McDonald´s

Informace o franchisovém systému

Popis franšízového systému

McDonald´s poskytuje vysoce kvalitní rychlé občerstvení v příjemném prostředí. Celý systém je založen na přísném sledování kvality dodávaných surovin a pracovních postupů při výrobě produktů. Dalším atributem je rychlý a příjemný servis, čisté a bezbariérové prostředí.

V ČR měla společnost McDonald´s prvního franchisanta v roce 1995. Od té doby úspěchy franchisantů potvrdily oprávněnost tohoto způsobu podnikání na českém trhu. V současnosti v ČR působí 22 franchisantů, kteří provozují 100% z celkového počtu restaurací

Provozování restaurace McDonald's nabízí franchisantovi možnost podnikatelské seberealizace. Franchisa, která ho opravňuje po dobu 20 let používat obchodní známku a další práva společnosti McDonald´s se navíc stává hodnotou, která se dědí z generace na generaci.

Franšízové provozovny

109 v ČR

Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

 • Provozní příručka, školení, trénink v provozu trvající cca 10 - 12 měsíců
 • Provozní poradenství
 • Manažerské poradenství
 • Finanční poradenství
 • Marketingová podpora
 • Podpora je poskytovány v průběhu celého franchisového vztahu

Potřebná počáteční investice

 • Celková investice: cca 19 - 25 mil Kč, podíl vlastního kapitálu 40%
 • Kauce/Depozit: 15 000 USD
 • Vstupní poplatek: 45 000 USD
 • Průběžný poplatek/ Royalties: 5%
 • Marketingový poplatek: od 5 do 6%
 • Nájemné od 14%-20%

Základní požadavky

 • Franchisantem může být pouze fyzická osoba (ne právnická)
 • Franchisová smlouva se uzavírá na 20 let (nebo v návaznosti na délku nájemní smlouvy)
 • McDonald´s provádí výběr lokality a investuje do nemovitosti, kterou následně pronajímá franšízantovi
 • Přidělení restaurace franšízantovi je plně v kompetenci McDonald´s
 • Franšízant na vlastní náklady pořizuje veškeré vybavení restaurace

Základní požadavky na franchisanta:

 • Schopnost řídit a motivovat kolektiv
 • Silná orientace na zákazníka a podporu značky
 • Obchodní myšlení a finanční gramotnost
 • Organizační schopnosti
 • Schopnost aktivně řídit provoz restaurace
 • Osobní zapojení do řízení restaurace nebo restaurací
 • Absolvování náročného tréninku a vzdělávacího programu v rozsahu cca 1 roku
 • Dostatečný vlastní finanční kapitál

Informace o franšízorovi
franchising association

McDonald´s ČR, spol. s.r.o.

Radlická 714/113c, 158 00 Praha 5

+420 222 007 111

radim.foltyn@cz.mcd.com

mcdonalds.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Radim Foltýn

Oddělení franšízinku McDonald’s ČR

spol. s r. o.

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo McDonald´s.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je McDonald´s ČR, spol. s.r.o. (Radlická 714/113c, 158 00 Praha 5). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému McDonald´s a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na mcdonalds.cz.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.