Extéria Market

Informace o franchisovém systému

Popis franchisového systému

EXTÉRIA MARKET je úzce zaměřen na komplexní poradenskou činnost v zákonné oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zaměřujeme se na veškeré klienty od malého živnostníka, přes oblast školství, zdravotnictví, státní správu, až po velké společnosti, a to především v rámci komplexního zajištění BOZP a PO, včetně prodeje bezpečnostního značení a hasicích přístrojů.

Společnost EXTÉRIA, s.r.o. patří k předním společnostem na trhu v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Působíme v rámci celé České republiky. Naší filozofií je „Ochránit Vaše podnikání před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů“.

EXTÉRIA, s.r.o. je členem České asociace franchisingu. ČAF

Pro klienta zabezpečujeme veškeré zákonné povinnosti, dle platné legislativy a oboru jeho provozované činnosti, vč. zastupování u kontrol za velmi výhodné finanční podmínky na trhu v ČR. Pro franchisového partnera jsou zajištěny nadstandardní podmínky za zprostředkování služeb bezpečnosti práce a požární ochrany. EXTÉRIA MARKETY zajišťují jednoduchou dostupnost a komfortní obsluhu klientů. Pro provozování franšízy stačí obchodní místo na frekventované ulici se dvěma místnostmi. Investice do založení obchodního místa EXTÉRIA MARKET je tak skutečně minimální, návratnost rychlá. Dobře vedená pobočka EXTÉRIA MARKET dosahuje zisku již rok po svém otevření, a do 5 let představuje pro majitele pasivní příjem.

Franchisový obchodní systém EXTÉRIA MARKET nabízí svým budoucím obchodním partnerům jedinečné KNOW-HOW, díky kterému naše pobočky nabízejí 89% potencionálním klientům bezkonkurenční cenu na trhu v ČR. Cílovou skupinou jsou veškeré státní i podnikatelské subjekty v rámci ČR, jedná se tedy o velmi obsáhlou klientelu.

Součástí našeho franchisového konceptu EXTÉRIA MARKET je také kvalitní vzdělávací systém EXTÉRIA AKADEMIE vstupní a následná školení pro obchodní manažery s osobním rozvojem pro majitele franchisových EXTÉRIA MARKETŮ.

Vlastní provozovny

 • 1 - centrála franchisové společnosti v Ostravě

Franchisové provozovny

 • 17 
Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

 • Exkluzivita lokality, naše pobočky si nekonkurují
 • Vstupní školení
 • Vlastní webové stránky
 • Marketingová podpora – firemní a grafický manuál, propagační materiály, atd.
 • Právní a technické zázemí centrály
 • Pomoc a podpora při otevření EXTÉRIA MARKETU, detailní manuál pro vlastní provoz
 • Propracovaný vzdělávací systém EXTÉRIA AKADEMIE
 • Informační systém BOZPIS, pro podporu a řízení obchodu​

Potřebná počáteční investice

Franchisový poplatek za licenci je 250 000 Kč.


Základní požadavky

 • Podnikatel s obchodními zkušenostmi, EXTÉRIA mu poskytne know-how a školení
 • Pro člověka, který ma obchodní telent a baví ho práce s lidmi
 • Ochraňovat naši společnou značku a dodržovat pravidla sítě
 • Má osobní i trestní bezúhonnost a jeho výhodou je obchodní praxe, znalost místních poměrů a kontaktů

Informace o franchisorovi
franchising association

EXTÉRIA, s.r.o.

Hradní 27/37, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

+420 602 232 532

franchising@exteria.cz

exteriamarket.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Ing. Beata Filipí

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Extéria Market.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je EXTÉRIA, s.r.o. (Hradní 27/37, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému Extéria Market a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na exteriamarket.cz.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.