Socatots - sport pro nejmenší!

Informace o franchisovém systému

Popis franšízového systému

Socatots- sport pro nejmenší!

Socatots je předním světovým poskytovatelem aktivit fyzického rozvoje pro malé děti ve věku od šesti měsíců do pěti let. V současné době je do našeho programu zapojeno více než 2 miliony dětí a rodičů z 60 zemí světa. Systematická výuka momentálně probíhá ve více než 800 centrech po celém světě.

Tréninky Socatots - to jsou pohybová cvičení pro děti, inspirovaná fotbalem. Děti se účastní pravidelných tréninků (1x týdně), pracují ve skupině se svými vrstevníky, učí se, jak zvládat motorické i sociální dovednosti pod bdělým okem kvalifikovaných trenérů. To vše na trénincích s aktivní účastí rodičů při výuce.

Franšíza Socatots pochází z Velké Británie a její výukové programy zaštiťuje mezinárodní konfederace International Confederation of Futebol de Salao v Oxfordu. O jedinečnosti programu svědčí zejména jeho metodologický přístup a unikátní zpracování. Právě to jsou prvky, které nejvíce přispívají k všetrannému rozvoji dětí v různých věkových kategoriích.

Trénink primární motorické koordinace je velmi důležitý pro správný vývoj dětí a jejich zdraví. Děti si v rámci tréninků, rozdělených dle věku, rozvíjejí nejen svou pohyblivost a sportovních dovedností. Socatots také pomáhá dětem učit se číslice, abecedu, barvy a části těla, a posiluje pozitivní aspekty jejich osobnosti. Výsledkem je zdravější dítě, jehož pohybové dovednosti a tělesná kondice se zlepšují.

Výhody pro dítě:

 • Podpora všech aspektů fyzického a psychického rozvoje dítěte
 • Aktivní účast rodičů ve třídách s dětmi
 • Prohloubení vztahu dítěte s rodičem
 • Čas pro dítě
 • Rozvoj přirozeného sebevědomí dítěte
 • Vytváření optimálních podmínek pro rozvoj fyzické zdatnosti dítěte
 • Socializace v dětském kolektivu

“SOCATOTS nejsou jen pohybová cvičení inspirovaná fotbalovými prvky, ale vztah dítě-trenér-rodič. Úkolem trenéra je vytvořit optimální podmínky, ve kterých se děti neuvědoměle učí sportovním a sociálním dovednostem (stejně jako se učíme mateřský jazyk). Vlastní příklad dítěti je jednou z nejpodstatnějších věcí k vytvoření emoční vazby k dané činnosti a ta vzniká, když dítě dělá věci s radostí. Proto aktivní účast rodičů na tréninku a chválení dětí za úsilí (a ne za to, co se povedlo a nepovedlo) vede k výchově nejen úspěšných sportovců, ale hlavně zodpovědných lidí. Cílem programu je především to, aby se dítě při tréninku cítilo bezpečně, přirozeně, aby si vytvořilo emoční vazbu ke sportu a aby fyzická aktivita byla pro něj zábavou. Upřímná dětská radost z pohybu a z viditelných pokroků je nejlepší odměnou rodiči i trenérovi a dítě získá koníček v podobě sportu na celý život.“ PhDr. Marian Jelínek .

PhDr. Marian Jelínek  - Hokejový trenér (zlato z MS 2005) dlouholetý bývalý osobní kouč Jaromíra Jágra. Individuálně spolupracuje s vrcholovými sportovci ( např. Karolína Plíšková, Tomáš Hertl, Jan Micka a další olympionici).

Chceme na úspěch, kterého Socatots ve světě dosáhl, navázat, a stát se číslem jedna v České republice mezi vzdělávacími sportovními programy, které se věnují výchově dětí v tak nízkém věku (1-5 let).

Socatots a Brazilské Fotbalové Školy

Socatots a Brazilské Fotbalové Školy jsou dva na sebe navazující programy, které může Franšízant provozovat. Mnozí začali se Socatots franšízou, a poté navázali na Brazilské fotbalové školy, což je program pro starší děti (6-14 let).

Franšízové provozovny

 • Brno
 • Moravany u Brna
 • Plzeň
 • Olomouc a okolí
 • Frýdek-Místek
 • a dalších cca 800 ve světě
Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

Pro koho je vhodná franšíza Socatots?

 • Pro zkušené podnikatele, kteří hledají nový zdroj radosti z vykonané práce.
 • Pro úplné nováčky-podnikatele, kteří hledají nápad na první byznys.
 • Pro ženy, které se nechtějí po mateřské vrátit do zaměstnání na plný úvazek.
 • Pro trenéry, kteří se chtějí nadále rozvíjet a vést svoji vlastní živnost.
 • Pro nadšence sportu, ale i zároveň ty, kteří chápou rodičovství, a kteří chtějí skloubit zájmy s výdělkem.
 • Pro studenty, kteří končí studia.

Socatots umožňuje svým partnerům v rámci franchisové sítě investovat do již kompletně zavedeného a osvědčeného konceptu, který se osvědčil i v dalších zemích světa.

Náš franchisant získá také přístup k:

 • know-how a celosvětově známé značce
 • vyvinuté obchodní strategii
 • efektivním metodám získávání nových zákazníků
 • metodice a výukovým materiálům
 • zaškolení a tréninku českých trenérů (také v Anglii)
 • osvědčeným marketingovým materiálům
 • územní exkluzivitu

Potřebná počáteční investice

 • od 30 000 Kč v závislosti na počtu obyvatel v získané oblasti (10 000 Kč licenční poplatek a 20 000 Kč vybavení)
 • v systému se odvádějí pravidelné platby - tzv. Royalties, které se vypočítávají z ceny hodiny, kterou hradí klient.

Základní požadavky

Pokud věříš, že Socatots může mít pozitivní vliv na rozvoj dětí v České republice a chtěl bys být součástí takového sportovně vzdělávacího programu, neváhej nás kontaktovat ohledně spolupráce.

Jestliže přemýšlíš o vlastním podnikání, ale nechceš moc riskovat tím, že bys celým procesem musel procházet sám, právě franšíza Socatots by ti mohla nabídnout to nejlepší řešení.  

Obchodní model Socatots ocení každý, kdo hledá model ziskové služby a zároveň zajištění stabilních měsíčních výnosů z plateb programů.

Pro výuková centra Socatots je vhodný moderní, čistý a dobře dostupný prostor okolo 100 m2 ve vlastních či pronajatých prostorách (školky, školy, fitness centra, atd.).


Informace o franšízorovi

Czech Confederation of Futebol de Salao s.r.o.

Lidická 700/19, Veveří, Brno, PSČ 602 00

+420 724 786 312

info@socatots.cz

socatots.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Marie Ogórek

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Socatots - sport pro nejmenší!.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je Czech Confederation of Futebol de Salao s.r.o. (Lidická 700/19, Veveří, Brno, PSČ 602 00). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému Socatots - sport pro nejmenší! a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na socatots.cz.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.