Dana Procházková se v oblasti prodeje elektrospotřebičů pohybuje už více než 20 let. V roce 2010 se stala první franchisantkou firmy Electro World. Sama říká, že začátky pro ni byly velkou výzvou, kterou úspěšně zvládla.
Pátek
15.03.2013
První franchisantkou Electro World se stala před 3 lety Dana Procházková. Rozhodla se své letité zkušenosti s prodejem elektrospotřebičů uplatnit pod silnou značkou.
 

Dalo by se říci, že v podnikání s elektrospotřebiči bychom čekali spíše muže, nicméně podnikatelka Dana Procházková ukázala, že i ženy mohou v této oblasti vynikat. Než se stala franchisantkou společnosti Electro World, podnikala v oboru už více než deset let. Začátky jejího podnikání sahají do roku 1992, kdy si ona a její rodina otevřeli obchod s elektrospotřebiči ve Žďáru nad Sázavou. Postupem času rodina Procházkových rozšiřovala a zlepšovala své služby a sortiment a podařilo se jí vyvinout podnikání z maloobchodního prodeje až k velkoobchodu. To se stalo v roce 2000. Společně s tím přišla i změna názvu firmy. „Po delších úvahách jsme se nakonec rozhodli pro jméno naší společnosti - aWORLD, které spojuje anglické sousloví appliances world, tedy svět elektrospotřebičů,“ dodává Dana Procházková.

Electro World vstupuje na trh až v roce 2002 a podle Dany Procházkové si ze začátku dodavatelé i novináři pletli společnost aWorld s novou mezinárodní značkou. Jelikož v té době byly informační technologie na mnohem nižší úrovni, kdy se například telefonní čísla hledala jen pomocí Zlatých stránek, docházelo i ke kuriózním situacím. Mezitím si Electro World na českém trhu začínal vytvářet pověst a vybudoval si silné obchodní postavení. Ke spolupráci Dany Procházkové s Electro Worldem však došlo až o několik dalších let později, přesněji v roce 2010. „V tuto dobu jsem se dozvěděla, že obchodní síť chce dále růst i pomocí franchisingu. Zaujalo mne to, a proto jsem se začala více zajímat o to, co je to franchisa, co z ní plyne pro případného franchisanta atd.,“ říká Dana Procházková s tím, že čím více se o franchise dovídala, tím více se jí tato forma spolupráce líbila. A když si k tomu vybrala značku, která působí ve stejném oboru, který ji baví, rozhodla se do tohoto způsobu podnikání jít. S podporou celé rodiny se proto obrátila na Electro World se zájmem o otevření franchisové pobočky. Na základě jednání se tak Dana Procházková stala se svým obchodem ve Žďáře nad Sázavou prvním franchisantem Electro World v České republice.

Poprat se s výzvou

Období začátku představovalo pro Danu Procházkovou velkou výzvu. Jako franchisantka si musela uvědomit, že už nebude podnikat sama za sebe, ale bude reprezentovat známou značku. „Nejpodstatnější změny, které ovlivnily naši práci, se vztahovaly především k běžnému chodu firmy.“ Společnost aWorld tak musela mimo jiné přistoupit k vybavení prodejny regály v duchu Electro World, zajistit reklamu na budovách a billboardech či zavést jednotné oblečení pro zaměstnance. Stávající účetní systém prošel inovací, kdy k němu byl přidán účetní systém el-guide, se kterým se zaměstnanci museli naučit pracovat. Společnost také musela prodloužit otevírací dobu, a zákazníkům tak být k dispozici i o svátcích. Jak říká Dana Procházková, může se zdát, že se jedná o přísné podmínky, ale byly vytvořeny na základě dialogu. „Vyjednali jsme si například výjimku v otevírací době o Vánocích. Většina prodejen Electro Worldu otevírá již 26. prosince, my jsme však požadovali otevření až o den později, což Electro World plně respektoval.“

Dana Procházková si chválí především velkou pomoc zaměstnanců Electro World napříč celou firmou, kteří přispěli k rychlému otevření pobočky ve Žďáru. „Velmi si toho dodnes vážím a musím říci, že firmě Electro World se opravdu daří zaměstnávat kvalitní, profesionální a profiremně smýšlející zaměstnance, což sleduji i během celého trvání naší spolupráce.“ Další pomoc spočívala v proškolování personálu nebo rychlého přístupu k podporám prodeje od dodavatelů společnosti Electro World.

Hlavně nepolevit

Rozhodnutí jít do franchisy Electro Worldu Dana Procházková nelituje. Podle ní se franchisant může dostat ze dne na den k renomé velké a silné firmy, k jejímu zázemí a k lepším výsledkům. Takové zázemí přináší výhody nejen franchisantům, ale také zákazníkům, kterým franchisanti mohou lépe přizpůsobovat nabídku sortimentu, či rychleji řešit jejich problémy se zakoupeným zbožím. Jak sama Dana Procházková říká: „Výhodou spolupráce se zavedenou, veřejně velmi známou a silnou značkou je, že efekt franchisingové spolupráce se dostaví okamžitě a návratnost počátečních nemalých investic byla v našem případě přibližně dvouletá.“ Ovšem nic není zadarmo. Franchisant si musí uvědomit, že do podnikání, i když formou franchisingu, musí vložit nemalé prostředky, hodně času a energie. Podnikatel musí také zvládnout tlak, který je úměrný takovému to pracovnímu vypětí a jelikož podniká pod známou značkou, musí ctít její pravidla a know-how. Je proto důležité, aby pochopil strategii firmy a s její filozofií se ztotožnil, protože jinak spolupráce nebude fungovat. Podle ní především v začátcích přichází největší pracovní vypětí. „Časem se situace bude stabilizovat, ale záleží na každém, jak k celé spolupráci bude přistupovat a jaké nakonec sklidí ovoce,“ dodává paní Dana Procházková.