Orientace na „hřišti“ / Zájemce o licenci Coding Giants by měl mít alespoň základní programovací dovednosti a také znalost IT trhu a možností vzdělávání.
pondělí
22.03.2021
Na sousedním Slovensku franšíza Coding Giants již první studenty v IT oblasti vzdělává. Podaří se najít franšízové partnery i v Česku?
 

Více jak 100 poboček na domácím polském trhu, další ve Španělsku, na Slovensku a v Chorvatsku. Nyní je podle vedení společnosti na čase rozvíjet se i na trzích, kde doposud nemá zastoupení. Pomoci ji v tom mají franšízoví partneři. V Česku tato síť škol, která se zaměřuje na pořádání kurzů informatiky, nabízí jak master-franšízovou licenci, tak i single franšízové licence.

Za master-licenci pro Českou republiku zájemce zaplatí 25 tisíc EUR. Díky ní bude master-franšízant profitovat nejen z provozu vlastních programovacích škol, ale také z vybudované sítě franšízantů a jejich poboček. Licence na 1 kódovací školu přijde na 2 400 až 6 000 EUR, a to v závislosti na velikosti území, na nějž získá franšízant exkluzivitu. Dalších zhruba 3 000 EUR musí být uchazeč o franšízu připraven investovat do zařízení a vybavení prostor školy. Počítat pak musí i s náklady na marketing. Návratnost investice se pohybuje v rozmezí od 6 do 12 měsíců.

Kurzy programování jsou určeny dětem a studentům od 7 do 19 let, pečlivě rozděleným do vybraných věkových skupin. Jejich program je připravován specializovanými programátory, kteří vybírají materiály a metody tak, aby odpovídaly schopnostem studentů v dané věkové skupině. Franšízor nyní nabízí 16 kurzů s více než 250 výukovými scénáři, které rozšiřuje a inovuje.

Online výuka jako nutnost

Stejně jako řada dalších značek působícím v sektoru vzdělávání, musela se i síť Coding Giants vypořádat s problémy, které přinesla pandemie COVID-19. „Její vypuknutí nás donutilo na jaře 2020 podniknout okamžitá opatření a zcela reorganizovat činnost školy. Po dvoutýdenním pozastavení výuky jsme se rozhodli přesunout vzdělávání našich studentů zcela online. Tento proces byl spojen s řadou změn v systému CRM, nutností organizovat nové virtuální výukové nástroje a plynule je implementovat do každodenní práce, stejně jako s úpravami rozvrhu hodin,“ říká Radosław Kulesza, spoluzakladatel Coding Giants.

Kromě toho franšízor přijal řadu dalších opatření, aby mohli školitelé i studenti v rámci kurzů pohodlně pracovat, což se později ukázalo jako nezbytné. Podle reakcí ze strany studentů i jejich rodičů lze usoudit, že nastavení fungování v době, jakou právě prožíváme, bylo úspěšné. Drtivá většina z nich hodnotí online kurzy stejně nebo dokonce lépe než lekce ve třídě. A to i přesto, že na začátku byl přístup k přesunu do online prostředí zejména ze strany rodičů poměrně rezervovaný.

Růst zájmu o franšízy

„Samozřejmě existuje mnoho příznivců tradičního režimu, ale online režim přináší spoustu dalších výhod. To, že se nemusíte přesouvat a naučíte se používat online výukové nástroje na soukromém vybavení, v kombinaci se zachováním kvality výuky, je stále více přesvědčivé jak pro studenty, tak pro rodiče. Proto si myslím, že online vzdělávání u nás zůstane déle, a to i po pandemii,“ doplňuje Kulesza.

I přes stále trvající omezení ve všech zemích, ve kterých Coding Giants působí, se pobočkám, včetně těch franšízových, daří dobře. Neustále zaznamenávají nárůst počtu studentů, někteří současní franšízanti otevírají i nové. Franšízor také pozoruje nárůst počtu uchazečů, do budoucna, po stabilizaci současného stavu, jich pak očekává ještě více. Obor IT totiž v této době potvrdil svou perspektivnost.


Finance na start / Budoucí franšízant Coding Giants by měl mít připraveno minimálně zhruba 6 000 eur na rozjezd jedné kódovací školy. Tato částka zahrnuje počáteční licenční poplatek a také náklady na zařízení a vybavení prostor.