Česko představuje pro MBE velký potenciál

Zodpovědnost za úspěch / Master-franšízant MBE působí jako oficiální autorizovaný vlastník společnosti Mail Boxes Etc. pro dané území.
pondělí
19.09.2022
„Školení a podpora našich master-franšízantů vychází ze 40 let zkušeností v byznysu," říká Maria Ilicheva, Worldwide Development Supervisor Mail Boxes Etc.
 

Jak se v současné době daří konceptu Mail Boxes Etc.?

Rok 2021 byl pro nás pozoruhodný: Mateřská společnost MBE uzavřela rok 2021 s tržbami v hodnotě 1,01 miliardy eur (1,2 miliardy USD) z prodeje v rámci celé sítě. Tyto tržby byly vygenerovíny prostřednictvím platformy více než 2 900 servisních středisek v 53 zemích, která působí pod různými značkami.

Za všechny lze říci, že společnost Mail Boxes Etc. je již 40 let komplexním řešením pro firemní i maloobchodní zákazníky, kterým poskytuje služby v oblasti přepravy, plnění, tisku, marketingu, pronájmu poštovních schránek a virtuálních kancelářských adres. Jednotlivě nebo v kombinaci usnadňuje MBE každodenní provoz malých a středních podniků, profesionálů i soukromých spotřebitelů, a to s důrazem na kvalitní úroveň zákaznického servisu.  S téměř 1 800 servisními středisky, která působí po celém světě ve více než 40 zemích, obsluhují podnikatelé Mail Boxes Etc. pravidelně přibližně 250 tisíc firemních zákazníků. 

Značka je i nadále atraktivním a odolným obchodním modelem. Od roku 2016 podepsalo vedení konceptu 16 rámcových franšízových smluv ve 26 zemích. To umožňuje společnosti Mail Boxes Etc. posilovat svou pozici na trhu a vytvářet nové master-franšízové příležitosti pro rozvoj značky MBE a podnikání v dostupných zemích, jako je Česká republika a Slovensko.

Dalo se očekávat, že krize přinesla do vašeho oboru zvýšenou poptávku po službách. Pozorujete také tento trend?

Covid-19 způsobil mnoho změn na trhu práce a jednou z nejdůležitějších byl nárůst počtu lidí, kteří se rozhodli podnikat. V tomto scénáři je franšízing vždy dobrou volbou, protože je to příležitost podniknout investici do osvědčeného a zavedeného obchodního modelu a značky. Poptávka po logistických a fulfillmentových službách také každým rokem roste díky rostoucímu sektoru elektronického obchodování, proto jsme zaznamenali větší zájem ze strany zájemců a nedávná akvizice Prestashopu potvrzuje strategii společnosti vydat se tímto směrem, poskytovat svým zákazníkům řešení s přidanou hodnotou pro balení a expedici, fulfillment, tisk a marketing a pronájem poštovních schránek, aby se mohli soustředit na své hlavní činnosti, jako je rozvoj malých a středních podniků.

V České republice a na Slovensku hledáte master-franchisového partnera. Co od něj očekáváte? Za co bude zodpovědný?

Společnost Mail Boxes Etc. skutečně rozvíjí svou síť center podnikových služeb v jednotlivých zemích prostřednictvím master-franšízových smluv s místními partnery.  Master franšízant působí jako oficiální autorizovaný vlastník společnosti Mail Boxes Etc. pro dané území. Bude zodpovědný za přizpůsobení obchodního konceptu místnímu trhu, nábor, školení a řízení kvalifikovaného personálu centrály pro dané území a otevření a provoz firemního centra a samozřejmě za podpis individuálních franšízových licencí pro rozvoj místní sítě.

Jak velký potenciál vidíte na našem trhu pro rozvoj franšízové sítě?

Česká republika a Slovensko jsou země, na které se zaměřujeme prioritně vzhledem k tomu, že se jedná o země s rozvinutou tržní ekonomikou orientovanou na export. Navíc 99 % aktivních podniků zde tvoří malé a střední podniky, každý s méně než 250 zaměstnanci. Právě tyto firmy jsou pro nás primárními klienty, kterým pomáháme zvyšovat produktivitu řešením obchodních funkcí, které nejsou v jejich klíčových kompetencích. Pokud jde o rozvoj maloobchodní sítě, jedním z našich kroků v rámci kvalifikačního procesu je zjištění odhadu možného potenciálu, který bychom společně s uchazečem vypočítali v kroku podnikatelského plánu, kdy společně s našimi kandidáty strategicky plánujeme počty provozoven a jejich rozmístění podle našich 40letých zkušeností, vždy však pečlivě nasloucháme místním znalostem partnerů. Lze říct, že společně s osvědčeným obchodním systémem, který byl již zaveden ve více než 40 zemích, a mnohostranným modelem příjmů, který umožňuje flexibilitu služeb, je společnost Mail Boxes Etc. příležitostí pro podnikatele, aby diverzifikovali své obchodní portfolio a přinesli franšízu celosvětového servisního centra do své země.

Co nabízíte potenciálním franšízantům? Jak probíhá úvodní školení a podpora? Jakou průběžnou podporu a školení franšízanti dostávají?

V naší společnosti víme, že klíčem k úspěchu jsou lidé, kteří stojí za provozem, a to je důvod, proč investujeme do komplexního školení a využíváme naše 40leté zkušenosti k vytvoření specializovaných školicích programů a procesů, které naši Master franšízanti mohou implementovat od prvního dne. Pomoc začíná hned první den, kdy kandidátům na master-franšízanta poskytuje podporu specializovaný tým vícejazyčných Business Developerů, kteří hovoří plynně více než 8 různými jazyky (anglicky, francouzsky, portugalsky, španělsky, italsky, čínsky, indicky a rusky). To nám umožňuje zůstat kandidátům nablízku během kvalifikačního procesu a také pomáhat usnadňovat průběžné předávání znalostí a zkušeností. Po podpisu rámcové franšízové smlouvy vám bude přidělen specializovaný obchodní vývojář, který s vámi bude spolupracovat, a cestu školení podpoří tým z centrály. To bude zahrnovat spolupráci s master-franšízantem na vytvoření základních akčních plánů prodeje a marketingu a rozvoje maloobchodní sítě, a to prostřednictvím úvodních schůzek s jednotlivými odpovědnými odděleními. Kromě toho pořádáme speciální školení pro master-franšízové partnery a třítýdenní kurz, na kterém se naučíte řídit aktivity pilotních prodejen. Školení je silně zaměřeno na prodej, což umožňuje našim master-franšízantům rozvíjet své obchodní schopnosti ještě před otevřením v přidělené zemi.

Jak je to po zahájení provozu franšízové pobočky?

Podpora pokračuje i po otevření. Master-franšízantovi je poskytována podpora ze strany týmu centrály včetně průběžné provozní podpory, přístupu k mnoha nástrojům pro realizaci obchodních strategií pro dlouhodobý úspěch, marketingových akčních plánů a podpory při školení prostřednictvím specializované online vzdělávací platformy. Kromě toho se aktivně účastní regionálních setkání a výborů, aby mohli sdílet a využívat všechny různé osvědčené postupy a know-how vytvořené prostřednictvím naší globální sítě.

Je možné se na vás obrátit, pokud existuje potenciální franšízant, který by si chtěl otevřít pouze jednu pobočku?

Síť center obchodních služeb rozvíjíme v jednotlivých zemích prostřednictvím master-franšízových smluv s místními partnery, proto je strategií najít vhodného kandidáta, který povede rozvoj maloobchodní sítě center MBE na úrovni jednotlivých zemí a bude nabízet vysoce kvalitní řešení sloužící firemním i soukromým zákazníkům na trzích e-commerce, B2B a B2C.


Vzdělání jako základ / „Klíčem k úspěchu jsou lidé, kteří stojí za provozem, a to je důvod, proč MBE investuje do komplexního školení a využívá 40leté zkušenosti k vytvoření specializovaných školicích programů a procesů, které master-franšízanti mohou implementovat od prvního dne, dodává Maria Ilicheva ze společnosti MBE.