Dětská angličtina chybí v menších městech

Karierní změna / Nejčastějšími franšízanty jsou ženy, které chtějí vidět ocenění své práce a organizovat si svůj čas samy.
pondělí
03.06.2024
„Naše franšízy vedou většinou ženy, které jsou aktivní a motivované dosahovat výsledků vlastními silami,“ říká manažerka Helen Doron English Barbora Tošenovská.
 

Etapa 20 let přinesla stabilní počet poboček a studentů, nebo je ještě kam růst?

V tomto školním roce evidujeme téměř 13 000 studentů a meziroční nárůst oproti loňskému je více než 13 %. S tímto počtem dětí v kurzech se tak řadíme na pomyslnou druhou příčku mezi všemi master-franšízanty v síti Helen Doron. Více aktivních studentů má v tuto chvíli pouze kolegyně Joanna z jižní části Polska, která ale v síti funguje o téměř 6 let déle než my.

Jak se vyvíjí počet franšízantů?

V minulém roce jsme uzavřeli spolupráci se čtyřmi novými nezávislými učiteli ve městech Prachatice, Mohelnice, Židlochovice a Nový Bydžov. Dva z našich dlouholetých učitelů ve Vsetíně a Valašském Meziříčí se rozhodli dosavadní úspěšnou spolupráci rozšířit a podpisem nové franšízové smlouvy se z nich stala výuková centra. Existující centrum v Dobříši rozšířilo svou působnost o nové licenční území – Příbram, a franšízantky pro oblast Hustopečska otevřely další provozovnu v Brně Bosonohách. Nejnovějším přírůstkem v síti je výukové centrum pro území Prahy 8, jehož otevření připravujeme v průběhu června. Také se nám rozrůstá počet učitelů v pobočkách. Vloni jsme pořádali celkem 9 týdenních školení pro nové učitele, ze kterých se úspěšně kvalifikovalo 91 lektorů, letos budou počty zřejmě podobné.

Je už republika pokrytá franšízovými pobočkami, nebo je prostor pro další?

V České republice je stále dost míst, hlavně menších měst, která jsou vhodná pro otevření centra nebo mini centra. Rodiče si stále více uvědomují význam výuky angličtiny a nevyhovuje jim dojíždění. Právě malá města proto nyní nabízí největší příležitost pro osobnosti, které mají v místě bydliště sociální vazby, vztah k dětem a dovedou kurzy naplnit.

Kdo jsou vaši typičtí franšízanti či franšízantky?

Většina jsou ženy, které chtějí v práci určitou nezávislost, jsou aktivní a motivované dosahovat výsledků vlastními silami. Nejedná se jen o bývalé učitelky angličtiny, ale daleko častěji ženy z nejrůznějších pozic, ke kterým se už například po mateřské dovolené nechtějí vracet. V naší síti typicky začínají jako učitelky v některé existující pobočce nebo jako nezávislé lektorky, a to je velmi důležité, protože franšízant musí rozumět metodice, potřebám dětí i rodičů a orientovat se ve výuce. Teprve po naplnění vlastní časové kapacity nezávislého lektora obvykle rozšiřují spolupráci a zakládají větší centra, ve kterých už pro ně učí další lektoři.

Helen Doron English je franšíza, která působí po celém světě. Pomáhají vám zkušenosti z jiných zemí?

V minulém školním roce jsme se konečně, po více než 3 letech, měli možnost znovu osobně setkat s kolegy z ostatních zemí na konferenci master franšízorů v Turecku. Toto setkání nám přineslo nespočet nových nápadů a podnětů pro další práci a rozvoj české sítě. Letošní jaro bohužel konference kvůli politické situaci v Izraeli opět probíhala online. S týmem z Head Office jsme se ale i přesto měli možnost setkat osobně u nás v Opavě. To proto, že si Českou republiku už druhý rok v řadě vybrali pro spolupráci při realizaci mezinárodní marketingové kampaně.

Zakladatelka značky je původem z Británie a působí v Izraeli. Máte možnost si vyměňovat podněty přímo s ní?

Ano, a často to děláme. Začínáme každý rok hned v lednu, kdy míváme s paní Helen Doron a jejím pedagogickým týmem online meeting, během kterého nám představí, na co nového se budeme moci těšit v novém školním roce. Obvykle se jedná o upgrade některého ze stávajících kurzů nebo o představení zcela nového programu a nových výukových materiálů nebo aplikací pro studenty. Mimořádně důležité jsou pak pedagogické podklady pro lektory – ty je potřeba neustále doplňovat o nové nápady a techniky. Díky tomu jsou pak naši učitelé schopni udržovat náskok před konkurencí.

Co vás čeká v nejbližší době?

Před námi jsou prázdniny a naše centra rozhodně nebudou prázdná. Ve většině z nich se budou pořádat příměstské tábory a v našem Campusu Helen Doron ve Slezské Hartě budou probíhat pobytové tábory, některé z turnusů s mezinárodní účastí. Po úspěšném pilotu loňského letního tábora za účasti studentů ze Španělska, máme letos poptávku dokonce až z Jižní Koreji.


Manažerka pro rozvoj sítě a metodička Barbora Tošenovská / Síť Helen Doron meziročně roste co do počtu poboček i studentů. Nové franšízanty vybaví kvalitními materiály i marketingem.