Cena za velikost / Master-licence pro Českou republiku stojí 25 tisíc EUR a umožní jejímu majiteli profitovat z provozu vlastních programovacích škol i z vybudované sítě franšízantů a jejich poboček. Licence na 1 kódovací školu přijde na 2 400 až 6 000 EUR v závislosti na velikosti regionu.
pondělí
30.08.2021
„Technologie, kterou učíme, pomohla světu v době pandemie, říká Bartosz Jakubowski," Sales & Marketing Manager franšízové sítě Coding Giants.
 

Jak pandemie ovlivnila fungování konceptu Coding Giants?
Byli jsme nuceni přesunout naše kurzy do online prostředí a museli jsme to udělat rychle. Před vypuknutím pandemie organizovali naši franšízanti převážně prezenční kurzy, nicméně jsme našim klientům nabízeli i online kurzy. Tato zkušenost nám tak pomohla v tom, že přechod do onlinu pro nás nebyl zcela novým. To, co covid ovlivnil, byl způsobu, jakým jsme zlepšovali naše online kurzy. Zpočátku jsme měli trochu obavy z poklesu počtu studentů. Očekávali jsme zhruba 20% pokles, ale byli jsme mnohem úspěšnější než naše počáteční předpoklady. Náš pokles studentů se ukázal být nižší než 5 %, což jsme si vykompenzovali v následujícím semestru. Díky tomu si myslím, že jsme pandemii zvládli poměrně úspěšně. Měli jsme totiž na paměti, že je potřeba udržovat naprosto stejnou úroveň našich programů, kurzů a služeb jako před pandemií.

Jakou podporu jste nabídli svým franšízantům?
Do 10 dnů od počátku omezení a uzavření škol se nám podařilo připravit pro naše franšízy kompletní aktualizovaný balíček týkající se toho, jak vést všechny naše online kurzy. Implementovali jsme dostatečné nástroje jak z hlediska naší organizační stránky (CRM a IT nástroje), tak i provozních (výukové nástroje a zákaznická podpora). V důsledku toho většina našich franšízantů neutrpěla žádný podstatný pokles tržeb. Možná, dokonce i naopak díky novým funkcím a možnostem dlouhodobě své tržby zvýší. U franšízantů, kteří byli zasaženi vážněji, a byli to opravdu jen jednotky, jsme se rozhodli dočasně zrušit poplatky nebo změnit časový rozvrh plateb.

Myslíte si, že došlo ke změně poptávky po vzdělání v oboru programování?
Nárůst poptávky vidíme pravidelně - roste roky a dokonce i v posledních měsících. V tuto chvíli je těžké pochopit, jaký vliv na to měla konkrétně pandemie. Myslím, že význam vzdělávání v oblasti programování se zvýší. Lidé si totiž uvědomí, jak důležité je, aby se děti s technologiemi a světem IT seznamovaly. Zaprvé, jsou to právě technologie, které nám po celém světě pomohly projít celou touto pandemickou situací. Byly to technologie, co pomohlo společnostem a školám po celém světě přesunout své operace do online režimu a umožnilo fungování a na dálku. Myslím, že si nyní uvědomujeme, jak důležitá a závislá společnost je na tomto druhu technologií.  Za druhé, lidé by si také mohli uvědomit, že existují určitá zaměstnání a potenciální pracovní činnosti, které jsou odolné vůči pandemii nebo krizi, jako je programování; práce, které lze provádět na dálku a které žádným způsobem neohrožují bezpečnost práce. Mnoho IT společností pravidelně pracuje na dálku nebo má hybridní pracovní systém s domácími a kancelářskými prostory. Tyto společnosti nebyly během pandemie zasaženy tak jako ostatní podniky. To znamená, že podnikání v oblasti IT je „pandemievzdorným“ a poskytuje velké příležitosti na trhu práce pro budoucí generaci.

Jaká budoucnost čeká Coding Giants?
Chceme být přítomni na celém světě a podnikáme kvůli tomu velké kroky. Stále rozvíjíme svoje zastoupení na našich současných evropských trzích v Polsku a Španělsku, stejně jako na těch nových v Chorvatsku a na Slovensku. Pokud jde o naši mezinárodní expanzi, letos v září 100% zahajujeme online kurzy v Mexiku a Chile. Mexickou a chilskou pobočku vedou naši španělští spolupracovníci, protože mluví španělsky. Vidíme to jako nejpřirozenější způsob vývoje v tomto regionu. S největší pravděpodobností se nám podaří rozšířit naše kurzy i do dalších 3 nebo 4 zemí, a to prostřednictvím franšízantů. Čekáme jen na uzavření smluv, než je oznámíme.


Bartosz Jakubowski, Coding Giants Sales & Marketing Manager / "Z dosavadního fungování franšízové sítě Coding Giants lze odhadnout, že návratu investice se může franšízant dočkat po 6 až 8 měsících."