakázek
 • Vaše kluby jsou místem, kde se prokazatelně realizuje byznys
 • Ve svém regionu se stáváte odborníkem na referenční networking
 • Velmi nízké provozní náklady franšízy
 • Nepotřebujete obchodní prostory
 • Provoz franšízy nevyžaduje žádné skladové zásoby
 • Podnik můžete vést z pohodlí svého vlastního domova
 • Nemusíte mít žádné zaměstnance
 • Váš byznys roste a rozvíjí se prostřednictvím vašich klientů
 • Prověřený koncept, 15 let zkušeností
 • Koncept není těžké se naučit
 • Byznys, který vytváří zdroj příjmů pro obě strany
 • Byznys, který vytváří kulturu vzájemné spolupráce a důvěry
 • Jste součástí výjimečného franšízového týmu, který tvoří podnikatelé z různých oborů a obohacují tak kolektivní vědomí týmu o své dovednosti a zkušenosti
 • Pokračující podpora prostřednictvím centrály BforB

Vlastní provozovny

 • Podnikatelské kluby BforB Praha 2
 • Podnikatelský klub BforB Liberec

Franšízové provozovny

 • 53 podnikatelských klubů s 550 členy
Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

Vzhledem k tomu, že franšízant odvádí manažerské poplatky (royalties) ze svého obratu, velmi pečlivě dbáme na to, aby se našim franšízantům dařilo. Proto je v BforB sestavena celoroční podpora, kde mohou franšízanti čerpat maximum ze své investice do franšízy.

 • Každé dva týdny jsou konferenční hovory – příležitost pro telefonické setkání všech franšízantů za účelem výměny zkušeností, rad a tipů s vedením franšízy
 • 1x za půl roku  BforB centrála pořádá Refresh workshopy, kde mají příležitost franšízanti si zopakovat a připomenout základní principy systému BforB a rozvoje franšízy
 • 1x za půl roku BforB centrála pořádá celorepubliková setkání se všemi franšízanty a manažery klubu. Cílem je budování osobních vazeb kolektivu, sdílení cílů BforB, odměny nejúspěšnějších franšíz a podpora rozvoje franšíz
 • Podpora franšízanta v plnění vlastního byznys plánu
 • Osobní návštěva centrály BforB v lokalitě franšízanta – 1x za rok při příležitosti Business review
 • CRM systém pro efektivnější vedení klubů
 • Webová stránka Business for Breakfast s možností aktivního přispívání
 • Fakturační systém
 • Administrativní podpora
 • Celorepubliková propagace a rozvoj BforB

Franchisový balíček

 • Právo provozovat podnikatelské kluby konceptu BforB v exkluzivní lokalitě
 • Provozní manuály franšízy
 • Operační systém
 • 4 denní teoretický a praktický trénink pro provozování licence BforB
 • Koncepty pro zpracování byznys plánu, marketingového plánu a finančního plánu
 • Lokální podporu při zahájení vašeho prvního mítinku
 • Další šestiměsíční podporu BforB pro rychlý a úspěšný start
 • Přístup ke všem propagačním materiálům Business for Breakfast
 • Trénink a přístup do Business for Breakfast CRM on-line systému pro řízení a rozvoj klubů
 • Webové stránky BforB
 • Systém podpory franšízantům
 • Školení v nových službách, vzdělávání
 • Počáteční marketingové materiály pro první klub na zhruba ¾ roku

Potřebná počáteční investice

Kolik stojí pořízení a provoz franšízy Business for Breakfast

 • Franšízová licence MINI na provoz 3 klubů – 300.000,- + DPH
 • Nebo Franšízová licence STANDARD na provoz 5 klubů 450.000,- + DPH
 • Royalties – franšízový servisní poplatek Business for Breakfast = 25 % z každého členství v klubu
 • Roční poplatek 4000,- Kč – pokrývá náklady s ochranou obchodní značky a IT služby

Základní požadavky

Abyste mohli být úspěšným franšízantem Business for Breakfast, měli byste zvážit zda:

 • Máte dobré obchodní a prodejní dovednosti
 • Máte dobré komunikační dovednosti, zákaznický servis na vysoké úrovni
 • Máte organizační schopnosti
 • Dovedete vést tým, motivovat lidi
 • Jste ochotni učit se novým věcem, naslouchat radám a vedení
 • Vidíte výhodu v budování byznysu pomocí franšízy
 • Máte časový prostor budovat nový byznys
 • Jste silná, ale dostupná osobnost
 • Máte schopnost navazovat, budovat a udržovat vztahy
 • Pozitivní a aktivní přístup k věci
 • Přístup k počáteční investici na zakoupení licence a počátečního provozu franšízy

ROLE FRANCHISANTA:

 • Založení 3 nebo 5 podnikatelských klubů (dle možnosti franšízové smlouvy)
 • Registrace prvních členů v klubu
 • Školení nových členů klubu
 • Volba výkonného týmu v klubu
 • Školení členů výkonného týmu
 • Předání klubu členům a vedení klubu prostřednictvím VT
 • Administrativa franšízy
 • Kontrola – dodržování systému BforB v jednotlivých klubech
 • Možnost vést kluby a růst prostřednictvím Manažerů klubu
 • Regionální networkingové akce pro členy klubů franšízy

Informace o franšízorovi

Business for Breakfast Česká republika s.r.o.

Husitská 63, Praha 3

+420 608 066 363, +420 723 960 663

kamila@bforb.cz

bforb.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Kamila Zárychtová

ředitelka franchisové sítě pro ČR

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Business for Breakfast.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.