Vzdělávání pro budoucnost

Vzdělání hrou / V kurzech Young Engineers se studenti spíše než opakováním a memorováním vzdělávají aktivním zapojením do vzdělávacího procesu. Jsou povzbuzováni k vynalézavosti, kreativitě a iniciativě
Středa
23.11.2022
Franšízanty značky Young Engineers se mohou stát nadšení učitelé i úplní laici, kteří chápou, jak důležité je připravovat děti na pracovní trh 21. století.
 

 „Když umíte myslet, dokážete mnoho věcí,“ říká zakladatel Young Engineers Amir Asor a jeho slova bezezbytku naplňuje poslání, které si jeho společnost vytýčila za cíl. A to připravit současnou generaci žáků a studentů ve věku od 4 do 15 let na budoucnost a dát jim tak šanci získat náskok, který následně využijí při vstupu na pracovní trh. Své zastoupení chce vzdělávací franšíza zaměřená na vzdělávání v oblasti vědy, techniky, strojírenství a matematiky najít i u nás, a to prostřednictvím franšízantů.

Franšízoví partneři, kteří aktuálně pod hlavičkou Young Engineers, by se dali rozdělit do dvou skupin. Část z nich má zkušenosti s dětmi. Vědí, jak k nim přistupovat, jak s nimi komunikovat, jak jim vysvětlit jednoduchá i složitější témata. „Vzdělávací stránka není složitá. Franšízant tak rozhodně nemusí mít pedagogické zkušenosti. Myslím si tedy, že se základními dovednostmi to zvládne každý,“ prozrazuje Amir Asor s tím, že druhý typem franšízantů jsou lidé, kteří mají k poslání velmi blízko, ale nemají na samotnou výuku schopnosti, nebo nemají zájem vést kurzy sami. Ani to však není problém, protože si mohou najmout instruktory.

Zájemci o připojení se k síti, která funguje v 50 zemích světa, se musí připravit na investici ve výši zhruba 1,5 až 20 tisíc dolarů, která pokryje náklady spojené s otevřením pobočky. Konečná výše investice je ovlivněna velikostí pobočky a také jejím vybavením. Každé centrum Young Engineers získá územní exkluzivitu pro její spádovou oblast se zhruba 100 tisíci obyvateli, díky čemuž je podle franšízora zajištěn úspěšný provoz dané jednotky. Důležité pak je samotné umístění centra. Jako ideální se jeví vybudovat jej v oblastech s vysokou koncentrací dětí, v místech, kam jsou zvyklé chodit – tedy v blízkosti škol či školek.


Příprava na praxi / Během školení získávají franšízanti nástroje i znalosti potřebné k zahájení a růstu jejich franšízového podnikání.