Úterý
02.05.2023
Značka Naturhouse u nás působí už zhruba 15 let. Za tu dobu otevřela i s pomocí franšízantů bezmála 100 výživových poraden. Kdo se může stát majitelem dalších franšíz?
 

Ačkoli řada franšízových systémů míří se svými službami do velkých měst a frekventovaných lokalit, u franšízy Naturhouse tomu tak není. Zájemce o podnikání pod touto značkou může svůj byznys začít rozvíjet i ve městech s méně jak 20 tisíci obyvateli. A to díky mikrokonceptu, který majitel licence pro Česko a Slovensko vytvořil.

Výše vstupní investice pro vybudování pobočky v rámci mikrokonceptu začíná na 250 tisících Kč. V jeho rámci ji může franšízant otevřít ve městech s minimálně 8 a maximálně 19 tisíci obyvateli. Prostor pro pobočku, ať už vlastní nebo pronajatý, musí být minimálně 20 m2 a je rozdělen na čekárnu a samotnou výživovou poradnu. Nacházet by se opět měla ve frekventované lokalitě v centru města.  

Větší město, větší investice

Uchazečům o franšízovou licenci, kteří mají v plánu podnikat ve větších městech, se nabízí klasická franšíza určená do více jak dvacetitisícových měst. Standardní pobočka v nich by měla být nejméně 29 m2 velká a mít výlohu. Umístěna by měla být na místě s vysokým pohybem lidí. Ideálně tedy v centrech měst nebo v obchodních centrech. Investice do pobočky tohoto typu začíná na 420 tisících Kč. Kromě počáteční investice na franšízanty následně v průběhu spolupráce čeká jediný poplatek, a to ten administrativní, který činí 600 eur ročně. Další pravidelné poplatky franšízanti nehradí. Jsou však vázáni odběrem produktů od franšízora.     

Jak franšízantům podnikajícím s Naturhouse v rámci mikrokonceptu, tak i majitelům poboček ve větších městech, franšízor poskytuje podporu, díky níž mohou naplno využít potenciálů, který jim tato již řadu let zavedená síť nabízí. Kromě pomoci se zařízením a zprovozněním pobočky získá franšízant kompletní know-how potřebné k jejímu provozování. Franšízantem se může stát jak investor, který má zájem prostřednictvím svých zaměstnanců provozovat více poboček, ale také přímo výživový poradce, který se zároveň stane podnikatelem. 


Mezinárodní brand i zkušenosti / Do České republiky přišla značka Naturhouse v roce 2008 ze Španělska, odkud se rozšířila do více jak 30 zemí světa.