McDonald´s

Informace o franšízovém systému

Popis franšízového systému

McDonald´s poskytuje vysoce kvalitní rychlé občerstvení v příjemném prostředí. Celý systém je založen na přísném sledování kvality dodávaných surovin a pracovních postupů při výrobě produktů. Dalším atributem je rychlý a příjemný servis, čisté a bezbariérové prostředí.

V ČR měla společnost McDonald´s prvního franchisanta v roce 1995. Od té doby úspěchy franchisantů potvrdily oprávněnost tohoto způsobu podnikání na českém trhu. V současnosti existuje v ČR 18 franchisantů McDonald's, kteří tak provozují 72 % z celkového počtu restaurací.

Provozování restaurace McDonald's nabízí franchisantovi možnost podnikatelské seberealizace. Franchisa, která ho opravňuje po dobu 20 let používat obchodní známku a další práva společnosti McDonald´s se navíc stává hodnotou, která se dědí z generace na generaci.

Informace jsou platné k 1.11.2015.

Vlastní provozovny

3 v ČR

Franšízové provozovny

97 v ČR

Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

 • Provozní příručka, školení, trénink již v průběhu tréninku trvajícího cca 12 měsíců,
 • Kompletní informační systém včetně pokladního,
 • Provozní poradenství,
 • Manažerské poradenství,
 • Finanční poradenství,
 • Marketingová podpora,
 • Podpory jsou poskytovány v průběhu celého franchisového vztahu,

Potřebná počáteční investice

 • Celková investice: cca 19 mil Kč, podíl vlastního kapitálu 40%;
 • Kauce/Depozit: 15 000 USD;
 • Vstupní poplatek: 45 000 USD;
 • Průběžný poplatek/ Royalties: 5%;
 • Marketingový poplatek: od 5,0 do 5,5%.

Základní požadavky

 • Franchisantem se může být pouze fyzická osoba (ne právnická);
 • Délka smlouvy se uzavírá na 20 let;
 • McDonald´s provádí výběr lokality a zpracování projektu;
 • Způsob výběru lokalit je určen na základě zhodnocení tržního potenciálu lokality;
 • McDonald´s zajistí zpracování designu a vybavení provozovny – kupuje franchisant;
 • Charakteristika provozoven jsou samostatně stojící budovy nebo součást existujících staveb (obchodní centra);

Základní požadavky na franchisanta:

 • Zkušenosti se samotným podnikáním,
 • Schopnost řídit a motivovat kolektiv cca 40 zaměstnanců,
 • Organizační schopnosti,
 • Připravenost aktivně řídit restauraci,
 • Flexibilita v rámci regionu,
 • Osobní zapojení do řízení restaurace nebo restaurací,
 • Absolvování náročného tréninku a vzdělávacího programu v rozsahu cca 1 roku,
 • Dostatečný vlastní finanční kapitál.

Informace o franšízorovi
franchising association

McDonald´s ČR, spol. s.r.o.

Řevnická 170/4, Praha 5, PSČ 155 21

+420 222 007 111

radim.foltyn@cz.mcd.com

mcdonalds.cz/pridej-se/prilezitosti-pro-fransizanty/

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Radim Foltýn

Oddělení franšízinku McDonald’s ČR

spol. s r. o.

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo McDonald´s.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.