Pondělí
10.10.2011
spravoval zakladatel českého franchisového konceptu Maxíkova jazyková školka a jesle.
 

Pavel Tuleškov, zakladatel nového konceptu Maxíkova jazyková školka a jesle, spravoval během šesti let svého kariérního působení v oboru předškolního vzdělávání 18 poboček různých typů. Jedná se nejen o české či anglické školky, ale také jesle a firemní školky.

„Pro zájemce o franchisu jsme v současné chvíli připravili sedm různých franchisových produktů, které si mohou zvolit dle charakteristiky dané lokality, pro něž necháme zpracovat marketingové studie,“ vysvětluje Pavel Tuleškov, franchisor konceptu.

MaxMini

Jeselské zařízení pod označením MaxMini je produktem určeným pro celou Českou republiku. Je určen pro děti ve věku šesti měsíců až tří let. Dětem jsou předávány elementární dovednosti jako základní sociální a hygienické návyky, schopnost komunikace, empatie a tolerance prostřednictvím her, písniček, knížek a podobně.

MaxClassic

MaxClassic představuje českou či dvojjazyčnou školku, kterou navštěvují děti ve věku od 3 – 7 let. Výuka probíhá v českém a anglickém či německém jazyce. Cizí jazyk je vyučován rodilým mluvčím 3x - 5x týdně v dopoledních blocích. Uplatnění nalezne zejména v lokalitách s 50 000 a více obyvateli.

MaxActive

V anglické školce MaxActive probíhá výuka pouze v anglickém jazyce. Součástí edukačního plánu je také kombinace sportovních, uměleckých a intelektových aktivit, které rozvíjejí osobnost a schopnosti dítěte. „Díky průměrnému počtu 6 dětí na učitele můžeme zaručit dostatečný individuální přístup a možnost svobodné volby a projevu dítěte v rámci řízených aktivit,“ míní Tuleškov. Tento typ zařízení je vhodný zejména do lokalit se 100 000 a více obyvateli.

MaxExclusive

Vlajkovou loď představuje produkt MaxExclusive, který kombinuje prvky jesliček a školky, volnočasového zařízení, dětského centra pro děti předškolního a školního věku a nabízí místo pro setkávání všech dětí včetně hlídání dětí, klubovny, kurzů atd.). Tento model funguje na principu sdílení prostor pro různé činnosti v denním, večerním i nočním režimu. Představuje produkt pro nejnáročnější klientelu, a proto se hodí zejména do největších měst jako je Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, České Budějovice a Hradec Králové.

Kromě výše zmíněných produktů má franchisor pro zájemce o licenci přichystány také koncepty typu firemní školky, denního centra MaxBabyCafé či jesle MaxJunior. Dle vyjádření franchisora partneři získají know-how, spolupráci při vyhledávání optimální lokality, rekonstrukci a vybavení provozovny, účetní, daňové, právní a ekonomické poradenství.

Další náležitosti

Náklady na otevření pobočky činí 950 až 2.200 Kč/m2. Jak dále uvedl, investice se obvykle navrací do jednoho roku až tří let, což se odvíjí od typu produktu. Franchisová smlouva se uzavírá na dobu 10 let s možnou opcí 5 let. Doba potřebná na přípravu k zprovoznění pobočky trvá 3 až 6 měsíců a pobočka je většinou zprovozněna během 1 až 3 měsíců.