Kanadské vzdělávání i pro děti v Česku

Velká města v hledáčku / Česká republika je pro Maple Bear důležitým trhem, který má velký potenciál. Poskytovatel licence hledá franšízanty, kteří by do konce roku 2021 otevřeli dvojjazyčné školky a školy v Praze, Brně a Ostravě.
Úterý
13.04.2021
„Podpora ze strany franšízora je pro nás klíčová," říká Liliana Nikolova, franšízantka konceptu bilingvních škol a školek Maple Bear v Bulharsku.
 

Proč jste si vybrala společnost Maple Bear jako partnera pro svou školku a školu?
K dosažení úspěchu musíte důvěřovat svému partnerovi a ujistit se, že navržený obchodní model je vyzkoušený a efektivní v různých regionech a kulturách. Kanadská síť škol Maple Bear je příkladem úspěchu v sektoru vzdělávání. Má prokázané zkušenosti ve vytváření vynikajícího funkčního vzdělávacího modelu bez ohledu na zemi nebo kulturu.

Jaké kroky jste podnikli před spuštěním vaší školy v Sofii?
Franšíza Maple Bear pečlivě vybírá své partnery, aby si byla jistá, že budou poskytovat nejlepší kanadské bilingvální imerzivní vzdělání a že udrží jeho vysokou kvalitu. Samotný proces je však relativně jednoduchý. Tým Maple Bear pro střední a východní Evropu jsem oslovila prostřednictvím webu https://www.ownamaplebearschool.ca/. S týmem jsme diskutovali o rozsahu našeho projektu v Sofii a po uzavření partnerství byl zahájen proces implementace a naší integrace do globální sítě. Akademickou implementaci vedly týmy v Kanadě (200 školitelů a 50 autorů osnov), zatímco regionální tým ve střední a východní Evropě nás podporoval při  operativní a obchodní implementaci. Právě neustálá podpora, kterou jsme během této cesty dostávali a stále dostáváme, je klíčová a vysvětluje celosvětový úspěch Maple Bear.

Co myslíte, že nejvíce láká rodiny na vaší základní škole Maple Bear?
Existuje mnoho faktorů, ale vyberu tři, které považuji za nejdůležitější. Zaprvé jsou zde rodiče, kteří hledají novou metodiku a přístupy, které jsou obsaženy v osnovách Maple Bear. Chtěli by, aby jejich děti byly proaktivní, měly kritické myšlení a uměly řešit problémy. To vše poskytují osnovy Maple Bear, protože učení má smysl a učitelé vedou praktický proces získávání nových informací. Druhým bodem je imerze v anglickém jazyce. Je úplná pravda, že my neučíme angličtinu. Učíme v anglickém jazyce prostřednictvím autentické anglické literatury, matematických problémů a hodin vědy. Posledním faktorem je, že Maple Bear je místní škola a studium našeho jazyka je pro nás stejně důležité jako studium angličtiny.

Proč si myslíte, že rodiče po celém světě vybírají právě Maple Bear?
V Maple Bear Sofia věříme, že učení je emotivní a praktické, přináší hlubší porozumění a skutečné uspokojení. Studium na Maple Bear je cesta znalostí. Touto cestou jsme se vydali - vytvořili jsme bezpečné a spolehlivé prostředí vzájemného respektu, důvěry, odpovědnosti a spolupráce, ve kterém mohou být děti samy sebou, mohou se učit a klást otázky. Používáme kanadskou metodiku, která vede k učení hromaděním trvalých znalostí, které rozvíjejí dovednosti celoživotního vzdělávání, naplňují obsah významem a děti jsou díky ní motivované, zvědavé a proaktivní. Naše škola je založená na inkluzi a nevybírá si děti, protože mají nejlepší výsledky v matematice nebo angličtině. Budeme pracovat se všemi dětmi na dosažení jejich plného potenciálu, protože věříme, že hlavní kanadský vzdělávací princip je klíčem k úspěchu: nikdo nezůstává pozadu.

Co je na provozování školky nebo školy Maple Bear nejvíce obohacující?
Mám pocit, jako bych zahájila celoroční intenzivní kurz. Existuje tolik strategií ve všech oblastech, které je třeba implementovat, a to je pro mě a mé zaměstnance při plánování a výuce velmi vzrušující a dává nám to energii. Nejvíce obohacující částí tedy je, když vidím, že se všechno propojilo - pozitivní vztahy a bezpečné a stimulující prostředí, ve kterém děti mohou plně využít svůj potenciál.

Jak program a výcvik Maple Bear rozvíjí vaše učitele?
Na Maple Bear se mi moc líbí tréninkový program. Nejdůležitějším aspektem pro náš tým není jen počáteční školení, ale neustálý průběžný trénink a koučování. Poskytuje příležitosti sdílet, ptát se a porozumět účelu, strategiím a výsledkům. Přináší také strukturu i svobodu při vytváření plánů hodin výuky. Díky neustálému zlepšování, koučování našeho týmu a podpoře kanadského akademického ředitele mohou naši studenti těžit z nejnovějších metod a strategií ve vzdělávání. Jeho podpora a přístup založený na spolupráci umožňuje nejen profesionální rozvoj učitelů v naší škole, ale také s nimi buduje pozitivní vztah, aby zajistil úspěšné vzdělávání našich dětí.


Franšízová síť Maple Bear

  • nabízí dvojjazyčný kanadský systém vzdělání
  • působí ve 24 zemích světa
  • v provozu je aktuálně 530 škol a školek
  • vyučuje více než 41 tisíc dětí ve věku od 6 měsíců do 18 let.

Klíč k úspěchu / „Používáme kanadskou metodiku, která vede k učení hromaděním trvalých znalostí, které rozvíjejí dovednosti celoživotního vzdělávání, naplňují obsah významem a děti jsou díky ní motivované, zvědavé a proaktivní," upřesňuje majitelka školy Maple Bear v Bulharsku.
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář
If you see this, leave this form field blank