Budoucnost v digitálních dovednostech

Expanze za hranice / Nejen dostatek odborníků v oblasti IT a nových technologiích, ale i začlenění do běžného života 21. století – na to vše připravuje své studenty z řad dětí a mládeže škola Coding Giants. „Zpřístupnění znalostí v tomto směru dalším generacím je naším cílem“, říkají zakladatelé školy. Svůj franšízový koncept nyní nabízejí i na českém trhu.
pondělí
17.06.2019
Vzdělání je investice s návratností. Své o tom vědí zakladatelé škol Coding Giants, zaměřené na kurzy programování a digitální gramotnosti pro děti a mládež. Nyní hledají franšízanty i v Česku.
 

Žijeme v  moderním světě, kde je zapotřebí umět víc než jen číst a počítat – je třeba se také orientovat v nových technologiích. Proto je potřeba se stále vzdělávat. Svým způsobem to platí pro obě strany – pro studenty i samotnou vzdělávací instituci. Za školou Coding Giants stojí čtyři absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky na Varšavské technické univerzity. Nejprve je spojilo studentské přátelství, pak i záliba v programování. Roku 2015 se tudíž rozhodli založit školu Coding Giants; cílem bylo vzdělávat děti a mládež v oblasti nových technologií a počítačovém programování. „Chceme se zájemci sdílet své znalosti, nadšení a vášeň pro počítače, programování a rozvíjet jejich digitální dovednosti a logické myšlení,“ uvádějí zakladatelé školy. „Škola a zpřístupnění znalostí dalším generacím je naše budoucnost, budoucnost studentů pak spočívá v přijmutí procesu učení, zvládnutí digitální gramotnosti, informatického myšlení a tím i v rozšíření vlastního prostoru a uplatnění se v životě.“

Škola se zaměřuje primárně na nejmladší generace, přičemž jednotlivé kódovací kurzy jsou na míru postaveny pro jednotlivé věkové kategorie od 7 do 19 let a zajištěny kvalifikovanými pedagogy. Zájemci si mohou aktuálně vybrat celkem ze 14 kurzů pro věk 6–9 let, 10–12 let, 13–16 let a 17–19 let.

Že se vydali správnou cestou se zakladatelům školy Coding Giants záhy potvrdilo. Během 4 let od vzniku školy se jim podařilo otevřít více než 50 škol ve 26 polských městech, přičemž většinu z nich tvoří vlastní pobočky, počet franšíz se však také zvyšuje. Poptávka po vzdělání, znalostech a kvalifikaci v oblasti IT a nových technologií přetrvává a překračuje i hranice. Coding Giants proto přichází také na český trh, kterému předkládá svůj koncept franšízového systému. Hledá nové partnery - franšízanty se stejnými zájmy a přístupem.

Byznys budoucnosti

Od potenciálních zájemců se v prvé řadě očekává zájem o práci s dětmi a mládeží, motivace, podnikavost, znalost místního vzdělávacího trhu a také alespoň základní orientace v informatice, nových technologiích a ideálně i programovací dovednosti. Důležitá je i prvotní investice; zde je potřeba počítat na jednu kódovací školu s částkou ca 6 000 EUR a to včetně licenčního poplatku a vybavení, přičemž podmínkou je prostor pro třídu o min. velikosti 30 m2. Průběžný poplatek je pak možné ve smlouvě nastavit buď jako pravidelný měsíční poplatek, nebo jako měsíční provizi z příjmů frašízanta.

Dle vyjádření franšízora se franšízantům nabízí nejen stabilní podpora, ale přijmutím licence se stávají i členy sítě se všemi výhodami. Coding Giants nabízí své zkušenosti, značku i nabyté know-how, prověřené školící skripty pro výuku, materiály pro studenty či marketingové materiály a pomoc při náboru přednášejících-programátorů. Poskytuje také přístup k zavedenému CRM systému, tedy k systému pro vztahy se zákazníky, obsahujícímu platformy pro kontrolu plateb, vstup a komunikaci s klienty. Škola Coding Giants má zájem na dalším rozvoji, ale zároveň si chce – i v podobě franšíz – udržet nastavenou profesionalitu a kvalitu.


Investice do vzdělávání / Rozvoj digitální gramotnosti, logického uvažování, informatického myšlení, nadšení pro počítače a programování - v tom vidí zakladatelé Coding Giants základ pro úspěšnou budoucnost a život další generace.